55

SamenMeester voor duurzame medewerkers een duidelijk antwoord geven. Langdurig verzuim, bijvoorbeeld als gevolg van een burn-out, daar zit echt niemand op te wachten in een bedrijfstak waar de orderportefeuilles meer dan goed gevuld zijn.” Tijd en geld In gesprekken met directies zijn er volgens Inge meester altijd twee vaste gespreksonderwerpen: tijd en geld. “Dat is niet verwonderlijk. Het zijn juist deze aspecten die een directie dagelijks in goede banen moet leiden. Wat tijd betreft: onze aanpak vergt een gering aantal uren per medewerker. Je hebt een soort enquête en intake wat een uur duurt en daaropvolgend zijn er een aantal sessies. Dat kan een een-op-een gesprek zijn, maar ook bijvoorbeeld een korte bijeenkomst in samenwerking met het Rusttheater van Jan Steggink, inderdaad ook afkomstig uit de bouw. De vier eerder genoemde pijlers komen daarbij in verschillende vormen aan bod. We doen dat op een manier dat alle deelnemers zich gehoord voelen. En daarmee pak je direct een van de belangrijkste problemen aan.De factor geld is uiteraard ook niet onbelangrijk. De werkwijze van SamenMeester wordt ook door Den Haag erkend. Tachtig procent van de kosten zijn subsidiabel via speciale regelingen voor het MKB en dus terug te krijgen. Wij ontzorgen de opdrachtgever in dit kader volledig, inclusief de subsisieaanvraag en dergelijke. De kosten zijn dus ook geen obstakel. Het is aan leidinggevenden in de bedrijfstak om de stap te zetten. Verduurzamen van je medewerkers verdient een markante, hoge positie van de prioriteitenlijst. Al was het alleen maar om er ook zelf beter van te worden! In maart opent weer een aanvraagperiode om in aanmerking te komen voor de subsidie.” //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stichting Pioneering Sinds kort werkt SamenMeester met Stichting Pioneering, een platform van vernieuwers in de gebouwde omgeving. Inge Meester: “Ik heb met directeur Jeroen Hatenboer inderdaad een samenwerkingsvorm in de steigers gezet. Onze samenwerking behelst de ontwikkeling een virtuele escaperoom. Deelnemers spelen op een laagdrempelige manier het online spel om bv. bij de opstart van een nieuw projectteam elkaar beter te leren kennen. Bij samenwerking met andere partijen en in tijden van thuiswerken wordt het spel ook wel ingezet om de onderlinge binding in teams of afdelingen te versterken danwel behouden. De eerste try-outs waren een groot succes. We gaan deze tool het komende jaar ‘uitrollen”. Deelnemers spelen op speelse wijze een spel waarbij ik op de achtergrond als een soort scheidsrechter/ spelleider aanwezig ben en bepaalde wendingen aan het spel geef. Ook hierbij komen de soft skills aan de oppervlakte. Erg leuk om te doen. De eerste try-outs gaven een indicatie dat het een zeer bruikbare tool is.” Bouwen in het Oosten 55 Anders kijken naar HR, beleid, kwaliteit en vitaliteit...

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication