95

werd niet verwekt maar uit een ander schepsel genomen. Dit is een voorafspiegeling van Christus en Zijn gemeente. Adam was compleet in zichzelf tot het moment dat God Eva uit Adam nam, doch tezamen werden Adam en zijn complement Eva weer tot één complete mens en vormden zij weer de eenheid, die God in eerste instantie geschapen had. Als je gelooft, dat alles uit God is, dan is ook de vrouw waarmee je getrouwd bent door God gegeven als jouw speciale aanvulling ofwel complement, waardoor je voor God weer die ene complete mens vormt, met als achterliggende gedachte dat je hier spreekt over het grote geheimenis, namelijk Christus en Zijn gemeente. Het is voor de Zoon van God onmogelijk zich te scheiden van Zijn lichaam, omdat dit, geestelijk gezien, uit Hem is genomen. Hij vormt er een onverbrekelijke eenheid mee en Hij heeft ons lief, ondanks het feit dat wij wel eens verstek laten gaan. Zou een man scheiden, dan betekent dit dat hij ingaat tegen de door God gestelde rangorde, dat hij zijn eigen lichaam niet liefheeft en afstand van zijn complement doet dat hij van God, de Vader, ontvangen heeft. Hij verbreekt de eenheid, doet een stukje van zijn eigen lichaam weg. Je zou kunnen zeggen, dat hij genoegen neemt met een surrogaat van het èchte complement. De man die zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief, omdat zij tot zijn lichaam behoort en niemand haat zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het. Het voeden en koesteren is dus een vanzelfsprekendheid gebaseerd op vrijwilligheid, zoals hij ook met haar op vrijwillige basis is getrouwd. Dit is een afschaduwing van het grote geheimenis, namelijk van Christus en Zijn uitgeroepenen, de gemeente, die Hij voedt en koestert. Als we het hebben over de man die hoofd is van de vrouw, dan moet je allereerst bedenken, dat Christus het Hoofd is van de gemeente, die Zijn lichaam is, zie hiervoor Colossenzen 1:18 en dat God, de Vader, Hoofd is van de Christus, 1 Corinthiërs 11:3. Het grote geheimenis bestaat hierin, dat wij, die tot Zijn lichaam behoren, Zijn aanvulling zijn, ofwel Zijn complement, compleet- of volmakende, Efeziërs 1:22-23 (NBG vervuld met Hem). 94

96 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication