93

Nu vraagt God ons, Zijn zonen, behorend tot de nieuwe mensheid, of wij ook zo gezind willen zijn zoals Zijn eigen Zoon en bereid zijn onszelf te vernederen of te gehoorzamen op vrijwillige basis tot de dood des kruises. Dit laatste zal voor ons niet meer inhouden dan alles, en dat is op zich al moeilijk genoeg, wat er in ons leven of in dat van onze familie, vrienden of kennissen gebeurt, te aanvaarden uit Gods hand. Er bestaat geen enkel mens die dit vrijwillig op zich zou willen nemen. Laat staan als er van moeten sprake zou zijn, dan zouden we helemaal steigeren. De gezindheid van de Zoon kan slechts door God, onze Vader, door middel van Zijn geest in ons leven uitgewerkt worden, zodat wij bereid gemaakt worden dit daadwerkelijk te willen doen. Als je dit voor ogen houdt, wil ik nu beginnen aan een opmerking die ik eens van iemand kreeg, dat je beter maar niet aan bijbelstudie kunt beginnen, want dan moet je je man onderdanig zijn! Efeziërs 5:21-33 vers 22-24 Vrouwen onderschikken zich aan de eigen man als aan de Here, want de man is hoofd van de vrouw, zoals Christus Hoofd is van de uitgeroepenen, de gemeente, en zelf de redder is van het lichaam. Maar zoals de uitgeroepenen, de gemeente, zich onderschikken aan de Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. vers 25,26 Christus heeft de uitgeroepenen niet liefgehad alsof het verleden tijd is, maar heeft hen lief. vers 28 Zo, als in de vorige verzen omschreven, is de man schuldig zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. Het is overduidelijk dat de basis van het huwelijk gevonden wordt in het grote geheimenis omtrent de Christus en Zijn uitgeroepenen, die tot Zijn lichaam behoren en dus ook alleen door hèn begrepen kan worden. Dit geheimenis heeft geen betrekking op het feit, dat een man zijn vader en moeder verlaat om zijn vrouw aan te hangen en om één vlees met haar te zijn, dat was al bekend vanaf het begin van de schepping, zie Genesis 2:24. Het gaat om het grote geheimenis van Christus en Zijn gemeente, die een eenheid vormen en waarbij de gemeente zijn aanvulling is, ofwel zijn 92

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication