0

Uitgave februari 2017 Nieuwsbrief Drenkeling 1e fase Wonen in het park In oktober 2016 bent u geïnformeerd over het stedenbouwkundige programma van eisen met een proefverkaveling voor het nieuwe plan Landgoed Drenkeling 1e fase ‘Wonen in het park’. Graag infomeren wij u over de voortgang.

Nieuwsbrief Drenkeling 1e fase - Wonen in het park Verkaveling Tijdens de inloopavond op 26 oktober vorig jaar heeft u uw reactie kunnen geven op het toen gepresenteerde stedenbouwkundige programma van eisen met proefverkaveling. De verkenning heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Ook is over de verkaveling gesproken met de potentiele toekomstige ontwikkelaar. Onderstaand ziet u de nieuwe verkaveling in een kaartje afgebeeld. Voorontwerpbestemmingsplan Om woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dit bestemmingsplan ligt als voorontwerp van 9 februari tot en met 8 maart ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1210bpDRENKFASE1-0001. Tot slot zijn de stukken in papieren vorm in te zien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. Met dit bestemmingsplan wordt de eerste fase van Landgoed Drenkeling mogelijk gemaakt. Indienen reacties Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen inwoners en belanghebbenden in de gemeente een inspraakreactie op het voorontwerp geven. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Voor het mondeling indienen van reacties kunt u een afspraak maken. U kunt hierover contact opnemen met het team Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening & Milieu, via telefoonnummer (0181) 40 81 22. Nieuwe verkaveling, Space Value, januari 2017 Landgoed Drenkeling

Gemeente Westvoorne - februari 2017 De inspraakreacties worden meegenomen bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Wij verwachten het ontwerpbestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2017 bekend te kunnen maken. Ook op het ontwerpbestemmingsplan wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven. Deze zienswijze wordt vervolgens betrokken bij het definitief vast te stellen bestemmingsplan. Wij streven ernaar dit bestemmingsplan na de zomer te kunnen vaststellen. Wonen in het park Fase 1 bevat twee woongebieden: • De Lange Stallen, grenzend aan de achter zijde van de woonpercelen aan de Zeeweg en de Vestalaan. Binnen dit woongebied zal aandacht zijn voor de startende koper (rijwoningen). Naast betaalbare woningen komen er ook woningen in het duurdere segment; • De Erven op de gronden ten noordoosten daarvan. Dit gebied biedt plaats voor vrij uit te geven kavels. Als koper kunt u hier (binnen randvoorwaarden) uw eigen vrijstaande woning of twee-onder-eenkap woning realiseren. De deelgebieden worden gescheiden door De Beemd: een parkachtige zone waar ruimte is voor groen en speelgelegenheid. In deze eerste fase wordt tevens een deel van de centrale groen- en waterstructuur in Landgoed Drenkeling (een natuurvriendelijke waterrijke zone met riet langs de oevers en een centrale parkweide) aangelegd en wordt ruimte geboden aan een tijdelijke bomenbank aan de noordzijde van het gebied (voor zowel het kweken van bomen die kunnen worden ingezet binnen de woongebieden als het creëren van een toekomstig bosrijk gebied aan de noordkant). Verbeelding bij voorontwerpbestemmingsplan Fase 1

Nieuwsbrief Drenkeling 1e fase - Wonen in het park Gemeente Westvoorne - februari 2017 Bewonersavond Het vervolg Op 14 februari kunt u tijdens een inloopbijeenkomst meer informatie krijgen over de nieuwe stedenbouwkundige verkaveling en het bestemmingsplan. U kunt een maquette bekijken en uw vragen stellen aan de deskundigen. De inloopbijeenkomst is van 19.00 - 21.00 uur in Badhotel Rockanje. U kunt zonder aanmelding binnenlopen. Tijdens deze avond kunt u uw interesse kenbaar maken voor een woning in dit plan. Uw interesse is uiteraard geheel vrijblijvend. Samen met een ontwikkelaar worden te bouwen woningen verder uitgewerkt. Meer informatie over de verkoop, in de vorm van prijzen en brochures verwachten wij rond de zomer van 2017 beschikbaar te hebben. Op dat moment wordt opnieuw een nieuwsbrief opgesteld en zal er een bijeenkomst voor belangstellenden worden georganiseerd. Ook via de website www.westvoorne.nl en via facebook is informatie over het project op te zoeken. Na vaststelling van het bestemmingsplan (zie binnenzijde) moeten de benodigde vergunningen worden verkregen. We werken hard om de start van de bouw eind 2017 te laten plaatsvinden. Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider. telefoon: 0181 40 80 31 of e-mail: drenkeling@westvoorne.nl Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Westvoorne, februari 2017. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. www.westvoorne.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication