11

Bouwstenen Uit de verschillende onderzoeken, gesprekken, trends en ervaringen destilleren we vijf bouwstenen waarmee we onze aanpak verder uitbouwen. We lopen ze hier langs. In het volgende hoofdstuk gebruiken we de bouwstenen om de aanpak uit te werken. Vraagstuk = vertrekpunt Waar gaat het over? Voor wie doen we het? Zijn we oprecht is onze bedoelingen? Wat willen we oplossen? Dat moeten we om te beginnen scherp hebben. Pas dan kunnen mensen meedoen. Dat is het vertrekpunt van ieder proces. Netwerken & verbinden Mensen doen mee als het dichtbij huis is, als ze bekend zijn met het vraagstuk en erin geïnteresseerd zijn. Bestaande netwerken kunnen helpen dat in beeld te brengen. Welke netwerken bestaan er rondom het vraagstuk? Zijn er nieuwe netwerken te creëren of bestaande met elkaar te verbinden? Kunnen we mensen interesseren om deel te nemen. Mens & moment Grote succesfactor voor het slagen van een proces is de mate waarin we aasluiten bij de belevingswereld van de betrokkenen. Herkent de inwoner zich als persoon in het vraagstuk dat voorligt? Past het op dit moment bij zijn activiteiten? Voelt hij zich er comfortabel bij? Zit hij al op Facebook, Instagram of Twitter? Kunnen we hem zo benaderen? Is zijn sociale omgeving betrokken? Creativiteit en diversiteit in communicatie Om de bovenstaande 3 bouwstenen goed te benutten is het essentieel om goed gebruik te maken van allerlei manieren om te communiceren, zowel persoonlijk, als online, via traditionele media als sociale media. Het is belangrijk om de dialoog te ondersteunen. Kernwoorden zijn; tijdigheid, transparantie, terugkoppeling, persoonlijke benadering, gesprek voeren, open call, digitaal platform en een mix van traditionele en sociale media. Commitment op het procesontwerp Belangrijke voorwaarde voor tevredenheid is als mensen zich kunnen vinden in het proces, in de stappen die er tijdens de planontwikkeling worden gezet. Dat betekent dat het proces helder is, zonder dichtgetimmerd te zijn. Wat is de ambitie? Wie heeft welke rol. Wat zijn de kaders? Is het opgeknipt in herkenbare fases? Is er ook voldoende ruimte voor flexibiliteit. Het is noodzakelijk het proces helder te schetsen en daar commitment op te krijgen, ook voor elke volgende fase.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication