12

Bereikbaarheid Veilig Thuis ingericht op sterke stijging aantal meldingen De GGD is in de regio ZaanstreekWaterland verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor alle bewoners (jong en oud, omstanders, slachtoffers en plegers) en professionals (hulpverleners, politie, artsen etc.) die te maken hebben met of getuige zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het aantal adviesaanvragen en het aantal meldingen bij Veilig Thuis steeg aanzienlijk in 2016 ten opzichte van 2015. Het aantal adviesaanvragen is verdubbeld en het aantal meldingen steeg met 20%.De toename van het aantal advies aanvragen en meldingen aan het meldpunt komt voort uit de grotere bekendheid van Veilig Thuis. Veilig Thuis verwerkte in 2016 ruim 2801 meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling uit de regio. Er kwamen 3.921 telefonische meldingen binnen via het landelijke nummer 0800-2000 en het meldpunt bracht 1.278 keer een advies uit. Veilig Thuis was het eerste halfjaar van 2016 niet berekend op de hogere instroom van meldingen, maar met extra inspanningen zijn de ontstane wachtlijsten weggewerkt. Zo is de formatie structureel op orde gebracht en de inrichting van de organisatie aangepast. Dit heeft het positieve gevolg gehad dat er de laatste vijf maanden van 2016 geen wachtlijsten meer waren en Veilig Thuis de instroom van zaken adequaat kon verwerken. Er is in 2016 ingezet op het vergroten en verbeteren van de bereikbaarheid (24/7) van Veilig Thuis voor bewoners van de regio. Het meldpunt zocht hiervoor de samenwerking met Veilig Thuis Amsterdam. Ook is er geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners, jeugdteams en sociaal wijkteams. Dit alles met het doel om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken. Colofon Adresgegevens GGD Zaanstreek-Waterland Postbus 2056, 1500 GB Zaandam Tel. (0900) 254 54 54 Fax. (075) 616 30 16 Redactie Sevgi Extra Ghislaine van Nooijen Kooij Diana Nierop Voor opmerkingen en vragen over het jaarbericht kunt u mailen naar info@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Jaarbericht 2016 Volg ons nu op Twitter via @GGDZW Ontwerp en drukwerk Aranea Grafimedia, Zaandam www.ggdzw.nl

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication