9

14 15 Vivalditunnel Vergelijkbare werkzaamheden vonden op datzelfde moment plaats ter hoogte van het kantoor van EY. Hier wordt de Vivalditunnel gebouwd, die de A. Vivaldistraat zal gaan verbinden met het Beatrixpark. Tussen de zuidelijke rijweg van de A10 en de treinsporen werden ook daar funderingspalen geleverd voor de bouw van het eerste dek van de fietsers- en voetgangerstunnel. Tegelijkertijd werden damwanden de grond in geduwd om een deel van de A10-berm af te kunnen graven voor de bouw van de tunnel. Ook werd in december gestart met het tweede bouwterrein voor de Brittenpassage onder het viaduct van de Parnassusweg. Zo begint het Zuidasdok steeds concreter vorm aan te nemen in de dynamische openbare ruimte van het Zuidasgebied. Verdi Foto: P.Geenen Sinds 1 januari 2018 heeft Zuidas een nieuw deelgebied erbij: Verdi. Daarmee is Zuidas nu 245 hectare groot. In 2017 vonden verkennende consultaties plaats met diverse eigenaren en gebruikers om informatie over het gebied te verzamelen, te horen over plannen, mogelijkheden en uitdagingen. 2 Openbare ruimte Met de start van de bouw van Zuidasdok ondergaat Zuidas een gebiedsmetamorfose. De openbare ruimte zal er de komende jaren anders uit gaan zien, met veranderende verkeersstromen voor auto, openbaar vervoer, fiets en wandelaar. En dat tussen de overige bouwdrukte en bestaande kantoren, winkels, woningen, horeca, hotels, universiteit en het ziekenhuis door. Ook in 2018 was hier al een en ander van te merken. Het werkterrein aan de Arnold Schönberglaan werd in augustus 2018 gereedgemaakt, waarmee Zuidasdok steeds concreter wordt voor de dagelijkse bewoners en bezoekers. In december 2018 voerden enorme trailers funderingspalen aan over het Mahlerplein om de bouw van het eerste deel van de Brittenpassage te ondersteunen. Dit wordt de extra onderdoorgang onder het spoor en een extra toegang tot de perrons van het nieuwe station Amsterdam Zuid. Foto: Jos Moerkamp In 2018 organiseerde Zuidas, gemeente Amsterdam in samenwerking met stadsdeel Zuid een participatietraject om met de stakeholders in het gebied de ontwikkelrichtingen te bespreken en verder vorm te geven. Eigenaren, belangenverenigingen, bewoners en gebruikers konden hieraan meedoen. In april werden verschillende openbare bijeenkomsten georganiseerd en kon online input worden gegeven op verschillende stellingen. Hello Zuidas organiseerde haar members meeting in het najaar rondom het deelgebied Verdi, waarbij de aanwezigen konden stemmen en meepraten over de ontwikkelrichtingen als ruimte voor auto, fiets, groen, water en sport. De uitkomsten van de verschillende consultatiemeetings worden meegenomen in de verdere ontwikkeling en uitwerking die in 2019 verdergaat. Bron: gemeente Amsterdam 1238 meldingen openbare ruimte overig 19% water en groen 12% 4% straatmeubilair en objecten in openbare ruimte 28% 37% afval wegen, verkeer en werkzaamheden Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication