27

VUE Bioscoop Enschede voor de directe omgeving. Bas Goossens: “Dat is ook het beoogde effect. VUE verwacht rond de zeshonderdduizend bezoekers te mogen begroeten op jaarbasis. Dat zal zijn weerslag krijgen op de directe omgeving. Dat is ook de reden waarom de leden van Horeca Nederland positief reageerden, ondanks het feit dat met De Beren een nieuwe concullega de markt betreedt. Landelijke cijfers laten zien dat circa zeventig procent voor of na het bezoek aan de bioscoop een hapje en een drankje nuttigt in de directe omgeving. Vanaf de inspraak was de horeca in Enschede positief en dat geldt ook voor de gemeentelijke overheid die meer dynamiek in het stadscentrum toejuicht. Het is ook een passende invulling van juist dit stukje Enschede. De kantoorruimten mogen zich verheugen op een goede belangstelling. Ook hiervoor geldt dat de ontwikkelingen fraai in de pas lopen van wat we voor ogen hadden. Met name ICTbedrijven en de meer creatieve bureaus zoals architecten en vormgevers hebben interesse. Ik sprak laatst met de eerste huurder en die vertelde me dat dat vooral de moderne uitstraling en de aanwezigheid van, daar is de term wederom, dynamiek voor nieuwe medewerkers net dat zetje blijkt te geven om in dienst te treden. Een hot item omdat de krapte op de arbeidsmarkt alom voelbaar is. Over een paar maanden zie je hier allemaal spijkerbroeken en sneakers in het kantoorgedeelte!” Turbulent Gevraagd naar een rake typering van de huidige markt in de vastgoedontwikkeling volgt een genuanceerd antwoord. Bas Goossens: “Er wordt snel en gemakkelijk gedacht dat er goud geld verdiend wordt in onze markt gezien de enorme vraag naar woonruimte en de forse economische groei. Ik zou de markt liever als turbulent en uitdagend willen schetsen. Ontegenzeggelijk is het aan de vraagzijde van de markt druk. Maar het is ook onrustig. De behoorlijke bouwkostenstijgingen versterkt die onrust. Ook de betaalbaarheid van bepaalde projecten staat onder druk. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt tal van problemen en die beperken zich niet tot de bouw- en installatiewereld, oftewel de handjes op de bouwplaats. Ook de overheden, waar wij als ontwikkelaars veel raakvlakken mee hebben, zitten met een identieke situatie. Vergunningverleningen lopen vaak ernstige vertragingen op, inspraakprocedures verlopen stroperig en zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Ik zeg wel eens dat ik enerzijds het meest frustrerende beroep heb, maar tegelijk de leukste. Als een project daadwerkelijk gerealiseerd wordt is dat elke keer weer genieten. Dit project is daar een prachtig voorbeeld van. Een gemixt project dat past in onze visie. Op diverse locaties zijn we in voorbereidende fases. In Zwolle hebben we een tender gewonnen om vijfhonderd woningen te realiseren in de Weezenlanden Noord en zijn we betrokken bij diverse transformatie-projecten zoals een belastingkantoor in Apeldoorn waar honderd zorg gerelateerde woningen worden ontwikkeld en ook in Deventer werken we aan twee grote binnenstedelijke projecten. In Zwolle en bij het belastingkantoor in Apeldoorn hopen we nog voor het eind van het jaar te kunnen starten. Voor de andere projecten geldt een iets langere doorlooptijd. We hoeven ons beslist niet te vervelen.” Bouwen in het Oosten 27 Een passende invulling van juist dit stukje Enschede...

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication