99

bij het liefhebben van je ergste vijand, zie bijvoorbeeld Lucas 6:27-38, Matthéüs 5:43-48, Romeinen 12:9-21, dat is namelijk de manier waarop God, de Vader, dit ook doet. Voor mij is wat Jezus zei in Matthéüs19:11 het meest opvallend, namelijk: Dat niet allen dit woord ruimte geven, alleen zij, aan wie het gegeven is Dit is gewoon de kern waar alles om draait. Het zijn niet alleen de woorden die Jezus hier sprak, maar ook de woorden die de apostel Paulus mocht verkondigen. Het wordt aan mensen gegeven het woord ruimte te geven in hun leven, hiermee worden twee dingen tot uitdrukking gebracht: 1) God, de Vader, is degene, die dit aan mensen geeft. 2) Het wordt niet aan alle mensen gegeven. God, de Vader, benadert en roept ieder mens van wie het voor de nederwerping der wereld in Zijn plan der eonen, eeuwen, al vast stond, dat hij behoort tot het lichaam van Christus. Hij is ook de enige, die hiervan op de hoogte is. Door Zijn benadering wordt Hij van de mensen die Hij roept tot het lichaam van Christus een persoonlijke God en Vader en zij worden Zijn zonen, omdat Hij woning in hen maakt en hen leidt door Zijn geest, waardoor zij Hem Abba, Vader, gaan noemen, Romeinen 8:14,15. Het uiteindelijke doel van God is om Vader te worden van al Zijn schepselen. Dit zal echter nog twee eonen, tijdperken, duren namelijk het komende tijdperk van het duizendjarig vrederijk hier op aarde en het daarop volgende tijdperk van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Het duizendjarig vrederijk kan echter pas beginnen als het huidige tijdperk waar wij nu in leven voorbij is. God, de Vader, bewerkt in ons als Zijn zonen een diep geworteld verlangen om ons vrijwillig te willen onderschikken aan alles wat Hij in ons leven geeft, zowel fijne als minder fijne dingen. Op dit laatste zitten wij natuurlijk helemaal niet te wachten. Hij bewerkt in ons, dat wij ons volkomen aan Hem overgeven in welke situatie of omstandigheid Hij ons ook brengt. Hierbij is van belang, dat wij niet gaan zitten kijken wat God, de Vader, allemaal bij een ander doet of niet doet, en al helemaal niet wat er allemaal voor vreselijke dingen in de wereld gebeuren, maar of wij ons in onze eigen 98

100 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication