97

Of wij denken aan iets wat je met een juk draagt, zoals emmers water, onder het juk brengen, of onder een juk proberen uit te komen, enz. Vroeger werd veel gebruik gemaakt van een juk, een koppel dieren, om voor een wagen te spannen. Deze waren altijd van dezelfde soort, omdat bijvoorbeeld een os met een paard of een ezel met een geit geen goed span vormen. Het werken met twee verschillende diersoorten onder één juk was onmogelijk. Jezus bedoelde dus, dat een span wat God samen onder één juk heeft gebracht beter niet door de mens gescheiden kan worden. vers 8 Mozes had vanwege de hardheid van de harten van de Joden bevolen de vrouw een scheidbrief te geven, maar Jezus zegt er gelijk achteraan, dat dit vanaf het begin niet zo is geweest. vers 9 Hier is een gedeelte gewoon weggelaten in de NBG, namelijk: en wie de weggezondene trouwt ook. vers 10 Dit brengt de discipelen tot de opmerking dat je als man dan maar beter niet kunt trouwen. vers 11 Waarop Jezus antwoordt, dat niet allen dit woord ruimte geven (NBG vatten), alleen zij, aan wie het gegeven is. Dit is nu precies de kern van de zaak, aan ons wordt het gegeven, dit woord ruimte te geven, omdat wij weten, dat het betrekking heeft op het grote geheimenis, namelijk de eenheid, die bestaat tussen Christus en Zijn gemeente en van toepassing is op het huwelijk tussen man en vrouw. Het gaat er helemaal niet om mensen die gescheiden zijn of op het punt staan te gaan scheiden te veroordelen of om ons iets aan te matigen, dit is voor ons onmogelijk, omdat het ons gegeven is om dit woord in ons leven ruimte te geven, zodat wij ons geen enkele veroordeling kunnen permitteren, ook Jezus zelf doet dit niet. Johannes 7:53-8:11 Zelfs de Zoon van God veroordeelde de vrouw, die overspel gepleegd had niet en zei alleen, ga heen en zondig van nu af niet meer. Met andere woorden: mis je doel niet meer, hou je bij je eigen man waarmee je een eenheid vormt. 96

98 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication