13

Verbinden en bewegen De afgelopen jaren hebben we steeds meer aandacht besteed aan communicatie en samenwerking/participatie met inwoners. De nieuwe tijd vraagt om andere aanpak. In het plaatje hiernaast zien we de beweging van de meer traditionele aanpak naar de nieuwe aanpak. We zitten in een overgangsfase waarin sommige dingen nog wat meer ‘old school’ gaan met nieuwe elementen. Dat is goed als de beweging maar zichtbaar is. En de aanpak van participatie binnen projecten en plannen staat niet op zich. De wereld verandert en binnen de gemeente zijn diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop de gemeente samenwerkt met inwoners en partners. We zien dat duidelijk bij het Dorpsgericht werken, maar ook bij de ontwikkeling van de Economische Visie, de invoering van de Omgevingswet. Ook de manier van werken van de gemeenteraad maakt ontmoeting en verbinding met elkaar mogelijk. De ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie naar een Netwerkorganisatie ondersteunt raadsleden, collegeleden en medewerkers in het uitvoeren van hun werk voor de samenleving. De activiteiten op het gebied van de Besturing-en managementfilosofie is hiervan een concreet voorbeeld. Het gaat uiteindelijk allemaal om hetzelfde principe. Sluit je aan bij wat er speelt en verbind de activiteiten en de mensen met elkaar. Gewoon doen om ervan te leren. Daarom heeft de nieuwe aanpak de titel: Sluit je aan? #verbinden #doen! Deze titel geeft aan dat het voor iedereen die betrokken is bij het vraagstuk de kernvraag is of je aansluit. #sluitjeaan? Je kunt als inwoners bijvoorbeeld aansluiten bij het proces door mee te doen. Als bestuurder en projectleider is het belangrijk om aan te sluiten bij de mensen die in het speelveld actief zijn, of belangen hebben. Voor iedereen is het nodig om zich te verbinden met de anderen op het speelveld. Ook al zijn de belangen verschillend. #verbinden Om mee te gaan in de veranderende samenleving zijn andere manieren van werken nodig. Dat kun je in goed Nederlands Old School versus New School noemen Z. Maar de meest effectieve manier om nieuwe wegen te bewandelen is door het te doen #doen #verbinden #doen is ook de ondertitel van de volgende fase van de organisatieontwikkeling. Door deze ondertitel terug te laten komen leggen we de verbinding met de organisatie en de samenleving. Fris@Work is het ontwikkelprogramma van de organisatie voor dit proces.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication