43

Bijlage 5: De Eerste en de Laatste? Twee keer in het boek Jesaja noemt God zichzelf “de Eerste en de Laatste” (44:6; 48:12). Een treffende aanduiding van GOD die in absolute zin het begin van alles is. Hij heeft geen begin maar Hij is het begin. En alles komt ook weer bij God terecht, zodat Hij ook met reden de Laatste is. “UIT Hem, door Hem en TOT Hem zijn alle dingen”, zegt Romeinen 11:36. Maar niet alleen van God wordt gezegd dat Hij de “de Eerste en de Laatste” is, ook van Jezus Christus wordt dit drie keer in het boek ‘Openbaring’ gezegd. “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend …” Openbaring 1:17,18 “Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden …” Openbaring 2:8 “Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het begin en het einde.” Openbaring 22:13 Hoe kan de Zoon van God, die verwekt werd door God de Vader, zich eveneens “de Eerste en de Laatste” noemen? Een Zoon kan toch per definitie niet de Eerste zijn? Is het misschien omdat Jezus Christus namens Zijn God en Vader spreekt? De Zoon is immers

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication