4

VERKENNEN VAN WAARDEN We verdelen de groep in meerdere subgroepen van 3-5 personen, waarbij mensen bij elkaar gaan zi t ten die elkaar niet dagel i jks tegenkomen. Opdracht is om in circa 45 minuten maximaal 8 waardebegrippen uit een woordenlijst van 270 woorden te selecteren per subgroep. Deze keuzes worden in onderling overleg en met onderbouwing bepaald. Pas wanneer er in de subgroep consensus is bereikt, worden de 8 waardebegrippen vastgelegd en gemarkeerd in een spreadsheet. De keuze van de waarden wordt gedaan vanuit het perspectief van de organisatie in ontwikkeling. Het gaat om de gewenste situatie; de organisatie die je wilt zijn, de manier waarop je gezien wenst te worden en de cultuur die je met elkaar wil vormen. Wanneer alle subgroepen hun lijstjes met waarden hebben afgerond en alle input in de spreadsheet is ingevoerd, kan er een eer s t e k l eurenprofie l worden ge t oond van de verdeling in waardensystemen volgens Graves. De kleuren worden uitgelegd volgens het Spiral Dynamics model (zie schema). Veel blauw duidt bijvoorbeeld op gehechtheid aan structuur en zekerheid, veel oranje op de wil om je te onderscheiden en te excelleren. Uit het overzicht blijkt welke kernwaarden door de gehele groep het meest geselecteerd zijn en er wordt een top 3 samengesteld.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication