21

Vervolg Om te kunnen groeien in deze vernieuwde aanpak is het nodig om dit proces te ondersteunen met verschillenden activiteiten voor de verschillende deelnemers is dit proces. Zowel voor de inwoners en partners van de gemeente alsook voor het bestuur en de organisatie. Uitvoeringsprogramma In het schema hiernaast staat een schets van het uitvoeringsprogramma. Je ziet onderwerpen als opleiden en trainen. Inspiratie voor werkvormen. Ontwikkelen of beter benutten van online mogelijkheden. In kaart brengen van de netwerken. Maar ook duidelijkheid over rollen, procesbewaking en afstemming. Hiervoor zoeken we aansluiting met het ontwikkelproces Fris@Work. Met dit uitvoeringsprogramma gaan we het tweede deel van 2017 aan de slag. Bewonersinitiatieven en plannen van derden Zoals al eerder aangegeven staat deze aanpak niet op zich en staat de wereld niet stil. We moeten steeds anticiperen op de ontwikkelingen. In dat verband gaan we ook verder uitwerken hoe we bewonersinitiatieven en initiatieven van derden optimaal kunnen ondersteunen, zonder het over te nemen. De aanpak in deze nota biedt hiervoor al veel aanknopingspunten. Aankomend jaar komen we hiervoor met een aanvulling. Inspiratie Goede voorbeelden zijn een inspiratiebron. Deel daarom je goede ervaringen met elkaar en leer daarvan. Wij verzamelen ze op de website. Zo bouwen we samen aan goede samenwerking. En omdat we weten dat niet iedereen van lezen houdt, maken we een instructiefilm waarin we de aanpak beeldend uitleggen. Colofon Dit is een uitgave van gemeente Utrechtse Heuvelrug - Auteur Ellen Lodder Beeldmateriaal: Gemeente en Cees Keur Mei 2017 | www.heuvelrug.nl | info@heuvelrug.nl

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication