7

OPBRENGST / INVESTERING • Waarden bepaling en betekenisgeving in één dagdeel • Waardenprofiel volgens Spiral Dynamics model • Inzicht in verbindende drijfveren als fundament voor visie en strategie • Definiëren van intrinsieke-, instrumentele- en aspiratiewaarde • Input voor competentieprofielen, profilering, recruiting & retainment • Voedingsbodem voor corporate story • Vertrekpunt voor organisatie ontwikkeling en verandertrajecten • Een dagdeel tijd van team/representatieve klankbordgroep; max. 24 deelnemers • Bereidheid om waarden betekenisvol, zichtbaar en voelbaar te maken • Erkenning dat waarden collectieve verantwoordelijkheid vragen • Inzet voor waardencongruent gedrag op alle niveaus • Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging: 3 dagdelen à € 550,- ex btw

Online Touch Home


You need flash player to view this online publication