98

Zo kunnen wij, die tot het lichaam van Christus geroepen zijn, ook nog op een andere manier overspel plegen, door bijvoorbeeld andere goden na te volgen. Tegenwoordig zijn oosterse godsdiensten ontzettend in, maar vergis je niet in allerlei kwakzalvers, zoals bijvoorbeeld magnetiseurs en mensen die ingestraald water verkopen, de new age beweging enz. enz. Het is beter ons daar verre van te houden. Wat is liefhebben nu eigenlijk? Dit kun je alleen maar ontdekken als je weet wat Gods Liefde is. Heel simpel gezegd is het, de ander ruimte geven om te mogen zijn zoals hij/zij is. Voor de man in het huwelijk betekent dit zijn eigen vrouw ruimte te geven en wat dit in de praktijk inhoudt vinden we in: 1 Corinthiërs 13:1-8 Eigenlijk is de liefde waarover Paulus hier spreekt Goddelijke Liefde, want er bestaat geen enkel mens, die deze liefde zomaar uit zichzelf in praktijk kan brengen. Mogelijk is dat de reden, dat delen uit dit bijbelgedeelte bij huwelijken en andere predikaties worden gebruikt, omdat het een wens van velen is om deze liefde tot uitdrukking te brengen. De liefde Gods waar hier over gesproken wordt, geldt voor alle mensen. Dit kan ook niet anders, alleen al door het feit dat er in vers 5 staat, dat de liefde het kwade niet toerekent. Hoe zou God ons dit kunnen voorhouden als Hij het zelf niet zou doen? In vers 7 staat: Liefde houdt alles uit (NBG bedekt zij) en zij blijft onder alles staan (NBG verdraagt zij). Zou God, de Vader, dan niet onder alles blijven staan en alles uithouden? De liefde valt nimmer uit (NBG vergaat nimmermeer). Ware liefde valt nimmer uit; zoals Gods Liefde voor de mensheid nimmer uit zal vallen. Als we het hebben over de man die schuldig is zijn eigen vrouw lief te hebben, dan kunnen we er bij voorbaat van uitgaan dat geen enkele man dit uit zichzelf zal kunnen opbrengen. Dit vraagt het toppunt van vrijwillige onderschikking, wat alleen door God, de Vader, aan hem geschonken kan worden. God bewerkt ons hart zodanig, dat wij ons hiernaar gaan uitstrekken en Hem vragen dit in ons leven uit te werken en dat doet Hij. Het begint bij je eigen vrouw of man, je gezin, familie en kennissen en eindigt 97

99 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication