15

15 Skûtelbank Geboren Jubileum : : Komen wonen : Tije Hielke, zoon van Atze de Haan en Lutske Wobbes en broertje van Hannah, Fenne, Marije, en Aede. Doarpstrjitte 11. 14 mei; Fedde Hepke, zoon van Hendrik en Marije Bijma en broertje van Jelke Bijma. It Mienskar 10. 2 juni a.s. zijn Anne de Vries en Willie de Vries-Poelman 50 jaar getrouwd. Vanuit Frankrijk zijn Marijke en Simon Zwart komen wonen op It Langfal 4. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Bedankt Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen, en bezoekjes na het overlijden van mijn lieve man, ús heit en pake Jasper Pool Het heeft ons ontzettend goed gedaan. Antje Pool, kinderen en kleinkinderen Bedankt Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten die ik heb gekregen voor mijn 80ste verjaardag. Groeten Rinskje de Vries, de Pûs Opbrengst collecte Hartstichting 2022 De opbrengst van de deurcollecte, gehouden in de week van 11 tot en met 16 april, heeft het mooie bedrag van € 729,44 opgebracht! Alle gevers en collectanten heel hartelijk dank daarvoor! Namens de Hartstichting afdeling Surhuizum, Henny van der Veen

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication