23

De weg banen WIJKTEAMS JEUGD TIEL Colette Greve, Jeugd- en Gezinswerker wijkteam Tiel-Noord De samenstelling Om de jeugdzorg in Tiel eenvoudiger en overzichtelijker te maken, zijn in september 2014 vier wijkteams Jeugd gestart. ‘Twee daarvan, in Tiel­Noord en Tiel­Oost, zijn onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze wijkteams werken afgevaardigden van de kernpartners Bureau Jeugdzorg, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, MEE, de Jeugdgezondheidszorg en Mozaïek Welzijnsdiensten’, vertelt Colette Greve, Jeugd­ en Gezinswerker bij wijkteam TielNoord. De andere twee wijkteams werken vanuit Buurtzorg Jong, van Buurtzorg Nederland. Alle wijkteams richten zich op gezinnen met kinderen of jongvolwassenen tot 23 jaar. Greve: ‘De wijkteams in Tiel­Noord en Tiel­Oost zijn niet zelfstandig, wel zelfsturend. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit hun moederorganisatie. Elk team bestaat uit vijf of zes teamleden.’ De wijkteams zitten tot september 2016 in een pilotfase. De uitvoering ‘Iedere maandagochtend bespreken we met de teams de nieuwe aanmeldingen. Dan wordt ook bepaald wie welke casus op zich neemt. Per situatie bepalen de leden van het wijkteam welke hulp zij zelf kunnen bieden en voor welke hulp zij hun netwerk inschakelen. We werken nauw samen met onder meer huisartsen, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerkers en vrijwilligersverenigingen. Indien nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld.’ Volgens Greve is het een groot voordeel dat wijkteam Jeugd TielNoord vanuit één plek werkt. ‘We zitten in een klaslokaal op een basisschool. Daar komen we elkaar dagelijks tegen. Zo kunnen we bij onduidelijkheden snel overleggen.’ Bij twijfel kan het wijkteam zich richten tot het Regionaal Expertise Netwerk (REN). ‘Zij kunnen meedenken over de situatie of meedenken naar wie we het beste kunnen doorverwijzen.’ De eerste bevindingen Tot dusverre bevalt de samenwerking goed. ‘In het begin was het nog zoeken naar wat er precies van ons werd verwacht. Maar nu we een jaar verder zijn, is dat duidelijker.’ De wijkteams worden ook steeds beter gevonden door bijvoorbeeld huisartsen en onderwijsinstellingen. ‘We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in ons netwerk. Het schoolmaatschappelijk werk bijvoorbeeld is deels opgegaan in de wijkteams. Er wordt een vaste jeugd­ en gezinswerker vanuit het wijkteam gekoppeld aan elke basisschool. Deze jeugden gezinswerkers vormen de schakel tussen binnenschoolse en buitenschoolse zorg. Zo’n vast aanspreekpunt verlaagt de drempel voor ouders met een hulpvraag.’ Jeugdzorg 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication