0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 11, 4 april 2023 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Koninklijke onderscheiding voor Wobbe de Haan Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte vrijdagavond 24 maart een Koninklijke onderscheiding aan Wobbe de Haan. De Haan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Brouwer decoreerde hem tijdens de algemene ledenvergadering van korfbalvereniging DTS. De 61-jarige heer De Haan is in zijn woonplaats onderscheiden voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving. “De Haan is in aktyf persoan. Hy is in driuwende krêft en sit net graach stil”, sprak de burgemeester. “By de kuorbalferiening wurdt Wobbe de Haan net foar neat in geweldige motivator neamd.” De heer De Haan deed de vele uren vrijwilligerswerk naast zijn baan als leidinggevende bij de gemeente Smallingerland. Bij de 140 leden tellende korfbalvereniging DTS wordt De Haan geprezen omdat hij zeer lang actief betrokken was. Buiten zijn bestuursfuncties was hij altijd bezig met het onderhoud van het sportcomplex, waaronder het verzorgen van het materiaal en het ballenhok. Ook was hij bondsscheidsrechter, beoordelaar en trainer. Daarnaast zette hij zich in als projectleider bij de verbouwing van het complex in 2018-2019. Ook was De Haan betrokken bij de zendingscommissie van de Nederlands Hervormde kerk van Surhuizum, en had hij een groot aandeel bij de restauratie van de monumentale kerk. Verder was De Haan jarenlang voorzitter van de schoolcommissie van de CBS Johannes Looijengaskoalle en bestuurslid van de werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat, in samenwerking met Plaatselijk Belang, nieuwe speeltuinen zijn gesitueerd aan de Olivierstrjitte en Deutechemstr

4

5 jitte. Sinds 2000 was Wobbe de Haan lid van de caravancommissie, sinds 2012 scheidsrechterbeoordelaar en vanaf 2014 AED vrijwilliger. Zijn werk en inzet is van betekenis gebleken voor veel mensen. Reden om Wobbe de Haan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. (Foto's: Mindert van Dekken) Lurkende lammeren Ach, zie ze daar nu onschuldig staan Schapen met gele klippen in de oren -hoe onnatuurlijk!De schapenmoeders, nog niet geschoren staren onnozel de weide wereld in Een koude maartse wind waait fel over het schrale voorjaarsland Natuur besodemietert zo vaak Alleen vrolijk dartelende lammeren hebben er letterlijk helemaal schijt aan Weten zeker, ja écht zeker dat het altijd weer lente wordt Lurken gulzig aan de uiers van hun moeders die er zo heerlijk onschuldig bij staan in het vroege voorjaarslicht.

6

7 Korfballer Luuk Wassink gehuldigd Woensdag 8 maart werden in het gemeentehuis van Achtkarspelen de sporters gehuldigd die in 2022 een Nederlandse of Europese titel hadden behaald. Eén van de sporters die door wethouder Jouke Spoelstra in het zonnetje werd gezet was korfballer Luuk Wassink. Volgens de wethouder toonde Luuk zijn kwaliteiten niet alleen op het veld maar ook in de zaal. De Surhuizumer korfbalde vorig seizoen in de C1 bij LDODK uit Gorredijk. Met een 17-12 overwinning op Groen Geel uit Wormer wist LDODK vorig jaar Nederlandse Kampioen zaalkorfbal te worden. Een historische prestatie want dit was de eerste nationale jeugdtitel voor LDODK. Na de zaaltitel wist C1 vorig jaar ook het Nederlands Kampioenschap op het veld binnen te halen. Met ruime cijfers wisten Luuk met zijn team te winnen van PKC uit Papendrecht. De coaches van Luuk omschrijven hem als enthousiast en onbevangen. “Luuk pakt in de verdediging veel ballen er tussenuit. Is zelf heel snel en zit boordevol energie”, aldus coach Hessel Waninge. Ook wethouder Spoelstra stak zijn lof niet onder stoelen of banken. Als waardering voor hun uitzonderlijk prestaties werden de kampioenen beloond met bloemen en een attentie. Deurcollecte voor de Hartstichting van 10 t/m 15 april 2023 In de week van 10 t/m 15 april a.s. wordt er weer in Surhuizum door vrijwilligers van deur tot deur gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De mogelijkheid bestaat dit jaar weer om ook via Qr-code een bijdrage te geven. We hopen dat we op u mogen rekenen voor een bijdrage, alvast hartelijk dank! Namens de Hartstichting, Henny van der Veen

8

9 Herstel toren Doarpstsjerke Het zal niemand zijn ontgaan dat er een begin is gemaakt met de herstelwerkzaamheden aan de Doarpstsjerke. Minder bekend zal zijn dat de opdracht tot de restauratie niet is gegeven door het College van kerkrentmeesters, maar door het bestuur van de gemeente Achtkarspelen. De kerktoren behoort namelijk niet tot het eigendom van de kerkelijke gemeente. Dat lijkt vreemd, maar wordt begrijpelijk als wordt bedacht dat kerkklokken vroeger belangrijk waren voor het handhaven van de publieke veiligheid. Als er ergens brand was uitgebroken of er een dijkbreuk dreigde, dan werden de kerkklokken geluid om de weerbare mannen op te roepen om naar de plaats te gaan waar het onheil dreigde. Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederland waren kerk en staat nauw met elkaar verweven. Toen maakte het niet uit of de kerktoren het eigendom was van de kerk of van het burgerlijk bestuur. Als het nodig was, werden de klokken geluid. Aan de eenheid van kerk en staat kwam een einde door de Bataafse Revolutie van 1795. Volgens de revolutionairen moesten de zaken van kerk en staat scherp van elkaar worden gescheiden. Dat was nodig om de katholieken een volwaardige plaats in het nieuwe staatsbestel te geven. Vanwege het belang van de kerkklokken voor de publieke veiligheid werden alle kerktorens in het land door de overheid in beslag genomen. Het ging echter niet om de toren, maar om de klok. Ook de vrijstaande klokkenstoelen gingen naar de burgerlijke gemeenten. Samen met het eigendom gingen toen ook het beheer en onderhoud naar de overheid. Door de moderne communicatietechnieken hebben de kerkklokken hun belang voor de publieke veiligheid al geruime tijd verloren. Toen de mogelijkheid zich aandiende om de kerktoren terug te kopen, hebben een aantal kerkelijke gemeenten daarvan gebruik gemaakt. De meeste hebben de toren echter aan de burgerlijke gemeente gelaten, vanwege de kosten van beheer en onderhoud. Surhuizum behoort tot die laatste groep. G.J. Borger Bedankt! Langs deze weg willen wij iedereen die zijn of haar medeleven in de vorm van kaarten, bloemen, mailtjes, bezoekjes en troostende woorden, na het overlijden van twee broers, kort na elkaar, van Feike, heel hartelijk bedanken! Het heeft ons en onze familie heel erg goed gedaan! Familie Feike en Henny van der Veen

10

11 Skûtelbank In memoriam Mevr. W. Dalstra-Dalstra voorheen Koartwâld Overleden 24 maart 2023 Leeftijd 93 jaar Jubileum : Jappie IJtsma en Bettie IJtsma-Hofstede, Doarpsstrjitte 19, mochten op 3 april jl. hun 50 jarige trouwdag vieren. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Dodenherdenking in de Doarpstsjerke

12

13 Anna-Margriet Loonstra gestart met ‘Gastâlderopfang it Súd’ Op woensdagmiddag 1 maart had ik een afspraak met Anna-Margriet, ik werd welkom geheten en uitgenodigd in de warme knusse huiskamer, het privé gedeelte van de woning. De kinderdagopvang is nu nog gesitueerd in de woonkeuken maar er wordt verbouwd. De bedoeling is dat de opvang straks achter de woonkeuken komt met de deuren op de tuin gericht zodat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. We beginnen het gesprek over de dagopvang. In april 2022 is Anna-Margriet begonnen met de Gastouder opleiding. Zij startte de opleiding online en in oktober 2022 was ze klaar/geslaagd en kon ze beginnen. Tijdens de opleiding liep ze stage bij gastouders en had ze van tevoren al veel oppaservaring opgedaan. Naast deze opleiding moest ze ook een kinder-EHBO cursus en de cursus Meldcode Kindermishandeling volgen, deze moeten allebeide jaarlijks worden herhaald. Anna-Margriet koos voor Gastouderbureau inZicht in Niezijl, omdat ze het een super fijn en betrokken bureau vindt. Ze staan altijd voor haar klaar. Voor Anna-Margriet kon beginnen met de opvang kwam eerst de GGD de opvang controleren, de GGD doet na deze controle verrassingscontroles dus alles moet altijd goed zijn geregeld. Daarnaast is ze nu zelfstandig ondernemer per 2023. Op dit moment heeft Anna-Margriet de zorg over 11 kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar, zij is open van maandag t/m vrijdag. Anna-Margriet werkt met diverse thema’s voor de kinderen, nu is het thema bijvoorbeeld: Lente. Met dit thema wordt er dan geknutseld, gekleurd, voorgelezen en worden er liedjes gezongen.

14

15 Voor de kinderen is structuur en rust het belangrijkst. ‘De kinderen zijn hier op een veilige en geborgen plek waar ze op hun eigen tempo en manier zich kunnen ontwikkelen’, aldus Anna-Margriet. Ik vraag Anna-Margriet welke school/opleiding ze heeft gevolgd en of dat ook richting Pedagogie was. ‘Nee, ik heb de opleiding Managementassistente gevolgd’, vertelt ze, ‘maar ik had al gauw in de gaten dat dat niks voor mij was zo’n kantoorbaan’. Waarom koos je uiteindelijk voor de kinderopvang? ‘Ik heb gekozen voor de kinderopvang omdat het echt mijn passie is. Ik haal er veel plezier en voldoening uit.’ Bedankt voor je medewerking en tijd Anna-Margriet. Wil je verder nog iets kwijt? Ja, binnenkort komt mijn website online maar nu kan je mij al vinden op Facebook en Instagram. Instagram: https://www.instagram.com/gastalderopfang.itsud/ Facebook: https://www.facebook.com/100086581316136/ Verdere informatie over het Gast Ouder Bureau kunt u vinden op: https://www. gobinzicht.nl/inzicht/ Beitske Tjeerdsma-de Vries

16 Surhústertoer yn 'e steigers Fanwege dat der reinwetter goaten om de spits fan ús toer komme, stiet er no alhiel oan boppe ta yn de steigers. In fraagje, wa sil de goaten skjin halde? Cornelis Hoogstins

17

18

19 Rijpma Siersmederij ontwerper en maker gedenkteken Piet Paulusma Zondag 19 maart was de onthulling van het monument ter ere van Piet Paulusma op de Cauberg in Valkenburg. Op maandagavond 20 maart zat ik aan tafel bij de maker van dit monument: Rijpma Siersmederij. Ik vroeg hoe ze aan deze opdracht kwamen. Joop Atsma (Surhuisterveen) nam contact op met ons bedrijf in opdracht van de manager van het Park Landal Kasteeldomein De Cauberg in Valkenburg. Het initiatief voor dit monument kwam van Joop Atsma en Gert Veenhuizen, manager van het vakantiepark Landal Kasteeldomein op de Cauberg. Uit diverse berichten in kranten en websites: Piet Paulusma deed honderden weersvoorspellingen vanaf deze locatie, een locatie waar hij zelf graag kwam met zijn gezin. Daarnaast betekende Piet Paulusma veel voor de regio vooral toen hij veel aandacht besteedde aan de Limburgse watersnoodramp in 2021. Verder was hij mede initiator voor een inzamelingsactie die een paar miljoen opleverde. Gert Veenhuizen was een vriend van Piet Paulusma en hij kende Joop Atsma ook. Het idee voor een zonnewijzer kwam dan ook van hen. De zonnewijzer

20

21 werd gemaakt door Fokke Rijpma, zoon van Gerlof. Gerlof plaatste zelf twee weken geleden het gedenkteken, de zonnewijzer kreeg een mooie plek bij de entree van het park. Hij werd hiervoor uitgenodigd door Gert Veenhuizen en mocht dat weekend in een huisje op het park verblijven. Gerlof werd door diverse media benaderd maar wilde niet in het nieuws omdat hij vond dat de aandacht uit moest gaan naar Piet Paulusma. Voor de Grutte Gelf maakte hij een uitzondering. Gerlof zorgt vaak voor de plaatsing van de diverse opdrachten terwijl zoon Fokke deze maakt. Naast de diverse werkzaamheden die ze doen met nog 1 medewerker, hebben ze ook zzp’ers in dienst die bijvoorbeeld zorgen voor metselen voegwerk. Maar meestal zorgen ze zelf van begin tot einde voor de vervaardiging van hun producten. Deze producten bestaan uit sierhekwerken, schoorsteenkappen, balkonhekken, inrijpoorten, nostalgische voetbalgoals lampen en zelfs sportartikelen zoals en korfbalpalen. Bent u nieuwsgierig geworden? Siersmederij Rijpma heeft een eigen website www.rijpma-siersmederij.nl Maar u kunt ze ook vinden op Facebook. (Foto's: Rob Oostwegel en Landal Kasteeldomein De Cauberg) Beitske Tjeerdsma-de Vries

22

23 SVS’ Army behaalt de 5e plaats op NNKS Urk Op zaterdag 18 maart ging het oudste wedstrijdteam van SVS op pad voor hun tweede wedstrijd van het dansseizoen. In alle vroegte reisde het team af naar Urk voor de tweede voorronde van het Noord-Nederlands Kampioenschap Streetdance & Showdance. Ze mochten uitkomen in de categorie 11 t/m 12 jaar beginners. De laatste voorbereidingen werden getroffen, de haren werden ingevlochten en er werd nog even hard geoefend achter de schermen. Rond de klok van 11 mochten de meiden hun stoere wedstrijddans aan de jury en het publiek laten zien. En wat deden ze het goed! Na eventjes bijkomen, wachten en het bekijken van de concurrentie, was het tijd voor de prijsuitreiking. Een grote verrassing bleek toen de jury liet weten dat SVS’ Army op de vijfde plaats was geëindigd! Ze mochten een mooi juryrapport en een beker meenemen terug naar Friesland. Een gezellige en prachtige ochtend, die de meiden niet snel zullen vergeten. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie, dames! Op de foto’s het team voorafgaand aan de wedstrijd (onder) en nadat ze de beker in ontvangst hadden genomen.

24 Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Dy sieten letterlik en figuurlik tsjin it plafond...

25 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

26

27 Vereniging voor Plaatselijk Belang Surhuizum Pleatslik Belang nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op: Maandag 17 april 2023 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in pannenkoekenhuis “Landzicht” Stemrecht hebben de leden die minimaal twee weken voor de vergadering lid zijn geworden. Tijdens de vergadering overschrijven van het lidmaatschap naar de op de vergadering aanwezige partner is niet toegestaan. Ieder stemgerechtigd lid is bij afwezigheid bevoegd zijn/haar stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Agenda: 1. Opening 2. Wa wurdt der dit jier “Yn it sintsje set”? 3. Ingekomen stukken, deze kunnen tot vrijdag 14 april ingeleverd worden bij het secretariaat op de It Langfal 3 of via pbsurhuzum@surhuzum.nl 4. Jaarverslag 2022 5. Financiële verslagen - Plaatselijk Belang - Grutte Gelf - Activiteitencommissie 6. Verslag kascommissie en aanwijzing nieuwe kascommissieleden 7. Werkmaatschappij gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel: wat fynt Surhuzum? 8. Rondvraag 9. Sluiting De klok Snein 26 maart waard de klok wer in oere fuorút set. Hjirûnder wat siswizen oer de klok. In klok kin in pendule wêze, mar likegoed in koekoeksklok of in liedklok yn in toer. Wat is it handich om altyd de tiid te witten, en wat is it hearlik, om dy just net hoeve te steuren oan de tiid. “Ik bin myn ûnrêst kwyt”, sei Japik; “Ik ha myn klok ferkocht en myn wiif fuortjage”.

28

29 Hy lied altyd de grutte klok Hij speelt altijd de baas De klok is fan slach De zaak is in de war It klimaat beart as skuorde klokken Het klimaat gaat te keer als gescheurde klokken. De harmonie is verdwenen, er dreigt onheil. Wy stean mei de klok op 'e rêch We zijn onmachtig, hoe nu verder De bêste klok is wolris fan 'e slach Ook het beste paard struikelt wel eens Wy wenje ûnder de klokslach fan Surhuzum Wij wonen onder de rook van Surhuizum Een leuk recept voor de paasbrunch Ei in een mandje 4 grote ronde afbak-broodjes (bijv. Italiaanse bol of Kaiser broodje) 4 bacon strips of plakken ontbijtspek Geraspte (cheddar) kaas 4 eieren Zout & peper Eventueel bieslook, peterselie of Italiaanse kruiden • Verwarm de oven voor op 180 graden of 160 graden hete lucht. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel hierop de afbak broodjes. • Snijd met een mes kapjes uit de bovenkant van de broodjes en druk het zachte brood eronder wat in met je vingers. Vul de holtes met een plak bacon en breek in elk broodje 1 ei. Breng op smaak met zout, peper en eventueel kruiden. • Bak de broodjes totaal 25 minuten in de voorverwarmde oven. Na 10 minuten baktijd bestrooi je de broodjes met de geraspte kaas en bak verder af in de oven. Serveer het ei in broodmandjes direct. Recept van https://bettyskitchen.nl/paasrecepten-met-eieren/ Simmertiid: klok fersette!

30 Uit de oude doos Zo zag de toren van de Doarpstsjerke eruit in 1985. Nu 38 jaar later een bijna identiek beeld als van de toenmalige restauratie. Het jongetje op de foto is Easge Westerhof. Jelle de Vries

31 wicht te dragen. Dat houtwerk heeft ook Opbrengst collecte ReumaNederland Hartelijk dank voor alle giften voor de collecte van ReumaNederland! Dit heeft het mooie bedrag van 936,93 euro opgebracht... Ook alle collectanten hartelijk dank voor jullie inzet! Namens ReumaNederland, Hilly Holthuis

32 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

33 Heden en verleden Plaats: Aanzicht op Doarpsstrjitte 15 (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

34 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 0612490015 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 0610542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

35 Wurklist 7 april 10 t/m 15 april 15 april 17 april 21 april 29 april 4 mei 19.30 uur va. 19.00 uur 20.00 uur 19.30 uur va. 19.00 uur 19.30 uur Klaverjassen in De Delfeart. Deurcollecte Hartstichting. Dorpscafé in De Delfeart. Ledenvergadering Plaatselijk Belang in pannenkoekenhuis Landzicht. Klaverjassen in de Preatkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Dorpscafé in De Delfeart. Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. Spreuk van de maand "Waar een wil is, is een weg, maar soms zijn er wegwerkzaamheden". Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: cockpit Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 24 april 2023 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication