6

WAARDENSESSIE OPBRENGST • Waarden bepaling en betekenisgeving in één dagdeel • Waardenprofiel volgens Spiral Dynamics model • Inzicht in verbindende drijfveren als fundament voor visie en strategie • Definiëren van intrinsieke-, instrumentele- en aspiratiewaarde • Input voor competentieprofielen, profilering, recruiting & retainment • Voedingsbodem voor corporate story • Vertrekpunt voor organisatie ontwikkeling en verandertrajecten INVESTERING • Een dagdeel tijd van team/representatieve klankbordgroep; 12 - 36 deelnemers • Bereidheid om waarden betekenisvol, zichtbaar en voelbaar te maken • Erkenning dat waarden collectieve verantwoordelijkheid vragen • Inzet voor waardencongruent gedrag op alle niveaus NEEM CONTACT MET MIJ OP VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication