44

Haldu betaalt de hoofdprijs voor (en uw bijdrage geeft ons meer ruimte voor kwaliteitsborging….) Op school hebben we het allemaal geleerd tijdens de les economie: als je kosten stijgen en je verkoopprijs blijft gelijk, dan slinkt je marge. Ik zie de grafiek van de docent economie op het krijtbord nog voor mij. Echter, deze ontwikkeling uit de lesboeken ervaart Haldu Groep helaas nu al drie opeenvolgende jaren in de harde praktijk van alledag. Wat zich daarbij voordoet, is wat de Engelsen een ‘perfect storm’ noemen. Namelijk dat alle soorten kostenstijgingen zich ook nog eens allemaal tegelijkertijd manifesteren en elkaar versterken. Ik noem u de meest in het oog springende prijsstijgingen. Daarbij heb ik het gevoel dat u de meeste zult herkennen omdat deze ook invloed hebben in en op uw eigen organisatie. Allereerst is daar de wettelijk verplichte cao Bouw & Infra die per 1 januari 2022 maar liefst 3% loonstijging voorschrijft. Ook het wettelijk toegenomen aantal pappadagen voor onze vaklieden tikt door in onze marge. Want als verantwoord werkgever voorzien we hierin voor onze jonge vaders met een financiële aanvulling. Zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Eveneens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) drukt kostentechnisch stevig door daar waar het pijn doet: bij Haldu Groep. 44 Bouwen in het Oosten Inflatie, huurkosten en corona Tegelijkertijd waart het inflatiespook weer sinds lange tijd door Europa. En over Europa gesproken: Haldu prijst zich gelukkig met haar vele buitenlandse werklieden, maar ook deze buitenlandse vakkrachten hebben geroken aan een hogere levensstandaard en verlangen inmiddels meer salaris. Haldu Groep is trots op de kwaliteitsvolle huisvesting van onze buitenlandse vaklieden. Maar u weet dat de Nederlandse vastgoedsituatie momenteel explodeert. Particulieren vinden nauwelijks een woning. Die krapte betekent dat verhuurders Haldu Groep regelmatig confronteren met huurstijgingen. Ook die hebben we lange tijd niet in onze prijzen aan de opdrachtgevers doorberekend. Last but not least: ook corona drukte de resultaten en de metershoge ziekteverzuimpercentages die dit virus met zich meebrengen, raken onze marge aanzienlijk. Neem de materialentekorten die zich voordeden en nog steeds voordoen. Waardoor dan ook niet altijd elk gepland uur ook daadwerkelijk gewerkt wordt, en hierdoor te vaak kostenverhogende projectwissels zijn. Geen verband tussen vraag en aanbod Eveneens leerden we tijdens de les economie op school dat als een product of dienst schaars wordt, de aanbieder onbelemmerd hogere prijzen kan vragen.

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication