3

Waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven en afstemming mogelijk maken tussen beleid en praktijk. Organisaties die waardengedreven zijn, scoren niet alleen hoger op betrokkenheid van medewerkers, maar ook op reputatie en tevredenheid. Strategische keuzes beginnen bij het besef van een gezamenlijke identiteit en gedeelde drijfveren. De grootste uitdaging is echter om waarden betekenisvol te maken in beeld, beleving en voorbeeldgedrag, zodat afstemming ontstaat en ervaringen in de breedte èn de diepte overeenkomen met het verhaal dat wordt verkondigd. DE WAARDE VAN WAARDEN Om j u i s t e ke u z e s t e ma ke n i n communicat ie is het zaak om de samenhang te versterken tussen zijn, doen en beleving. Identiteit en visie van de organisatie wordt op deze manier tastbaar op meerdere dimensies: verhaal, naam, huisstijl, communicatiemiddelen, good practice s, anekdo t e s van medewerkers en verhalen van klanten en partners. Uitstraling en kernboodschap sluiten dan aan op wie je bent: zo binnen, zo buiten. Wa a r d e n w o r d e n p a s kernwaarden wanneer een organisatie niet zonder kan of wil. Soms is een organisatie er nog niet aan toe om ze expliciet te maken en soms zijn de waarden e r a l l a n g , ma a r z i j n z e verwaarloosd. Kernwaarden worden altijd ontdekt en nooit bedacht.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication