20

20 Leerlingen uit groep 7/8 geven gymles aan de kleintjes In de Grutte Gelf van oktober heeft u al kunnen lezen dat zes leerlingen van de Johannes Looijengaskoalle wekelijks gymles geven aan kinderen uit groep 1 tot en met 4. Als volleerde meesters en juffen gaan ze het hele schooljaar met een kruiwagen vol materiaal aan de slag. “Vijf, vier, drie, twee, een. Ga maar op een rijtje staan”, zegt juf Jildouw tegen zeven kleuters die tegenover haar staan. De kinderen gehoorzamen en wachten af. Jildouw legt daarna uit welk spel ze gaan spelen. Tevreden kijkt Rianne Poortinga, de échte gymleerkracht toe. “It is de tredde kear dat se dit dogge, mar ik sjoch dat se al selsfersekerder binne”, zegt ze. Het is daarbij belangrijk dat de kinderen een beetje gezag uitstralen. “Se moatte net mei de hannen yn de bûsen sitte bygelyks of sitte te fimeljen. Dat makket echt ferskil”, weet Poortinga die naast gymlerares ook leerkracht is in groep ¾ op de school én beweegcoach voor de gemeente Achtkarspelen. Toen ze een paar jaar geleden als pabo-stagiaire onderzocht hoe kinderen het schoolplein gebruikten, ontdekte ze dat kinderen zich verveelden op het plein en veel te weinig tot beweging kwamen. Daarom ontwikkelde de Noventa, waar de Johannes Looijengaskoalle onder valt, samen met de gemeente Achtkarspelen een lesmethode met beweegactiviteiten voor op het schoolplein. Naast een beweegkroade bestaat dit uit een

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication