2

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Infectieziektebestrijding adviseert bij uitbraak vogelgriep Waterland Het crisisteam van GGD Zaanstreek-Waterland kwam op 9 november 2016 bijeen na een melding van aviaire influenza, vogelgriep, door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Deze was vastgesteld bij een aantal dode kuifeenden die in gemeente Waterland waren aangetroffen. De typering werd dezelfde dag nog bevestigd: H5N8, een type waarbij nog nooit overdracht van vogel naar mens is vastgesteld. Landelijk werd door het ministerie van Economische Zaken een ophokplicht ingesteld voor pluimvee, zowel commercieel als privé gehouden. Deze maatregel verkleint de kans op overdracht naar pluimveebedrijven. Een besmet pluimveebedrijf wordt namelijk direct geruimd, dit heeft een grote economische impact. De GGD houdt zich vanuit Algemene Gezondheidszorg bezig met een grote verscheidenheid aan gezondheidsaspecten in onze samenleving: o.a. de bestrijding van infectieziekten. Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten (micro-organismen genaamd). Mensen kunnen infectieziekten aan andere mensen overdragen. Dit kan direct van mens op mens door hoesten en niezen, maar ook door seksueel contact (SOA). Daarnaast kunnen infectieziekten ook overgebracht worden door het eten van besmet voedsel, het drinken van besmet water, of door contact met dieren. Het voorkomen en bestrijding van infectieziekten wordt gedaan door het geven van voorlichting en adviezen, maar ook door het uitvoeren van bron- en contactonderzoek van meldingsplichtige infectieziekten. De afdeling houdt zich ook bezig met advisering over medische milieukundige vragen en incidenten en de advisering aan reizigers. De uitbraak van vogelgriep leidde tot sterfte van circa 3.000 wilde vogels. Het ruimen van de vogels is uitgevoerd in goede samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap. De GGD had hierbij een actief coördinerende rol ten aanzien van de mogelijke infectierisico’s. Het nieuws dat er vogelgriep was vastgesteld, werd snel door de nationale media opgepikt. Zowel de GGD als gemeente Waterland communiceerde herhaaldelijk, via persbericht, website en social media, dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Ook beantwoordde de GGD 25 adviesvragen over vogelgriep van burgers, politie en het Waterschap. TOTAAL AANTAL MELDINGEN EN ADVIEZEN INFECTIEZIEKTEN 2016 2015 Meldingsplichtige ziekten Vragen en adviezen TOP 2 VAN MELDINGSPLICHTIGE ZIEKTEN (2016) PERTUSSIS (KINKHOEST) 102 HEPATITIS B 31 199 410 TOP 2 VAN WELKE VRAGEN EN ADVIEZEN (2016) ZIKAVIRUS KINKHOEST 107 40 215 647

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication