18

32 33 Afval en circulair Uit een inventarisatie van afvalstromen onder GBC participanten is gebleken dat de volgende stromen worden gescheiden. De gegevens zijn door 11 Zuidasbedrijven ingevuld. papier en karton restafval glas plastic gevaarlijk afval swill/GFT koffiedik e-waste koffiebekers vertrouwelijk belangrijkere rol in de transitie naar een circulaire economie. Foto: GBC Zuidas 5 Afval & Circulariteit In 2018 was er veel aandacht voor afval, of beter gezegd, voor het verminderen van afval. Daarnaast is gekeken naar de logistieke kant van het afvalverhaal: met het inzamelen van verschillende stromen gaat een hoop beweging gepaard. Tel hierbij op het grote aantal inzamelaars dat actief is en duidelijk wordt dat er nog veel te winnen valt. Samenwerking Meer dan voorheen is in het kader van afvalreductie samenwerking gezocht met bekende duurzame bedrijven en start-ups zoals MUD Jeans, Dutch Spirit, Van Hulley, Fairphone, Sims Recycling, Closing the Loop, Wastewatchers en E-waste Arcades. De concrete projecten die voortkwamen uit de Green Business Challenge (Programma van GBC Zuidas voor young professionals), werden versterkt door deze samenwerkingen én ze zorgden voor een continuering. Een aantal Zuidas bedrijven is voor langere termijn in zee gegaan met deze circulaire partners. Zo krijgen start- en scale-ups een steeds Minder, slimmer en groener Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek hebben bedrijven in Zuidas zich gecommitteerd toe te werken naar uitstootvrije bevoorrading én inzameling. De eerste stappen om huidige stromen in kaart te brengen zijn gemaakt en gaan verder in 2019. In 2019 start tevens een aantal pilots op het gebied van slimme, emissievrije logistiek, ook op het gebied van afvalinzameling en -afvoer. Zero Waste Zuidas Green Business Club Zuidas en Amsterdam Economic Board gaan zich gezamenlijk inzetten voor een Zero Waste Zuidas waarbij hoogwaardige verwerking leidend is en storten, verbranden of verwerken in het buitenland tot het verleden gaat behoren. In 2018 zijn verschillende bedrijven, waaronder de VU, RAI Amsterdam, ABN AMRO, Beheermaatschappij WTC, AkzoNobel en Accenture gevraagd voor een koplopersrol in dit nieuwe project. De kick-off staat gepland voor februari 2019. Foto: RAI Amsterdam Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication