4

WAARDENSESSIE WAARDEN GEVEN BETEKENIS Een volgende stap is om betekenissen te koppelen aan de gekozen waarden. Welke associaties hebben we bij de waarden en welke betekenis hebben deze waarden voor onze organisatie? Welke kernwaarde zegt het meest over de organisatie? Waarom is die belangrijk voor nu en de toekomst? We verkennen vervolgens hoe de gekozen waarden zichtbaar worden in gedrag, communicatie en symboliek. Met andere woorden: hoe laat je de drijfveren concreet zien? Wat zie je elkaar doen? Waaraan lees je af dat het klopt? Met de 3 dominante kernwaarden wordt vervolgens een associatie oefening gedaan aan de hand van fotokaarten. Welke beelden drukken de gekozen waarden het beste uit? “Gedeelde waarden vormen de basis voor hoe je met elkaar omgaat en welke keuzes je maakt. Daarnaast bieden ze ook houvast voor de manier van communiceren en het uitdragen van je verhaal. In veel gevallen zijn je waarden onbewust leidend voor je handelen. Door het expliciet te maken, ontstaan er duidelijke ankerpunten en onderlinge verbinding.”

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication