3

Wat vooraf ging We ontwikkelen veel plannen en projecten in en voor de samenleving. We doen dat ook al jaren samen met inwoners en partners. De samenleving verandert. Dat vraagt om een andere, zich steeds vernieuwende aanpak. In het raadsprogramma 2014-2018 stelt de raad te willen werken aan tijdige, open en eigentijdse communicatie. In dit (digi-)boekje presenteren we de vernieuwde participatie-aanpak voor plannen en projecten, die recht doet aan een samenleving in beweging. In 2013 verscheen de nota Burgerparticipatie met daarin een aanpak voor de participatie van belanghebbenden bij de ontwikkeling van plannen en projecten. De aanpak is in 2015/2016 geëvalueerd met behulp van een enquête en verdiepende gesprekken met inwoners, partners, medewerkers en openbare bijeenkomsten met de gemeenteraad. Parallel liep de pilot van de Binder Bindt die ook dit jaar is afgerond en geëvalueerd. Deze pilot is gebaseerd op de principes van de nota Bruggen Bouwen (2012). De ervaringen die bij de Binder Bindt zijn opgedaan nemen we mee in deze aanpak. En natuurlijk hebben we veel ervaringen opgedaan in allerlei projecten die we met de samenleving hebben opgepakt. De collage hiernaast geeft een gevarieerd beeld. Ook de trends in communicatie volgen we met interesse. We kijken voortdurend welke nieuwe manieren van communiceren passen bij de Utrechtse Heuvelrug. Deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een nieuwe manier van vergaderen en besluitvorming geïntroduceerd. Hierbij wordt het BOB1 -model gebruikt. Dat heeft een positief effect op de behandeling van plannen en de rol van de raad in participatieve projecten. De ontwikkelingen op gebied van participatie bij planvorming en projecten sluiten ook nauw aan bij de recente organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Minder overheid, meer samenleving, een andere kijk op de rol van de gemeente. Zijn we faciliterend? Regisserend? Of misschien uitvoerend? Samenwerken met inwoners en partners vraagt nadrukkelijk om een andere manier van betrokkenheid creëren en organiseren. De uitkomsten, de ervaringen, trends en organisatieontwikkelingen liggen aan de basis van deze vernieuwde aanpak. Kenmerkend voor de huidige ontwikkelingen is dat je niet meer ver vooruit kunt kijken en geen absolute controle hebt over het verloop. Deze aanpak biedt dan ook geen vastomlijnd format voor elk participatieproces. Het reikt handvatten aan om het proces flexibel en eigentijds vorm te geven. Het boekje is als volgt opgebouwd: op de rechter pagina een beknopte tekstuele toelichting. Op de linker pagina steeds een visuele inkleuring. 1) BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. Hoe deze werkwijze precies in zijn werk gaat leest u op de website van de gemeenteraad: http://www.heuvelrug.nl/gemeenteraad/werkwijze_45809/

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication