Great Place to Work

“Een Great Place to Work is een organisatie waarin je vertrouwen hebt in de mensen met wie je werkt, trots bent op je baan en plezier hebt met collega’s”

Ons verhaal In 1981 kreeg journalist Robert Levering de opdracht om een boek te schrijven over de 100 beste bedrijven om voor te werken in Amerika. Ondanks zijn twijfel of hij wel 100 bedrijven zou vinden die in aanmerking zouden komen voor deze titel, ging hij de uitdaging aan. Hij bezocht ongeveer 150 organisaties verspreid over heel Amerika en interviewde duizenden medewerkers. Goed werkgeverschap is meer dan enkel arbeidsvoorwaarden Wat hij ontdekte bij de deze organisaties verraste hem volledig. Veel organisaties bleken opvallende arbeidsvoorwaarden en faciliteiten te hebben, maar dit waren niet per se de organisaties waar medewerkers enthousiast over waren. Wat echt indruk maakte was de energie, sfeer en de manier waarop mensen in alle lagen van de organisatie met elkaar omgingen. Vertrouwen is de meest onderscheidende factor Na extra verdiepend onderzoek schreef Levering ‘A Great Place to Work® : What Makes Some Employers So Good - And Most So Bad?’. Hij had ontdekt dat de vertrouwenwaardige manier waarop management en medewerkers met elkaar omgingen de meest onderscheidende factor is voor een Great Place to Work. Daarnaast ontdekte hij dat het ook ging om de mate van trots die iemand voelt over zijn of haar baan en de mate van verbondenheid en plezier iemand ervaart met collega’s. In 2018 • Aanwezig in 52 landen op alle continenten • Jaarlijks doen wereldwijd meer dan 6.000 organisaties mee aan het onderzoek • Wereldwijd dezelfde methodologie gebaseerd op het Great Place to Work gedachtegoed • 57 nationale en 4 internationale Best Workplaces lijsten

Waar Great Place to Work voor staat • Iedere organisatie kan een Great Place to Work zijn • Goed werkgeverschap is de weg naar langdurig organisatiesucces • Mensen binnen een organisatie maken het verschil • Onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier zijn de drie succesfactoren voor goed werkgeverschap • Employer branding start met een sterke interne organisatiecultuur “Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan een betere wereld door het vergroten van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties”

‘Trust is the currency of success in a rapidly changing world’

Wat levert een Great Place to Work-traject op? • Inzicht in de perceptie van medewerkers om de interne organisatie te verbeteren • Verbetering van resultaten door het bouwen van een organisatiecultuur van vertrouwen en het vergroten van de interne trots bij medewerkers • Sterker werkgeversmerk voor employer branding door erkenning van goed werkgeverschap • Inzicht in hoe de organisatie presteert ten opzichte van andere werkgevers

Resultaten bij de Best Workplaces Great Place to Work erkent organisaties die excelleren in goed werkgeverschap, op basis van de perceptie van de medewerkers en het werkgeversbeleid, via de labels Great Place to Work Certified en Best Workplaces. Hieronder staan de resultaten van de Best Workplaces 2018. • Hogere toewijding van medewerkers • Meer innovatie • Beter imago • Verbetering van samenwerking • Sterker trotsgevoel • Hogere omzet (gemiddeld 4,5% stijging) • Meer sollicitanten (gemiddeld 1446 sollicitanten per jaar) • Lager verzuimpercentage (gemiddeld 2,85%) • Lagere wervingskosten • Lagere verzuimkosten • Lager verloop (gemiddeld 4,48%)

Twee perspectieven Op basis van het empirisch onderzoek zijn er twee definities ontstaan van een Great Place to Work: vanuit medewerkersperspectief en managementperspectief. Deze perspectieven vormen de basis van ons gedachtegoed, onderzoek en gelden als vereiste voor deelname aan de erkenningstitels. Medewerkersperspectief (Trust Index) management vertrouwen MEDEWERKER plezier trots collega’s baan Het medewerkersonderzoek meet de perceptie van medewerkers op de mate van vertrouwen, trots en plezier. Het internationaal waardengedreven onderzoek is meer dan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tevredenheid alleen zorgt er niet voor dat medewerkers het beste uit zichzelf halen.

e D e r e t e l i s n e W e k e B e r r v p n e e n n n I n t e s n r p O Inzicht in effectiviteit van werkgeversbeleid De Trust Index stellingen zijn gekoppeld aan de Culture Audit thema’s. Deze link maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in of wat je doet als werkgever ook het beoogde effect heeft op de employee experience van de medewerkers. Managementperspectief (Culture Audit) e r i Culture Audit© De Culture Audit is de tool om vorm te geven aan succesvol werkgeversbeleid aan de hand van negen thema’s. De invulling van de thema’s worden beoordeeld aan de hand van vijf universele criteria: variatie, originaliteit, toegankelijkheid, warmte en integratie. S l n n d L n u n V e i e k r n e a Z e o r k k g i e w

Medewerkersonderzoek Het medewerkersonderzoek is gebaseerd op de vijf dimensies van het Great Place to Work-model en meet de mate van vertrouwen, trots en plezier. Wil je weten of jouw organisatie klaar is om het medewerkersonderzoek succesvol te implementeren? Vraag de whitepaper aan met de 10 vuistregels voor een geslaagd medewerkersonderzoek

7 kenmerken van het medewerkersonderzoek 1. Vaste vragenlijst gebaseerd op het Great Place to Work-model met de flexibiliteit om extra vragen toe te voegen 2. Online beveiligde portal en respons app 3. Resultaten zijn een tool voor een goede opvolging op basis van dialoog 4. Internationaal dezelfde vragenlijst ten doeleinde om te kunnen benchmarken en geschikt voor de uitvoering van een consistent internationaal onderzoek 5. Onderdeel van een groter Great Place to Work-traject met begeleiding en tools 6. Mogelijkheid tot uitvoering van tussentijdse metingen 7. Persoonlijke begeleiding vanuit Great Place to Work door een eigen consultant (advies en begeleiding) en projectmanager (praktische afstemming en planning)

Great Place to Work Certified Goed werkgeverschap draait om meer dan arbeidsvoorwaarden of faciliteiten. Vanuit de visie van Great Place to Work gaat goed werkgeverschap om drie onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier. De erkenning is gebaseerd op zowel het perspectief van de medewerkers als op het werkgeversbeleid van de organisatie. Deze unieke combinatie en de strikte criteria maakt dat niet iedere organisatie het certificaat behaalt en dat het een prestatie is om trots op te zijn. Indien je voldoet aan de criteria mag je jezelf als organisatie een jaar lang Great Place to Work Certified noemen.

Criteria Iedere organisatie kan een Great Place to Work zijn. Organisaties vanaf twintig medewerkers komen in aanmerking voor certificering. De criteria zijn als volgt: Een gemiddelde score van 70% of hoger op de 58 stellingen van het medewerkersonderzoek (Trust Index) Minimaal vereiste respons op het medewerkersonderzoek (afhankelijk van organisatieomvang) 21 punten of meer op de evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit) Alle gecertificeerde organisaties komen in aanmerking voor een plek in de Top 10 Best Workplaces in hun categorie. De Best Workplaces worden ieder jaar in maart bekendgemaakt.

Het Great Place to Work-traject Een organisatie ontwikkelen tot een goede werkgever, en dat blijven, vergt tijd, energie en commitment. De meeste organisaties realiseren dit niet binnen 1 jaar. Daarom stellen wij, in overleg, een traject op. Dit geeft jullie de ruimte om geleidelijk te ontwikkelen naar een goede werkgever. Het is ook mogelijk om losse elementen af te nemen. Onderzoek Voor een jaartraject geldt ongeveer de indeling: twee maanden voorbereiding, twee maanden onderzoek en acht maanden opvolging. Het medewerkersonderzoek vraagt twee weken voor de praktische voorbereidig, twee weken voor de onderzoeksperiode en drie weken voor de rapportage. Gedurende het jaar krijgen jullie een eigen projectteam, bestaande uit consultant en projectmanager. Zij begeleiden jullie organisatie met advies, trainingen, planning en de praktische uitvoering. Voorbereiding Evaluatie Erkenning Erkenning Opvolging

Fases Great Place to Work-traject 1. Voorbereiding • Commitment bij het hoger management • Planning van de onderzoeken • Proces van opvolging vormgeven • Communicatie naar alle lagen in de organisatie 2. Onderzoek • Medewerkersonderzoek (Trust Index) • Evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit) 3. Optioneel: erkenning door certificering • Indien de organisatie voldoet aan de criteria wordt er na terugkoppeling van de resultaten direct het label Great Place to Work Certified uitgereikt 4. Opvolging • Resultaten delen: vast onderdeel is een presentatie van Great Place to Work aan het MT • Resultaten interpreteren • Actieplan ontwikkelen & delen • Actieplan implementeren • Voortgang rapporteren 5. Erkenning • Iedere Great Place to Work Certified komt in aanmerking voor een positie in de Top 10 Best Workplaces in hun specifieke categorie. De Best Workplaces worden in maart bekendgemaakt. 6. Evaluatie • Evaluatie van de doelstellingen • Evaluatie van het proces • Doelen bepalen/bijstellen

Best Workplaces De top van alle gecertificeerde organisaties komen op de lijst van Best Workplaces. Deze lijst maken wij bekend in maart tijdens het Best Workplaces event. Voor iedere categorie maken wij een Top 10: • Top 10 Best Multinational Workplaces: aanwezig in minimaal 4 landen, met een minimum aantal medewerkers per land van 20 en in Nederland van 50 • Top 10 Best Large Workplaces: organisaties met meer dan 250 medewerkers • Top 10 Best Medium Workplaces: organisaties met 50 t/m 250 medewerkers • Top 10 Best Small Workplaces: organisaties met 20 t/m 49 medewerkers Aanmelden voor de lijst van 2019 kan nog tot medio december 2018. Wat levert het op? Voor de bekendmaking werken wij samen met mediapartners MT, PW. en CHRO. Daarnaast gelden de volgende online cijfers in de periode 1 maart 2018 tot en met 30 april 2018: • 63 publicaties in dagbladen, op nieuwssites en in webblogs • 427.788 weergaven van posts op LinkedIn • 9.400 website bezoekers op www.bestworkplaces.nl • 11.000 bezoekers op www.greatplacetowork.nl • 26.036 weergaven op Twitter Organisaties zetten het label veelal zelf in voor hun arbeidsmarktcommunicatie, zoals tijdens events, op wervingspagina’s, in vacatures et cetera. (Meer informatie betreft media-aandacht is aan te vragen)

Culture Audit De Culture Audit is gebaseerd op de definitie van een Great Place to Work vanuit het perspectief van management: “een organisatie waarin organisatiedoelstellingen worden behaald, waar mensen samenwerken als een team en het beste uit zichzelf halen, in een omgeving van vertrouwen”. In de Culture Audit geef je als organisatie inzicht middels de volgende negen thema’s: Werven & Verwelkomen Ontwikkelen Inspireren Zorgen Spreken Luisteren Vieren Delen Bedanken

6 doelen van de Culture Audit 1. Een instrument om je HR- en werkgeversbeleid in de dagelijkse praktijk vorm te geven 2. Overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten van het werkgeversbeleid aan de hand van een evaluatie gebaseerd op de vijf universele Great Place to Work criteria 3. Inzicht in de effectiviteit van het beleid: is er een optimale employee experience? 4. Benchmark ten opzichte van de Best Workplaces en inspiratie om beleid te verbeteren 5. Voor arbeidsmarktcommunicatie: laat potentiële kandidaten zien wat jullie bieden op het gebied van goed werkgeverschap en wat jullie organisatiecultuur is 6. Bron van inspiratie voor je eigen medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Opvolging De visie van Great Place to Work is dat verandering vanuit de organisatie zelf moet komen. Wij bieden korte interventies aan om jullie organisatie te faciliteren in een goede opvolging van het onderzoek. Naast trainingen en workshops is het mogelijk om tussentijds te meten hoe de medewerkers op bepaalde thema’s scoren. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte interventies. Maatwerk is uiteraard ook mogelijk. Voorafgaand aan het onderzoek • Commitment workshop • • Adviesgesprekken • Kick-off Culture Audit Introductiepresentatie aan medewerkers Na afloop van het onderzoek • Presentatie van resultaten aan MT (inclusief) • Betekenis geven & actionplanning • Train the trainer • Focusgroepen Naast interventies kunnen wij jullie ook in contact brengen met andere deelnemende organisaties om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

Inspiratie Publicaties Regelmatig publiceren wij whitepapers en rapporten over diverse thema’s. Uitgangspunt is om nieuwe inspiratie op te doen, ervaringen van deelnemende organisties te delen en praktische tips te geven. Enkele voorbeelden: • Vertrouwen - de steutel tot succesvol leiderschap • Best Practices gids 2018 • Businesscase Rendement van Vertrouwen • Trendrapporten • Brancherapporten • De rol van leiderschap in employee experience Best Practices & blogs Hoe bouw je een succesvol werkgeversbeleid? Hoe zorg je voor een hoge respons op het medewerkersonderzoek? En wat maakt de Best Workplaces onderscheidend? Op de webpagina’s Best Practices & Blogs delen wij regelmatig artikelen. Heeft jouw organisatie ook mooie voorbeelden van programma’s of beleid? We delen het graag! Events Het grootste Great Place to Work event van het jaar is het Best Workplaces event in maart. Daarnaast is er het Europese Best Workplaces event in juni. Regelmatig organiseren wij tevens (inspiratie)sessies, vaak in samenwerking met partners. Ook spreken wij tijdens verschillende events.

Succesverhalen “Onze ervaringen met Great Place to Work in het eerste jaar zijn positief. Het als organisatie doorlopen van dit traject en het gezamenlijk stilstaan bij de resultaten werkt versterkend. De uitkomsten waren voor ons verhelderend, maar soms ook confronterend. Het plenair bespreken van de resultaten onder begeleiding van Great Place to Work bindt samen en maakte ook gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Het heeft onder andere gezorgd voor een beter inzicht in de relaties tussen management en medewerkers. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Great Place to Work stellen wij ons tot doel om een nog betere organisatie te worden in termen van trots, vertrouwen en plezier. We werken nu actief en enthousiast aan de belangrijkste verbeterpunten.” Maarten Kievits, Directeur bij Fakton “Het succes van onze dienstverlening wordt bepaald door de wijze waarop onze medewerkers elke dag weer hun werk doen. Met het Great Place to Work-traject willen wij een omgeving creëren waar iedereen ook daadwerkelijk het verschil kan maken.” Hetty van Ee, directeur bij ORMIT “Door continu te monitoren hoe onze collega’s hun werk, werkomstandigheden en het vertrouwen in DELA als werkgever ervaren, weten we wat al goed is en waar nog ruimte is voor verbetering.” Véronique Klaassen, P&O Directeur bij DELA “Bij Mars Nederland streven we naar goed werkgeverschap. De derde plaats die we dit jaar hebben behaald op de lijst is een bevestiging van onze eigen medewerkers dat we een ‘Great Place to Work’ zijn. Maar het Best Workplace logo geeft ons extern ook die bevestiging in het aantrekken van talent. Onze ranking op de lijst is voor ons tweeledig: ten eerste dragen onze medewerkers zowel intern als extern hun trots uit over Mars. En tenslotte is Mars als werkgever reeds bekend bij werkzoekenden, maar worden we nog meer als potentiële werkgever gezien!” Tom de Smet, Talent Manager bij Mars

Nationaal en internationaal werken wij onder andere met de volgende organisaties samen

Is jullie organisatie ook een Great Place to Work? Great Place to Work Nederland is de internationale partner voor organisaties in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap. Wij geloven dat onderlinge werkrelaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier de factoren zijn voor blijvend organisatiesucces. Continu bouwen aan vertrouwen, trots en plezier levert mooiere organisaties op. Meer dan 70% van de deelnemende organisaties doet dit in de vorm van een meerjarentraject. www.greatplacetowork.nl 020 260 06 94 nl_info@greatplacetowork.com Wij helpen jullie organisatie ook graag in de ontwikkeling naar goed werkgeverschap!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Resultaten goed werkgeverschap
 7. 7
 8. Twee perspectieven goed werkgeverschap
 9. 9
 10. Medewerkersonderzoek
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. Analyse organisatiecultuur
 19. 19
 20. Workshops
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication