51

SamenMeester voor duurzame medewerkers ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Tekst: Gerard van Leeuwen / Foto's: APHartphotography Forse subsidie op ontwikkeling duurzame medewerker Samenmeester helpt bij ontwikkeling soft skills in de bouw Het bedrijf SamenMeester uit Enschede houdt zich bezig met duurzaamheid. Een begrip dat haast standaard genoemd mag worden in onze bedrijfstak. Duurzaam bouwen is inmiddels branche breed gemeengoed geworden. Het begrip “duurzame medewerkers” is niet onbekend, maar er wordt weinig naar gehandeld. Inge Meester vindt dat vreemd en doet er daadwerkelijk iets aan. Sinds drie jaar probeert ze om, veelal bouwgerelateerde, bedrijven de noodzaak te laten inzien om dit onderwerp ter hand te nemen. Vanaf de start van haar onderneming werd ze geconfronteerd met de nodige scepsis en terughoudendheid, maar na de eerste successen en positieve resultaten is de kentering gaande. “Ik denk dat 2022 het jaar van de omslag wordt. Dat is niet alleen een gevoel maar wordt bevestigd door de positieve geluiden vanuit de branche en de maatschappij”, aldus de 42-jarige uit de bouwsector afkomstige Meester. Al op jeugdige leeftijd werd Inge Meester “getriggerd” door het bouwvirus. “Ik was acht jaar toen mijn ouders een huis lieten bouwen in Enschede. Ik liep regelmatig op de bouwplaats en nog steeds vind ik de geur van nat beton heerlijk. Ik fantaseerde al vroeg over ontwerp en design en tekende fantasiehuizen. Als we door de natuur liepen zag ik droomhuizen voor me. Toen ik naar de HAVO ging stond voor mij al vast dat ik aan de HTS Bouwkunde wilde studeren en zo is het ook gelopen. Na diverse banen in de sector zoals projectleider en kopersbegeleider kreeg ik een kleine tien jaar geleden lichamelijke klachten, mede als gevolg van werkstress en onvoldoende aandacht voor een gezonde levensstijl. Het kwartje viel en ik heb het roer omgegooid. Anders eten, sporten, ademen… Ben gezond gaan leven en heb nooit meer klachten gehad. Ik werd een betere 2.0 versie van mezelf. Een en ander mondde uit in een levensopvatting die je nu als “ duurzaam” kan omschrijven. Niet meer streven na kortstondige successen maar een lange termijn visie. En zie daar de raakvlakken met de bouwsector waar de waan van de dag en een hoge werkdruk heersen. Dat houdt niemand jarenlang vol en de bouw- en installatiewereld vormt daarop bepaald geen uitzondering. Er moet iets veranderen. De sector moet verduurzamen en aantrekkelijker worden voor zowel de huidige werknemers als instromers. Daar hou ik me met veel enthousiasme mee bezig.” Scepsis Zoals wellicht te verwachten was, in een, als “traditioneel denkend” bekend staande branche, liep Inge Meester met enige regelmaat tegen zaken aan als scepsis, de “macho” bouwcultuur en enige terughoudendheid, maar bleek al snel dat er duidelijk behoefte bestaat aan het verduurzamen van medewerkers. Vrijwel ieder Bouwen in het Oosten 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication