39

39 Wurklist 30 mei t/m 2 juni 19 juni 21 juni 26 juni Avond4daagse vanuit de jeugdhonken in Surhuizum en Augustinusga. 9.00 uur 20.00 uur Kerk school gezins en overstap dienst op het schoolplein. Singin bij de familie Jousma op Reaskuorre (Feartswal 21, Harkema) door shantykoar de Beurtskippers. Surhúster Kuier: Ite en geniet in de Surhuizumermieden. Spreuk van de maand “Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen.” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: afval Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 20 juni 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication