17

4. Koning-Priester In het boek Psalmen kom je Melchisedek nog een keer tegen. Als u zich probeert voor te stellen dat Melchisedek ongeveer 2000 jaar voor Christus leefde, dan zijn we inmiddels 1000 jaar later, want het is David die deze Psalm geschreven heeft. Psalm 110 wordt vaak in het Nieuwe Testament aangehaald. Het is een prachtige Messiaanse Psalm die gaat over “de Zoon van David”, Mat.1:1 over de Messias die zal komen. De Messias die voor Israël en voor de volkerenwereld bestemd is. En dan staat er in vers 4: “De HERE (letterlijk: Jahweh1) heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.” In de Statenvertaling lees je: “naar de ordening van” Melchisedek. Hier staat dat God heeft gezworen en dat doet Hij niet zo snel, want Hij belooft en dan staat het sowieso vast. Maar bij een paar specifieke gelegenheden lees je dat God een eedzwering doet; vier of vijf keer in de Bijbel komt dat voor. Aan Abram heeft Hij ooit een eed gezworen en hier lees je eveneens over een eedzwering. Hij heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen, want God is geen mens dat Hij berouw zou hebben. Num.23:19 Hij weet precies wat er gaat gebeuren en “verkondigt van den beginne reeds de afloop”. Jes.46:10 Alles staat vast in Zijn gemaakt bestek en daarom zal het Hem het niet berouwen. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication