11

Baanbrekend Wie: Arno Lelieveld, bestuurder bij TriviumLindenhof Wat: bundelde de stafdiensten van verschillende organisaties tot de zelfstandige vereniging Care & Able ‘Sterke professional vereist sterke stafafdelingen’ INSTABIEL ‘Net als iedereen kreeg ook TriviumLindenhof te maken met grote veranderingen door de transitie en de transformatie. De jeugdteams die de gemeente wilde, mochten wij oprichten, op voorwaarde dat ze daarna in een zelfstandige stichting werden ondergebracht. Boven op deze verandering kregen we ook met stevige bezuinigingen te maken. Verlies en verschuiving van banen was onvermijdelijk. De klappen vielen natuurlijk ook op de stafafdelingen. Oprichting van de Stichting Jeugdteams vereiste splitsing van stafdiensten. Sommige stafafdelingen dreigden daardoor instabiel te worden. Ik vond dat een zorgelijke ontwikkeling.’ SAMENWERKING ‘Onze organisatie draait om de professionals. Zij staan voor de taak gezinnen en jongeren zo snel en goed mogelijk te ondersteunen. Dat doen ze zelden alleen vanuit één organisatie. Meestal, en zeker in complexe situaties, is een efficiënt resultaat afhankelijk van de samenwerking tussen professionals, organisaties en natuurlijk de mensen om wie het gaat. Alleen soepele en sterke samenwerking leidt tot betaalbare, duurzame resultaten, zonder wachtlijsten. Om die samenwerking te faciliteren, zijn goede ondersteuning, heldere informatie over financiën, betrouwbare, moderne communicatie­instrumenten en adequate persoonlijke begeleiding van medewerkers nodig. Dat vereist sterke stafafdelingen. Waar mensen werken die begrijpen waar de professionals in onze branche behoefte aan hebben, meegaan met de tijd en oog hebben voor het grotere geheel.’ BUNDELEN ‘Ik realiseerde me dat TriviumLindenhof niet als enige organisatie te maken had met krimpende, en dus verzwakte, stafafdelingen. Daarop ontstond het idee de stafafdelingen van verschillende organisaties te bundelen en onder te brengen in een coöperatieve vereniging, zodat we de kennis en vaardigheden op de afdelingen konden behouden en delen. De MEE Plus Groep deelde onze visie, en ook het centrum voor Jeugd en Gezin in Capelle aan den IJssel wilde meedoen. We hebben vervolgens de stafafdelingen van MEE en TriviumLindenhof samengevoegd, waardoor we eigenlijk nog sterkere stafafdelingen kregen dan voor de transitie. Op 1 januari 2015 ging Care & Able officieel van start.’ VISIE ‘Op het eerste gezicht heeft de vereniging wat weg van een Shared Service Centre, maar het is veel meer dan dat. We bieden een platform waar zorg­ en welzijnsorganisaties worden samengebracht, oplossingen worden gevonden voor versnippering en vernieuwingen worden aangejaagd. Iedere organisatie in de jeugdzorg of welzijn kan lid worden. Met name voor kleinere organisaties is dat interessant. Door het delen van hun backoffice blijven ze niet alleen financieel levensvatbaar, maar kunnen ze ook focussen op de kern van het werk: goede zorg en ondersteuning aan mensen.’ Jeugdzorg 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication