4

jEuGDGEZONDHEIDSZORG Inspectie Kinderopvang ontvangt oorkonde voor regionale samenwerking Inspectie Kinderopvang (IKO) van GGD ZaanstreekWaterland ontving eind november 2016 op het landelijke congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang een oorkonde van GGD GHOR Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor hun initiatief om de samenwerking tussen GGD en gemeenten te verbeteren. IKO werkt regionaal voor alle acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland in de aanpak voor de kinderopvanginspectie. Teamleider Daniëlle Heesbeen: ‘Samen met een ambtenaar van de gemeente Wormerland en Oostzaan concludeerden we dat de regionale overleggen die zij hadden met inspecteurs en ambtenaren niet altijd even constructief waren. De inspecteurs kennen elkaar allemaal, maar de verschillende ambtenaren kenden niet alle inspecteurs en vice versa. IKO zag hier een kans om aan de samenwerking te werken.’ IKO introduceerde in 2015 een jaarlijkse bijeenkomst voor alle ambtenaren en inspecteurs met als doel de werkrelatie tussen hen te verbeteren. Tijdens de eerste De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van -9 maanden tot 19 jaar. Het werk richt zich op het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die de groei en ontwikkeling kunnen verstoren. Dat gebeurt in de signalering, adviseren, zorg bieden, vaccineren, aanbieden van cursussen en ingrijpen als de zorg tekort schiet. Alle kinderen in de regio worden meerdere keren uitgenodigd voor een preventief gezondheidskundig onderzoek. Via de Centra Jong en de Centra voor Jeugd en Gezin worden deze mogelijkheden aan kinderen en ouders aangeboden. bijeenkomst werden afspraken gemaakt over de samenwerking. Bijvoorbeeld over wanneer telefonisch contact de voorkeur heeft boven het sturen van een e-mail. Ook werd afgesproken om elkaar vaker persoonlijk op te zoeken. Tijdens de bijeenkomst in 2016 bekeken de inspecteurs en de ambtenaren onder meer een inhoudelijke casus vanuit juridisch perspectief en werd besloten een bijeenkomst voor kinderopvangorganisaties gezamenlijk verder vorm te geven. Met de jaarlijkse bijeenkomsten wordt invulling gegeven aan het samen leren en ontwikkelen en is de samenwerking tussen GGD en gemeenten duidelijk verbeterd. De kwaliteit van het toezicht en de handhaving op de kinderopvang in de regio neemt hierdoor toe, rapportages worden beter en gemeenten nemen sneller en betere handhavingsbesluiten, waardoor kinderdagverblijven sneller aan de wettelijke eisen gaan voldoen.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication