3

‘Manfred motiveerde me enorm’ ‘Organisaties willen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dat ze competenties verbeteren en methodieken onder de knie krijgen. Trainingen zijn daarvoor een goede start. Maar hoe pas je opgedane kennis toe in de praktijk? Toen ik bij Stichting Timon werkte, ontwikkelde ik hiervoor de Methodiekscan: een online tool voor medewerkers, waarmee zij na een training doorleren op de werkplek. Met steun van mijn leidinggevende Manfred heb ik de tool verder uitgebreid. Hij gaf me de ruimte, en dat motiveerde me enorm. Ik heb de methodieken die we bij Timon gebruiken – zoals oplossingsgericht werken –, teruggebracht naar concrete competenties. Met de 360 gradenfeedbacktool testen medewerkers en leidinggevenden zelf hoe ze scoren en welke vaardigheden verbetering nodig hebben. Daarnaast kunnen medewerkers hun vaardigheden aanscherpen op de werkplek met oefeningen uit de tool. En dat allemaal op een moment dat het hun schikt. Uit mijn eigen ervaring als pedagogisch hulpverlener weet ik hoe zwaar het is om in de drukte van alledag ook nog te moeten werken aan je eigen ontwikkeling. En dat niet duidelijk is hoe je dat precies doet. Hiervoor heb ik een oplossing willen bedenken.’ Thessa Koops, voormalig opleidingskundige bij Timon, inmiddels eigenaar van Leren in de zorg (Lindez) ‘Thessa ontwikkelde iets heel waardevols’ Manfred Santing ‘Competentieontwikkeling is altijd een aandachtspunt geweest bij Timon. Maar hoe meet je objectief hoe iemand scoort? Toen Thessa met deze vraag aan de slag ging, ontstonden er meer vragen. Zoals: wat kan een medewerker doen als hij onvoldoende scoort? Ze wilde een oplossing bedenken waar medewerkers echt wat aan hebben, en ging daar vol enthousiasme mee aan de slag. Fantastisch om te zien. Voor mij als leidinggevende is het leuk om iemand echt verder te helpen. Thessa pakte de ruimte om iets heel waardevols te ontwikkelen voor Timon. Dankzij haar eigen ervaring, die van medewerkers en de theorie achter methodes die we gebruiken bij Timon, is de Methodiekscan een heel praktische tool geworden die veel wordt gebruikt. Medewerkers hebben er echt wat aan. Bovendien kunnen ze registerpunten halen, omdat de tool geaccrediteerd is. Dat motiveert medewerkers extra om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast geeft de tool leidinggevenden en gedrags wetenschappers inzicht hoe ze medewerkers beter kunnen coachen.’ Manfred Santing, Teamleider P&O bij Timon

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication