61

“De Lange School” in Losser pilotproject, voor en met de klant. Daarbij gaan we op zoek naar aspecten die we bij opschaling in de toekomst kunnen perfectioneren, zowel in het proces ernaartoe als in de productie. Door schaalvergroting en dergelijke optimaliseringen kunnen we grote stappen zetten richting een betaalbaar en duurzaam woonproduct. We zijn erg dankbaar dat we samen met Domijn deze pilot hebben kunnen uitvoeren.” Sophie Oosterbroek: ”Samen hebben we de traditionele vorm van bouwen losgelaten. En vervolgens in sessies ieder stap in het proces nauwkeurig bekeken: hoe kan het slimmer en meer betaalbaar? Dat is al een grote stap voorwaarts. Ook de duurzaamheidswinst vinden we heel belangrijk. Het gebouw is grotendeels gemaakt van hout, wat veel duurzamer is ten opzichte van beton of cement. Wij zien toekomst in woonproducten zoals deze. En in dit soort samenwerking. Daarin zijn we als Domijn wel heel actief. Ik vind het moeilijk om een vergelijking te maken met collega corporaties, maar ik denk wel dat we een van de voorlopers zijn op dit gebied. De komende maanden tot een jaar zullen we intensief monitoren wat de gebruikerservaringen zijn. Dat zal ongetwijfeld een aantal aandachtspunten opleveren voor de verdere uitrol van het woonproduct. Saillant en leuk detail is dat ook Dura Vermeer een half jaar een appartement huurt om aan den lijve te ondervinden wat wonen in een dergelijk appartement oplevert. De pilot stopt immers niet na oplevering. De eerste reacties van de bewoners zijn zeer enthousiast.” ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het verleden komt tot leven in De Lange School Het appartementencomplex dankt zijn naam aan een oud schoolgebouw uit Losser. Van 1893 tot en met 1994 stond de school Dorp I, beter bekend als de Lange School, op exact dezelfde locatie. De school werd in 1893 geopend met de ruimte voor vier klassen en groeide uit tot een volwaardige school met zelfs een extra locatie aan de Enschedesestraat. Uiteindelijk kwam het schoolgebouw leeg te staan en in 1994 is de Lange School afgebroken. Doordat het appartementencomplex dezelfde naam draagt, blijft de herinnering uit het verleden doorverteld in het heden en houdt de gemeente Losser een stukje geschiedenis in leven. Bouwen in het Oosten 61 Een andere, frisse blik op de toekomst...

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication