5

Evaluatieonderzoek De ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, hebben we geëvalueerd. We hebben een enquête gehouden onder deelnemers aan verschillende participatieprocessen. En we hebben gesproken met 35 deelnemers in verdiepende gesprekken. Ook hebben we ons oor te luister gelegd bij de medewerkers en de gemeenteraad. Er is een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek2 naar voren gekomen: Om te beginnen zijn mensen over het algemeen betrokken bij hun woonomgeving. Of ze uiteindelijk participeren in een proces hangt voor een groot deel af van of ze wel op de hoogte zijn dát ze kunnen meepraten. Om betrokken te zijn is dat natuurlijk een eerste voorwaarde. Een persoonlijke benadering werkt goed. Gemeentenieuws is een belangrijke informatiebron. Dat gecombineerd met slim gebruik van sociale media. En als mensen meedoen willen ze graag weten wat het speelveld is, welke kaders er zijn en willen ze goed op de hoogte blijven van de stappen in het proces. Consistentie in het proces geeft houvast. Mensen zijn in principe het meest geïnteresseerd in onderwerpen die dichtbij hen liggen. Dat kan de directe woonomgeving zijn, maar ook onderwerpen die mensen bezighouden, zoals verkeer, duurzaamheid, welzijn of zorg. Daarbij aansluiten is belangrijk. Zowel in het onderzoek als ook in de processen is deelname van jongeren en lager opgeleiden beperkt. Om ook deze groepen aan te spreken is het belangrijk om aan te sluiten bij hun belevingswereld en netwerken. De belangrijkste aanknopingspunten om op voort te borduren of om verbetering te creëren zijn: • Tijdig uitnodigen • Creativiteit in het betrekken van mensen en let op diversiteit • Kies voor een persoonlijke benadering • Koppel regelmatig terug tijdens het proces en zorg voor duidelijkheid en transparantie • Zoek de betrokkenheid dicht bij huis. De tevredenheid over deelname en het vertrouwen in de gemeente neemt met sprongen toe als aan deze punten aandacht is besteed. 2) De onderzoeksopzet is terug te vinden in het volledige verslag, beschikbaar via de website www.heuvelrug.nl/participatie

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication