5

Voorwoord Voorwoord Door: Gerard van Leeuwen Een lovenswaardig streven Half november werd een plan gelanceerd om het structurele probleem van te weinig instroom bij de technische opleidingen aan te pakken. Zeker niet het eerste plan en het zal ook niet de laatste zijn. Het werd echter, om onze minister-president eens te citeren, met veel élan naar buiten gebracht door onder andere de FME en Techniek Nederland. Kern van het plan: meer bedrijfsscholen die gerichter kunnen opleiden naar functies waar het bedrijfsleven echt behoefte aan heeft. Natuurlijk werd in Nederland Polderland niet overal de vlag uitgehangen. Het onderwijsveld reageerde, zoals te verwachten viel, niet direct super enthousiast. Want ja, het economisch belang telt uiteraard ook mee. Ik vind het een lovenswaardig streven. Niets en niemand weet zo goed wat er vereist wordt van instromers dan een toekomstig werkgever. Daarnaast is het zo dat er veelal met baangaranties wordt “gestrooid” en daarmee is de werkende en lerende student verzekerd van een, naar verwachting, vaste baan. Dat geeft zekerheid voor de toekomst. Eveneens niet onbelangrijk is de constatering dat het onderwijs nu niet bepaald een hoopgevend en succesvol trackrecord kan overleggen. Op de een of andere wijze is de sector niet aantrekkelijk genoeg gebleken en hebben door de overheid geïnitieerde campagnes niet voldoende gewerkt. Er is dus alle reden om het accent eens ergens anders te leggen. De wal keert het schip al enige tijd qua instroom. Aan een move die Gerard Op de cover Het nieuwe gasloze Isala ziekenhuis en de nieuwe vestiging van Zorggroep Noorderboog in Meppel zijn zeer recent bouwkundig opgeleverd door de v.o.f. bestaande uit Dura Vermeer, Trebbe Bouw en Engie. Colofon Bouwen in het Oosten ISSN: 1385-7185 Uitgever: Bouwen in de regio v.o.f. Postadres: Postbus 204, 8600 AE, Sneek Bezoekadres: Graaf Adolfstraat 36d, Sneek Tel.: (0515) 429 429 Web: www.bouweninhetoosten.nl E-mail: redactie@bouweninhetoosten.nl Redactie: Gerard van Leeuwen en Jolanda Groothuis Eindredactie: Joeri van Leeuwen Fotografie: Wim van ‘t Hoff (Eyemagic) Accountmanagement: Digna Schoonen (06 - 442 099 10) Erik Kuipers (06 - 196 859 76) en Rob van Luit (06 - 184 483 55) Vormgeving & opmaak: Nanno van Leeuwen Druk: Scholma Druk, Bedum Verspreiding: Post.nl Bouwen in het Oosten 05 echt iets oplevert zit de sector al geruime tijd te wachten. Vrijwel ieder zichzelf respecterende onderneming kan haar vacatures niet invullen. En dat fenomeen is ook niet iets van de laatste maanden maar speelt al jaren. Gezien de demografische ontwikkelingen valt een autonome cijfermatige ommekeer op korte termijn ook niet te verwachten. Veel keuze is er dus eigenlijk niet. Ik zou zeggen: volle kracht vooruit. 2022 wordt het jaar van de ommekeer!

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication