9

De branche werkt voortvarend aan het voorkomen van seksueel misbruik. Om hen daarbij te helpen, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld waarmee organisaties praktisch aan de slag kunnen. Zo zijn er bijvoorbeeld een lesmethode die achtergrondinformatie geeft bij een training, een trainingshandleiding, verschillende werkkaarten met uiteenlopende thema’s en een filmpje met verschillende fragmenten uit praktijksituaties. Ook zijn er filmpjes om aandacht te besteden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens sollicitatie­ en functioneringsgesprekken. Al het materiaal is te vinden op www.fcb.nl/jeugdzorg. Welke middelen zijn er ontwikkeld om seksueel misbruik tegen te gaan? ‘Jeugdzorg Nederland heeft samen met FCB Jeugdzorg en het werkveld een aantal instrumenten ontwikkeld en op de website van FCB beschikbaar gesteld die organisaties ondersteunen. We hebben twee voorbeeldfilmpjes gemaakt om te laten zien hoe je dit thema bespreekbaar maakt tijdens een functioneringsgesprek en een sollicitatiegesprek. Dat laatste is nuttig, omdat organisaties op deze manier al kunnen inschatten hoe de potentiële medewerker met deze kwestie zal omgaan. Daarnaast hebben we een training voor intervisoren en werkbegeleiders laten ontwikkelen waarin ze handvatten krijgen om het thema in gesprekken aan de orde te brengen. Ook zijn twaalf werkkaarten gemaakt met voorbeelden van vragen en stellingen die je kunt gebruiken om over seksualiteit en seksueel misbruik te praten.’ Hoe ver zijn de leden van Jeugdzorg Nederland met de implementatie van de maatregelen? ‘De commissie­Rouvoet heeft dit jaar in kaart gebracht hoe ver alle organisaties zijn, en heeft geconcludeerd dat er al flinke stappen zijn gezet. De cultuurverandering is in gang gezet. Uit het eindrapport, dat in juni verscheen, bleek dat de voorgestelde maatregelen grotendeels zijn doorgevoerd. Mede daardoor voelen medewerkers zich beter in staat om seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag aan de orde te stellen en op te treden tegen misbruik. Het taboe is eraf. Nu moeten we ervoor zorgen dat de maatregelen structureel onderdeel blijven uitmaken van de organisaties.’ Jeugdzorg 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication