8

Snel hulp voor personen met verward gedrag De maatschappij komt dagelijks in aanraking met personen met verward gedrag. Dit zijn vaak zorgmijders die door de hulpverlening lastig te bereiken zijn. Sinds 2015 werkt de politie nauw samen met de GGD om deze personen te begeleiden naar passende zorg. Deze samenwerking onder de titel Vroegsignalering is gestart als pilot project, maar is inmiddels een vast onderdeel van het takenpakket van de GGD. Meer dan tweehonderd personen die nog niet bekend waren bij de hulpverlening kwamen in 2016 via deze werkwijze in beeld. Landelijke cijfers laten een verdubbeling zien van het aantal politiemeldingen over incidenten met een OGGZkenmerk (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) sinds 2012. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de transities in het zorgdomein, de daarmee samenhangende veranderingen binnen de GGZ en de toename in de ambulante zorg. Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) van de GGD heeft een goede en sterke relatie met de politie. Het MOB en wijkagenten uit de regio voeren al jaren op structurele basis overleg. De Vroegsignalering van personen met verward gedrag is in 2015 gestart in samenwerking met de psychiatrie en verslavingszorg. Dit houdt in dat de politie alle OGGZ-gerelateerde meldingen doorstuurt naar het MOB. Het MOB onderzoekt of er al hulpverleners betrokken zijn bij de gemelde personen en legt hier contact mee. Bij het ontbreken van een zorgkader wordt de persoon naar reguliere zorg toe geleid. De aanpak is succesvol. In 2016 werden in onze regio meer dan duizend meldingen gedaan over ongeveer zevenhonderd personen. Meer dan 30% daarvan, ruim tweehonderd personen, was nog niet bekend met een vorm van hulpverlening en werd door het MOB naar passende zorg geleid. Bijna 70% was al in zorg. MOB zocht contact met deze zorgaanbieders over de situatie en het zorgkader werd hersteld. AANTAL MELDINGEN MELDPUNT OVERLAST & BEMOEIZORG 2016 PER GEMEENTE AANTAL Top 3 van problematiek Vroegsignalering: GEMEENTE PSYCHISCHE PROBLEMATIEK 15 Beemster VERSLAVING WOONPROBLEMATIEK Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Zaanstad Waterland Wormerland Zwervend in regio Buiten regio Totaal 31 17 32 227 452 26 34 22 29 885 14 48 16 13 291 399 31 25 7 59 903 MELDINGEN AANTAL MELDINGEN VROEGSIGNALERING

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication