7

Trends In de snel veranderende samenleving staat ook het vakgebied communicatie niet stil. Er is een aantal duidelijk waarneembare trends zichtbaar. Het is mooi dat de resultaten uit de evaluatie voor een belangrijk deel kloppen met de trends in communicatie en participatie. We hebben de trends samengevat in 4 elementen: • De ontwikkeling van een netwerksamenleving. Kenmerk van de veranderende samenleving is dat je steeds meer werkt en leeft in zich snel wisselende samenstellingen en vormen. ° Communicatie: bruggen bouwen en verbinden, loslaten, samenwerken op basis van gedeelde belangen, dialoog faciliteren, omgevingsanalyse, communicatieve organisatie. • De mate waarin mensen waarde hechten aan de oprechtheid en echtheid van een organisatie, gesprek of een proces. Is het authentiek? Welke drijfveren heeft een ieder? Ben je geloofwaardig? ° Communicatie: aansluiten bij primair proces, drijfveren onder de aandacht brengen, authenticiteit laten zien, aangaan van waardevolle en duurzame relaties • Het acteren in het hier en nu en op dit moment = ‘real time’. Vooral ingegeven door de digitale mogelijkheden. Direct reageren wordt verwacht. In die wereld bestaan geen dichtgetimmerde plannen maar moet je snel anticiperen op wat zich voordoet. ° Communicatie: verbinden digitale en fysieke wereld, faciliteren persoonlijk contact en ontmoeting, meebewegen en anticiperen, duidelijke organisatie/ communicatieprocessen • De menselijke maat is noodzaak. De veilige, sociale omgeving van mensen is dierbaar. Geen hoogdravendheid, maar eenvoud en overzichtelijkheid en in de nabijheid van het eigen leven. De organisatie moet laten zien dat ze het individu zien en niet een homogene groep inwoners. ° Communicatie: gericht op de individu/klant, persoonlijk, kleinschalig, sociale media, monitoren, invloed van vrienden / ‘peers’

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication