0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 4, 13 septimber 2022 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Nijs fan Pleatslik Belang Alderearst folget hjir in belangryk berjocht. De AED sil fan hjoed ôf oan net mear te finen wêze op it plak dêr 't jo it wend binne: oan de Bartemerwei by Hedzer van Kammen. De reden is dat de AED hjir konstant yn de sinne hinget en dat net befoarderlik is foar it libbensbehâld fan it apparaat. Ferskate Surhústers hawwe de hannen ynien sletten en der is gau in nij plak fûn. Fan hjoed ôf sil it AED apparaat te finen wêze oan de Doarpsstrjitte, tsjinoer de brievebus, by TM Verhuur ûnder de oerkapping/carport. Hedzer, Janny, Tiemen, Jetze, André en oare belutsenen; dankewol foar de meiwurking.

4 Doarpsjûn It is alwer efkes lyn: de doarpsjûn. Earder dit jier fûn al de earste ledegearkomste nei 3 jier plak en no is it wer de beurt oan de doarpsjûn. De útnoeging fine jo nei "nijs fan Pleatslik Belang". Glêsfezel Lykas in soad fan jimme witte krijt Surhuzum glêsfezel omdat mear as 25% fan de kandidaten besletten hawwe om in oansluting te nimmen. In soad fan jimme skreaune jim yn fia de link fan Pleatslik Belang, tankewol dêrfoar. Pleatslik Belang ûntfong in bedrach fan € 50, - foar elke ynwenner dy 't him fia "ús link" ynskreau. It totaalbedrach soe dan bestege wurde kinne oan in goed doel binnen it doarp. Wy fûnen dat it jild bestege wurde moast oan in doel dêr 't elkenien yn Surhuzum wat oan ha soe. Dêrom ha wy besletten de sjek oan de Spulwike te skinken. It gie om in sjek fan € 2.050,-. De Spulwike hat in part fan it jild bestege oan de edysje fan dit jier en sil it oare part brûke om de 50e jubileum edysje mei te bekostigjen. Op de foto Treja Boersma en Aafke Rijpma (PB) en de minsken fan Deltafiber. Ôftredend bestjoerslid Abdoul hat him jierrenlang ynset as bestjoerslid fan Pleatslik Belang, mar komt der spitigernôch net mear oan ta. Wy fûnen it in moaie tiid en wy fine it spitich dat Abdoul dermei ophâldt. “Nei in pear hiele aardige, gesellige en ek bysûndere jierren by it Pleatslik Belang stopje ik mei myn wurksumheden. Fia dizze wei wol ik in elk betanke foar de gearwurking en de noflike tiid. Freonlike groetnis, Ab’’

5

6

7 Juf Conny 40 jaar op de JLS Het was dinsdag 30 augustus groot feest op de Johannes Looijengaskoalle. Juf Conny stond namelijk precies 40 jaar voor de klas. Al die tijd staat juf Conny met een grote glimlach klaar voor de kinderen, ouders en collega’s van de school. Een fantastische prestatie die zeker extra aandacht verdient. De dag begon met een verrassingsontbijt bij juf Conny thuis. Eenmaal op school werd juf Conny door de leerlingen en collega’s meegenomen in een lawaaioptocht door het dorp. De dorpsbewoners hadden zelfs de vlag voor juf Conny uitgehangen. Daarna was het tijd voor de kinderen en juf Conny om de voetjes van de vloer te doen. De Cool Kidsparty zorgde voor een swingend discospektakel voor alle kinderen. Aan het einde van de schooldag werd juf Conny door alle leerlingen toegezongen met een speciaal voor haar geschreven lied. De dag werd afgeesloten met een etentje voor naaste familie en alle collega’s van de JLS. (Foto’s: Mindert van Dekken)

8

9 Omgekeerde vlaggen in Surhuizum Bij Surhuizum hangen deze vlaggen in het weiland bij boer Luimstra als uiting van protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. (Foto: Albert Postma) Opnieuw garageverkoop in Augustinusga en Surhuizum! Op zaterdag 17 september vindt er tussen 8.00 uur en 14.00 uur weer een grote garageverkoop plaats in de buurdorpen Augustinusga en Surhuizum. De drie voorgaande edities waren een succes, vandaar dat een vervolg natuurlijk niet uit kan blijven! Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Otto Veenstra via het nummer 0615016842. Per mail kan ook. Stuur dan een berichtje naar secretariaat.db@ stynsgea.nl. Dus, heeft u spullen over die u wel kwijt zou willen? Grijp dan deze kans en maak uw overbodige spullen op 17 september te gelde. Deelname kost slechts € 5,-! Houdt u daarentegen van sneupen? Save the date! Want het is altijd weer een verrassing wat u tegen komt op de garageverkoop! Garageverkoop, een voordeel voor iedereen!

10

11 Startdienst voor jong en oud! – Bedacht door jong en oud! Thema: ‘In naastenliefde aan tafel’ Voor de viering én lunch kunt/mag u/jij een gast uit eigen dorp meenemen. Graag ook allemaal één bloem uit eigen tuin (of winkel) meebrengen. We maken hier een bloemenzee van, want een bloemenzee met elkaar gemaakt schept verbinding. Wanneer: Zondag 18 september 2022 Waar: In het gebouw bij de Doarpstsjerke Programma: • Inloop van 9.45-10.15 uur met koffie, thee of frisdrinken • Daarna de viering met de voorstelling van goochelaar Jan over het christelijke woord ‘Naastenliefde’ • Er is een collecte voor het bestrijden van de onkosten • Na de viering is er buiten of binnen in het gebouw (afhankelijkvan het weer) een ‘Speeddate’ voor iedereen. Voor jonge kinderen is er een alternatief • Afsluitend is er een lunch Iedereen is van harte welkom! De startdienstcommissie

12

13 Theetuin middag bij Land van Eén Zondag 18 september van 13.00-17.00 uur bent u/jij van harte welkom voor thee-uit-de-tuin en huisgemaakte hapjes bij Land van Eén aan de Rysloane 5 in Surhuizum! In verband met de catering graag aanmelden via info@landvaneen.nl Tevens mogelijkheid voor een high tea, variatie van zoete en hartige hapjes. Voor de high tea is het nodig om te reserveren. De kosten voor de high tea zijn € 15,- p.p. Daarbij kan er gekozen worden tussen een aantal thema tafels: • Romantisch/bloemen • Vintage/retro • Rariteiten Reserveren info@landvaneen.nl Er zal een kleine vintage-markt zijn van Spul, Petra is aanwezig met haar kruidenbrouwsels, handgeknoopte sieraden van Agnes Lodewegen, en er is een informatiestand van Libbenewiis. De opbrengst van de thee-middag gaat naar ons project: het Huis van het Hart. Dit is een kleinschalige retraite plek op het Land van Eén, bedoeld voor mensen die behoefte hebben om even tot rust te komen en weer op te laden. In oktober hopen we hiervoor de eerste pipowagen te plaatsen! Wolkom en oant sjen! Theo, Vasudeva, Lucie, Neeltje, Jan, Sity en gast Suus

14

15 Rabobank Clubsupport actie Steun Surhuizum en stem op de drie lokale verenigingen: • Popkoor Akkoord • Korfbalvereniging DTS • Sportvereniging Surhuizum Onder de noemer ‘Iedereen verdient een club’ organiseert de Rabobank jaarlijks de Clubsupport actie. Een club is vaak als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt De Rabobank de verenigingen graag. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de verenigingen. Binnenkort kunnen de leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club voor een extra financiële ondersteuning. Via deze weg roepen wij u op om Surhuizum te steunen en te kiezen voor onze plaatselijke verenigingen bij het verdelen van uw stemmen. Namens de verenigingen alvast erg bedankt. Kerkcafé in “it Gebou” Op zondag 2 oktober is er weer kerkcafé van 15.30-17.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke. Een gezellig samen zijn voor iedereen uit het dorp, jong en oud! Je bent van harte welkom! Oan’t sjen! Evangelisatiecomissie PKN Surhuizum

16

17 Skûtelbank In memoriam Jelle van der Veen Zonneweide 1, kamer 15 (S’veen) Overleden 5 september 2022 Leeftijd 99 jaar Dirk de Vries It Súd 23 Overleden 6 september 2022 Leeftijd 61 jaar Getrouwd : 5 september zijn Rinze Kats en Rolien Rietberg, Bonhommestrjitte 38 getrouwd. Geslaagd : Anja Hofstede-Mulder (vh. H.J. van der Veenstrjitte 1) is geslaagd voor Maatschappelijke zorg, begeleider specifieke doelgroepen, keuzedeel: Ervaringsdeskundige aan het Noorderpoort te Veendam. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl

18 Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Eppie spruts yn elts gefal dúdlike taal...

19 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

20

21 Kennismaking met Simon en Marijke Zwart Op vrijdag 22 juli ging ik langs bij Simon en Marijke Zwart, de nieuwe bewoners van It Langfal nr. 4 voor een: Kennismaking met! Simon (73) en Marijke (71) zijn hier komen wonen nadat ze hun B&B in de Bourgogne in Frankrijk hadden verkocht, waar ze 15 jaar hadden gewoond. Ze zochten een plek op maximaal 2 uur rijden van de randstad waar hun kinderen wonen. Het toeval bracht hen in Surhuizum, waar ze nu wonen met hun twee honden en stel kippen. Voor hun avontuur in Frankrijk, woonden Simon en Marijke in Nieuw-Vennep. Simon werkte 25 jaar als leidinggevende op de bloemenveiling in Aalsmeer en Marijke was werkzaam als bloemiste. Toen er na een reorganisatie weer een verandering zat aan te komen op het werk van Simon besloten ze het roer om te gooien en hebben ze in Frankrijk de kans aangegrepen om een B&B te beginnen. Hun B&B bestond uit twee huizen (1 daarvan was hun eigen woning) met daarbij een qîte (kleine vakantiewoning) en een kleine camping. Samen runden ze de B&B en Marijke verzorgde de kamers en het avondeten. Vanaf de start van hun B&B hadden ze altijd wel gasten. Veel oude kennissen van de gereformeerde kerk in Nederland, waar Simon en Marijke vrijwilligerswerk deden, wisten de B&B te vinden. Sinds het begin dat ze in Frankrijk woonden organiseerden ze jaarlijks een barbecue voor de inwoners van hun dorp (15) en omliggende dorpen, ongeveer 50 mensen. In eerste instantie om kennis te maken, maar daarna al snel voor de gezelligheid. Elk jaar hadden ze zo’n 40 gasten op hun feest in september. Vanwege de drukke tijd werd het feest later verschoven naar november en hadden ze altijd een thema, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse stamppotten of Nederlandse hapjes. Het waren altijd gezellige avonden. Bij hun

22

23 B&B hadden ze een kleine overkapping waar ze hun spulletjes stalden die ze kochten op rommelmarkten en winkeltjes. Dit werd al gauw hun eigen brocante winkeltje. Naast hun werk hebben ze ook hobby’s, beiden zijn ze creatief, Simon doet aan houtbewerking. Qua sport mocht Simon vroeger graag fietsen en marathonschaatsen, dit laatste is hij van plan weer op te pakken want in Frankrijk waren er nl. weinig ijsbanen. Ook is Simon lid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden en heeft hij deze tocht 3 keer gereden. Inmiddels heeft hij het fietsen opgepakt, is hij aangesloten bij een fietsvereniging in Surhuisterveen en deed hij mee aan de Pieter Weening Classic. Marijke houdt naast interieur stylen, zij ontwierp zelf de kamers voor de B&B, ook erg van tuinieren en bezoekt ze de open tuindagen van Groei en Bloei. Verder naait ze nu vooral leuke kleding voor de kleinkinderen. Gezamenlijk trekken ze er graag op uit in hun camper waarmee ze ook familiebezoeken combineren. Bedankt voor het gesprek, de koffie en de hartelijke ontvangst! Beitske Tjeerdsma-de Vries Denkt u na het lezen van deze ‘Kennismaking met’ daar wil ik ook wel eens voor worden geïnterviewd, of heeft u een tip? Stuur dan een e-mail naar redactie@gruttegelf.nl.

24

25 Spulwike in beeld Van 24 t/m 28 augustus stond Surhuizum weer in het teken van de jaarlijkse Spulwike. Een terugblik!

26

27 Foto’s: Spulwike Surhuzum, Mindert van Dekken en Anneke Wassenaar.

28 DTS 80 jaar Afgelopen zaterdag 3 september was het dan zover, DTS 80 jaar en dat werd groots gevierd in sportpark Woudlust in Surhuizum. Een sportieve dag voor jong, oud, korfballeden, vrienden, familie en inwoners van en rondom Surhuizum waren deze dag welkom. Het feest werd georganiseerd door 5 jonge, enthousiaste en fanatieke leden van DTS. In de ochtend waren er zeskamp spellen georganiseerd voor alle jeugdleden t/m de A’s en de basisschoolgroepen 1 t/m 8. De ochtend werd afgetrapt met een openingsdans om alvast warm te draaien voor de spellen. Na de zeskamp stonden er heerlijke broodjes knakworst en ranja klaar met als afsluiter een ijsje bij de ijskraam. Natuurlijk werden er ook prijzen uitgedeeld, met als eerste prijs een fles kinderchampagne en een heerlijke taart van bakkerij Kolthof. Na een energieke ochtend stonden om 2 uur alle 9 opgegeven teams

29 alweer klaar voor het vriendentoernooi & zeskampspellen. Een middag vol gezelligheid en fanatieke teams die alles deden voor die felbegeerde eerste prijs. De teams moesten naast nieuwe vormen van korfbal ook zeskampspellen uitvoeren. Estafette over een 15 meter lange stormbaan, om vervolgens bij het andere spel het meeste water naar de andere kant te krijgen door middel van sponsbroeken. De teams waren zo fanatiek dat twee teams eerste werden en er gezamenlijk vandoor gingen met de 1ste en 2de prijs. Ook deze keer met een heerlijke taart van Kolthof en een vleespakket van Albert en Aukje. Na deze feestelijke dag vol met activiteiten werd de barbecue aangezet, en kwam er een verrassingsact van niemand minder dan Folkert-Hans. Hij wist wel hoe hij iedereen aan het dansen en zingen moest krijgen, wat een feest. De late uurtjes werden afgemaakt met DJ Jakob die de dag groots en feestelijk afsloot. We willen nogmaals iedereen bedanken die deze dag onvergetelijk heeft gemaakt! De DTS 80 jaar commissie

30

31 Klaverjassen DTS DTS wil graag het klaverjassen weer oppakken in de DTS kantine en wel op de volgende data: Vrijdag 23 september, 21 oktober, 18 november en 23 december. Aanvang: 19.30 uur. Bijbaan gezocht Hallo, Mijn naam is Pieter de Zwart, voormalig inwoner van Surhuizum (H.J. van der Veenstrjitte). Thans woonachtig in Buitenpost. Ik stel me beschikbaar voor lichte onderhoudsklussen in en om het huis. Te denken valt hierbij aan: graasmaaien, kantjes maaien, schoffelen, onkruid wieden, schoonmaken houtwerk etc. Door de week ben ik ’s middags en ’s avonds beschikbaar. Gevraagd uurtarief = € 10,-. Ik ben bereikbaar op nr. 06-820 775 08. Graag kom ik bij u langs voor een 1e kennismaking. Met een vriendelijke groet, Pieter de Zwart Note redactie: rectificatie n.a.v. vermelding foutief uurtarief in een vorige Gelf.

32

33 Maurits met pensioen Onderstaande foto zegt genoeg! Maurits van Kempen van de H.J. van de Veenstrjitte is met pensioen. Maurits geniet ervan! Fruitdag bij De Spitkeet Op 24 september wordt de jaarlijkse Fruitdag gehouden. Bezoekers kunnen dan hun fruit laten determineren en kunnen diverse lekkernijen kopen. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet.

34

35 Kreamiek ’t Slûske in Harkema Eerst was Udie Jousma vooral bezig met bloemen en planten in haar prachtige tuin. Udie richt zich nu op keramiekbeelden. Prachtige vormen en kleuren; koppen, bollen en vogels. Allemaal divers en bijzonder! Udie heeft les gehad van verschillende docenten. Nu is ze zelf bezig en legt haar eigen fantasie erin. Ze is open op afspraak en als het bord met “open” voor de heg staat. Ze heeft prachtige betaalbare cadeaus. Verwen uzelf of geef een ander eens een apart cadeau van Keramiek ’t Slûske. Je vindt haar aan de Feartswal 21 bij ’t Slûske tussen Harkema en Augustinusga. Tel. 06-28229547.

36 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

37 Heden en verleden Plaats: Doarpsstrjitte (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Informatie, vragen en reserveringen: info@delfeartsurhuizum.nl Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

39 Wurklist 17 september 18 september 18 september 8.00-14.00 uur 19 t/m 25 september 23 september 1 oktober 2 oktober 7 oktober 8 oktober va. 9.45 uur 13.00-17.00 uur 19.30 uur 21.00 uur 15.30-17.30 uur 19.30 uur 20.00 uur Garageverkoop in Augustinusga en Surhuizum. Startdienst in It Gebou. Theetuin middag bij Land van Eén. Collecte van de Nierstichting. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Oktoberfest in De Delfeart met muziek van LOS FM. Kerkcafé in It Gebou. Klaverjassen in De Delfeart. Doarpsjûn in De Delfeart met ‘Dûbelportret’, Frysk Kabaret van Hymphamp Theater. Spreuk van de maand “Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken.” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: overval Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 3 oktober 2022 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication