0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentritichste jiergong, nûmer 9, 7 febrewaris 2023 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen. Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767

3 Zwolse experts denken vliegtuigbom te vinden, maar het blijkt iets anders: ‘Tot onze grote verbazing’ De zoektocht naar een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in Surhuizum is op een deceptie uitgelopen. Het projectiel was door het gespecialiseerde Zwolse bedrijf Bureau Tavela opgespoord en zou 24 januari worden opgegraven, maar tot ieders grote verbazing verscheen in plaats van een bom een gigantische ijzerhoudende zwerfkei uit de ijstijd. Als 9-jarig jochie zag Bindert Helder in de zomer van 1943 een brandende Amerikaanse bommenwerper over zijn woonplaats Surhuizum komen, die even later neerstortte. Slechts twee van de elf bemanningsleden overleefden dat, door met hun parachutes via het bommenluik te ontsnappen. Het was een verhaal dat hem sindsdien niet meer losliet, zeker niet toen uit onderzoek duidelijk werd dat slechts negen van de tien bommen waren ontploft. Zou die tiende bom niet nog ergens in het veld liggen? Helder kreeg uiteindelijk de gemeente Achtkarspelen zover om de gespecialiseerde explosievenonderzoekers van Bureau Tavela uit Zwolle in te schakelen. Het graafwerk kan beginnen! En die pakten het grondig aan, zo laat woordvoerder Bert Lambers weten. “We begonnen er mee om via historische bronnen de vluchtlijn van het vliegtuig te achterhalen. Toen dat gelukt was, vonden we via luchtfoto's inderdaad op die lijn een flink aantal kraters. Daar bleken ook scherven van bommen in te zitten.

4 Uiteindelijk bleef er een gebied van 10 hectare over waar de bom logischerwijs zou moeten zitten.’’ Maar wacht eens even, dit lijkt helemaal niet op een bom... Die werd grondig met moderne detectiemiddelen doorzocht en verhip, op een bepaald punt sloegen de meters uit. “Een fantastische meting. Alle data wezen in de richting van een vliegtuigbom; het was echt een schoolboek voorbeeld van wat je wilt zien. Twee onafhankelijke experts bevestigden onze conclusie. Maar ja, je weet het pas 100 procent zeker als je ’m gezien hebt.’’ Verdraaid, het is een zwerfkei!

5 Dat bleek wel toen er met veel enthousiasme werd begonnen aan die laatste taak. “Tot onze grote verbazing - en natuurlijk grote teleurstelling van meneer Helder - stuitten we op een enorme zwerfkei van enkele tonnen. Een vervelende vergissing die helaas wel vaker voorkomt. Wat we meten is een verstoring van het aardmagnetisch veld en die werd veroorzaakt door het vele ijzer dat blijkbaar in die kei zit.’’ Een erg onbevredigend einde, vindt Lambers. “We hadden graag triomfantelijk uitgeroepen dat we bom nummer 10 hadden gevonden, maar het is niet anders. Of het boek nu dicht gaat? Tja, wat ons betreft wel. We hebben verder geen aanwijzingen waar de bom wel zou kunnen liggen.’’ Tekst: Olger Koopman, foto’s: Bureau Tavela De teleurstelling bij Bindert Helder is groot.

6

7 Inwonersbijeenkomst woningbouwplannen Surhuizum Op woensdag 22 februari nodigt werkgroep wonen Surhuizum een ieder uit voor een tweede inwonersbijeenkomst over de woningbouwplannen in Surhuizum. De inloop zal vanaf 19.30 uur zijn, waarna de avond start om 20.00 uur. De avond vindt plaats in MFC De Delfeart, Bartemerwei 21A. Op 3 maart 2022 hebben we als werkgroep wonen Surhuizum een eerste inwonersbijeenkomst georganiseerd voor het dorp. Tijdens de avond hebben we als werkgroep het concept-projectplan voor het realiseren van een aantal woningen in het dorp gepresenteerd. Het was een geslaagde avond waarmee we als werkgroep verder konden, en ook zijn gegaan. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is het tijd voor een tweede inwonersbijeenkomst. Behalve de werkgroep wonen zal ook de gemeente Achtkarspelen aanwezig zijn om de huidige stand van zaken toe te lichten. Recent zijn we als werkgroep wonen een traject gestart met de gemeente waarin we samen met de inwoners van Surhuizum plannen willen ontwerpen voor de gewenste woningbouw. De inwonersbijeenkomst kan gezien worden als startpunt van het (participatie)traject dat we het komende jaar gaan doorlopen. Er zijn op dit moment nog geen ontwerpen of schetsen om te presenteren. Dit willen we echt in gezamenlijkheid met de inwoners van Surhuizum gaan doen! We hopen 22 februari weer op een volle Delfeart met enthousiaste dorpsbewoners. Freonlike groetnis, Werkgroep wonen Surhuizum Dorpen willen snelle buslijn tussen Kollum en Drachten Er moet een snelle buslijn komen tussen Kollum en Drachten, vinden de dorpen en het bedrijfsleven langs de route. Zeven plaatselijk belangen, Achtkarspelen Bedrijven Contact en de handelsverenigingen van Kollum en Surhuisterveen doen deze oproep aan Provinciale Staten. De provincie is de concessieverlener voor het openbaar vervoer en zou dit moeten inbrengen bij Arriva. De initiatiefnemers beweren dat de lijn een haalbaar en betaalbaar alternatief is voor de drastische krimp van het openbaar vervoer in dit deel van Noordoost-Friesland. Zo worden vaker en op meer lijnen belbussen ingezet. De beoogde buslijn tussen Kollum en Drachten heeft tussenstops bij het NS-station in Buitenpost, Blauwverlaat, Surhuizum, Surhuisterveen en de carpool

8

9 strook bij de A7. De bussen rijden niet door maar langs de dorpen en dat zorgt voor een goede combinatie van snelheid en bereikbaarheid, aldus de partijen. Alle gemeenteraden in Noordoost-Friesland en het Westerkwartier hebben onlangs hun steun betuigd aan dit initiatief. In principe een heel mooi idee. Het is echter zo dat de Arriva moet bezuinigen. Is het dan niet zo dat de huidige lijnen 12 & 13 gaan verdwijnen? Dit zou absoluut niet moeten vinden wij. Voor Surhuizum zou het niet een op zich staand probleem zijn, maar hoe moeten bijvoorbeeld de kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, zich dan voort bewegen? Voor dorpen als Boelenslaan, Harkema en Kootstertille zou het ingrijpende gevolgen hebben. In de ogen van de plaatselijke belangen hebben ook mensen in buitengebied recht op openbaar vervoer en niet alleen als je in een kerndorp woont. Dat er in verhouding dan wat minder gebruik van gemaakt zou worden, zou geen probleem moeten vormen. Op verzoek van meerdere plaatselijke belangen is de brief van H&I aangepast. Waar er eerder door hen werd gesproken door een breed gedragen burgerinitiatief voor deze snellere buslijn, wordt er nu in opgenomen dat deze nieuwe snellere buslijn nooit ten koste zou mogen gaan van de bestaande buslijnen. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd iemand van Plaatselijk Belang Surhuizum benaderen. Skûtelbank In memoriam Meindert de Vries Van Haersmastrjitte 3 Overleden 11 januari 2023 Leeftijd 81 jaar Ietsje Postma-Pitstra Voorheen Lustenburg Overleden 22 januari 2023 Leeftijd 88 jaar Jubileum : Reinder Postma en Roelie Postma-Riedstra, it Noard 27 zijn op 25 februari 40 jaar getrouwd. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl

10

11 De Groentjes winnaar Surhúster Oliebollenmixtoernooi 2022 Op vrijdag 30 december werd in de sporthal van Surhuizum weer het Oliebollenmixtoernooi georganiseerd door SVS, DTS en de Delfeart. Na 2 jaar kon er eindelijk weer gestreden worden om de titel. Met 8 teams verdeeld over 2 poules werden er spannende duels uitgevochten, en ook dit jaar bleken de teams aan elkaar gewaagd. Ook de vele toeschouwers konden weer volop genieten van het fanatieke spel met hier en daar een mooie snoekduik, smash of flinke blunder. Tussen de partijen door kon er genoten worden van een heerlijke oliebol en een drankje in de bar van het dorpshuis. Na vele spannende partijen wisten uiteindelijk VC de Groene Herberg, de Groentjes, Keet Arie en het Sturtsjefeest de poulefase te overleven. Het Sturtsjefeest en de Groentjes bleken uiteindelijk het sterkst en gingen door naar de finale, maar daarvoor wist VC de Groene Herberg van Keet Arie nog te winnen en de 3de plek te bemachtigen. In de finale werd de strijd aangegaan tussen de Groentjes en het Sturtsjefeest, een spannende wedstrijd die mooi gelijk op ging. Uiteindelijk wisten de Groentjes toch de winst te pakken en konden met een stand van 19-24 zich winnaar noemen van het toernooi 2022. De winnende teams werden gefeliciteerd en mochten op oudejaarsdag een gevulde tas met lekkernijen in ontvangst nemen die door Dennis Kolthof gesponsord werd.

12

13 Na afloop bleef het nog lang gezellig in het dorpshuis en kon er terug gekeken worden op een sportieve en gezellige avond.

14

15

16 Bijzondere berichten uit de media Grutte Gelf seit... Net allinnich de tank wie leech...

17 Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

18

19

20 Enquête Grutte Gelf Via diverse verenigingen ontvangen wij informatie over aankomende evenementen die we met veel plezier in de Grutte Gelf plaatsen. Het is, vinden wij, jammer dat wij daarna niet altijd een verslag over het evenement terugkrijgen. Wij denken nl. dat een aantal lezers van de Grutte Gelf misschien wel niet zo actief zijn op sociale media en niet vaak op websites kijken maar wel graag nieuws lezen over wat er in Surhuizum gebeurt. Daarom is de tastbare versie van de Grutte Gelf waardevol. Wij, redactie van de Grutte Gelf, zouden graag willen weten wat jullie, de lezers, vinden van de Grutte Gelf. Staat alles in de dorpskrant of missen jullie nog items? Misschien is de dorpskrant toe aan een vernieuwing? Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie de vragen van deze enquête willen beantwoorden en inleveren. En ook tips zijn zeer welkom! De enquête kan worden ingeleverd: bij een redactielid, via de e-mail redactie@gruttegelf.nl of vul de enquête in op onze website http://www.gruttegelf.nl/enquete 1. Wat is uw leeftijd? O 0-18 jaar O 50-70 jaar O 18/30 jaar O 70-100 jaar O 18/30 jaar O 70-100 jaar O 30-50 jaar 2. We zijn benieuwd wie bij u thuis nog meer de Grutte Gelf lezen. In welke leeftijdscategorie vallen deze lezers? (meerdere antwoorden mogelijk): O 0-18 jaar O 50-70 jaar O 30-50 jaar 3. Waarom leest u de Grutte Gelf? 4. Wat vindt u het leukst aan onze dorpsblad? 5. Wat mist u in het blad? 6. Wat zou u graag in de Grutte Gelf willen lezen/zien? Thema’s, rubrieken, informatie over, etc..

21 7. Zou u zelf kopij inleveren? O nee O ja. Waar zou u dan graag over willen schrijven? 8. Kijkt u weleens op diverse nieuws websites of bent u actief op sociale media (Facebook, Instagram)? O ja O nee 9. Zou u willen meewerken aan een interview of wilt u uw bedrijf promoten middels een reportage? Dan horen wij dat graag. Aanvragen en ideeën zijn van harte welkom. O ja O nee 10. Heeft u een bedrijf en zou u willen adverteren? O ja O nee 11. Zou u het leuk vinden om een keer een verslag te maken van een activiteit? O ja O nee 12. Als u zou kunnen kiezen, zou u de Grutte Gelf dan digitaal willen ontvangen in plaats van op papier? O ja O nee Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid, zou u/jij onze redactie willen komen versterken? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste man/vrouw die één keer in de maand met ons wil vergaderen over de inhoud van de Grutte Gelf. Daarnaast is inbreng van nieuwe ideeën welkom. Lijkt je het leuk maar wil je eerst meer informatie? Dan horen we dat graag! Jouw e-mail is welkom bij de redactie. redactie@gruttegelf.nl Wil jij niet in de redactie maar lijkt het u/jou wel leuk om bijvoorbeeld wel 1x een bijdrage leveren aan de Grutte Gelf? Graag een e-mail naar de redactie. Naam: Adres: Eventueel, telefoonnummer of e-mailadres: Deze enquête kan tot 25 februari worden ingeleverd bij de redactie!

22

23 Niet juf, maar leerlingen geven gymles aan de kleintjes De Johannes Looijengaskoalle is sinds dinsdag 24 januari zes leerkrachten rijker. Het zijn kinderen uit groep 7 en 8. Zij kregen de afgelopen weken een mini-opleiding om te leren hoe ze moeten lesgeven. Iedere maandag doen ze met de leerlingen van groep 1-4 buiten spelletjes. De leerlingen rondden dinsdag hun opleiding af en kregen een certificaat. De lesmethode is een idee van juf Rianne Poortinga. Zij zag als pabo-studente dat kinderen zich verveelden op het plein en niet genoeg bewogen. In samenwerking met gemeente Achtkarspelen ontstond de mini-opleiding voor de oudste kinderen van de school. Kerkcafé in “it Gebou” Op zondag 5 maart is er weer kerkcafé van 15.30-17.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke. Een gezellig samen zijn voor iedereen uit het dorp, jong en oud… Je bent van harte welkom! Oant sjen! Evangelisatiecommissie PKN Surhuizum

24

25 Theo Verbeek nieuwe trainer sv ASC’75 Theo Verbeek wordt met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van sv ASC’75. Hij heeft getekend voor één seizoen en wordt de opvolger van Arend de Boer, die na het seizoen afzwaait als oefenmeester van de club uit Augustinusga en Surhuizum. De 46-jarige Verbeek, woonachtig in Frieschepalen, is op dit moment assistent-trainer bij RWF en zal komend seizoen beginnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Het bestuur van sv ASC’75 is zeer blij met het aantrekken van deze enthousiaste en fanatieke trainer en ziet de samenwerking dan ook vol vertrouwen tegemoet. Kv Dts Surhuizum zoekt trainer/coach Na 4 mooie en succesvolle jaren neemt korfbalvereniging DTS afscheid van Sietse Dijkstra als trainer/coach. Kv DTS is daarom op zoek naar een ambitieuze trainer-coach die de huidige selectie tactisch als ook technisch verder kan ontwikkelen. DTS 1 speelt op het veld in de 3e klasse en dit zaalseizoen 2e klasse. DTS 2 speelt in de zaal en op het veld in de reserve 3e klasse. DTS heeft talentvolle jeugdteams. Op www.kvdts.nl staat het profiel van de nieuwe trainer/coach. Belangstelling, bel of WhatsApp Anton op 06-13211018. Mailen mag ook naar anneke@kvdts.nl

26

27 Muzikanten Achtkarspelen inspireren ouderen in Surhuizum: ‘Mijn hele dag fleurt ervan op’ Interactie tussen muzikanten en toehoorders. Ontspanning, elkaar treffen en daardoor minder eenzaam zijn. Mooie resultaten van een aantal optredens van muzikanten van brassband Gloria Deï en jeugdbrassband Projunior in de gemeente Achtkarspelen. Donderdag was het laatste optreden uit een serie in dorpshuis De Delfeart in Surhuizum. Muziek brengen bij ouderen en daardoor zelf- en samenredzaamheid versterken, dat was het idee van Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos. Het gemeentebestuur van Achtkarspelen vond het een goed idee en stelde er een subsidie voor beschikbaar. In het afgelopen jaar hebben muzikanten van de brassband in kleine groepjes opgetreden in verschillende dorpen in de gemeente. En dat was succesvol, zo vertelt Dineke Oostra van Gloria Deï. Gloria Deï zorgt voor muzikale gezelligheid in dorpshuis De Delfeart. Dineke Oostra vertelt wat de zes muzikanten gaan spelen. “We wilden ouderen in onze dorpen een leuke ochtend of middag bezorgen. In Buitenpost bijvoorbeeld hebben we aansluiting gezocht bij een bestaande koffieochtend bij de kerk. In Surhuisterveen hebben we opgetreden bij flats waar veel ouderen wonen. We hebben ook contact gezocht met de thuiszorg van De Friese Wouden. Zij hebben hun cliënten uitgenodigd en soms ook de organisatie van een concert op zich genomen. De concerten waren stuk voor

28

29 stuk prachtig. Soms kwamen we maar met een paar muzikanten, maar dat bleek heel goed te werken. Je praat dan wat makkelijker met de bezoekers en zo ontstonden er ook prachtige gesprekken. En we hebben natuurlijk muziek gemaakt en gezongen. Dat deed de bezoekers goed, maar voor ons was het ook prachtig. Het voelt geweldig als je door je hobby mensen kunt laten genieten. Ook jonge muzikanten zagen en voelden dat.” In dorpshuis De Delfeart is elke donderdagochtend een ouderensoos. Een ochtendje zingen gaat er wel in bij de deelnemers. “Geweldig om samen te zingen en vrolijk te zijn, mijn hele dag fleurt ervan op”, vertelt een van hen. De zes muzikanten van Gloria Deï spelen bekende nummers als ‘it Feintsje fan Menaam’, ‘Ja zuster, nee zuster’, ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ en andere meezingers. De meeste aanwezigen zingen de teksten uit het hoofd mee, anderen pakken de mobiel erbij en zoeken de tekst op. “Dit kin wol faker”, zegt iemand, “samen zingen brengt ontspanning.” Sylvana Poortvliet, Hieke Hansma en Hinke de Graaf zijn wijkverpleegkundige bij De Friese Wouden in Achtkarspelen. Zij hebben hun cliënten uitgenodigd voor de concerten en waren ook bij de organisatie betrokken. Het smaakt naar meer, want muziek blijkt een laagdrempelig middel om contact te maken. “Mensen zingen uit volle borst met populaire liedjes van vroeger mee, dat is prachtig om te zien”, vertelt Hieke Hansma. Sylvana Poortvliet vult aan: “In Buitenpost en Gerkesklooster vonden de mensen zowel de populaire als de meer gedragen muziek prachtig. Het zorgde voor ontspanning en verbinding.” Ouderen zijn vaker eenzaam en hebben behoefte aan contact, zegt Hinke de Graaf. “Wij zien dat als wijkverpleegkundigen. Daarom was dit project zo mooi. Tijdens de concerten hoefden mensen even nergens aan te denken, ze hoefden er alleen maar te zijn.” Volgens Dineke Oostra staan de muzikanten van Gloria Deï zeker open voor een vervolg. “We hebben gezien dat je soms al met drie of vier muzikanten hele mooie muziek kunt maken. Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Misschien zijn er ook nog wel andere muziekverenigingen of muzikanten uit de regio die mee willen doen. Ze kunnen zich bij ons melden.”

30

31 50-jarigen De 5 zat in de maand afgelopen januari. Niet alleen werden Anûska Rispens (foto boven) en Janet Elzinga (foto onder) 50 jaar, dat gebeurde respectievelijk ook nog op 25 en 5 januari. Aan Lustenburg en de Iennen en iedereen die daar langs kwam, ging het niet voorbij, want de aandacht werd volop getrokken door poppen en creatieve spandoeken.

32

33 Briljant flonkert voor echtpaar Nauta in Surhuisterveen Het was zondag 15 janauri en maandag 16 januari feest in huize Nauta te Surhuisterveen. Maandag 16 januari waren Pieter Nauta en mevrouw Trijntje Nauta-van der Velde namelijk 65 jaar getrouwd. Sinds een aantal jaren wonen de voormalige ‘Surhústers’ met veel plezier in het Feansterhiem te Surhuisterveen. Pieter (87) zag net als zijn echtgenote (86) het eerste levenslicht in Surhuizum. Hij was jarenlang werkzaam als chauffeur in binnen- en buitenland. Het paar heeft drie kinderen, negen kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Zondag werd het huwelijksjubileum feestelijk gevierd met de familie en maandagmorgen kwam burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen met de felicitaties op de koffie. Dat ging vergezeld met een pakket met veel lekkernijen. Met de vele bloemen, cadeaus en kaarten werd het voor de Feansters een onvergetelijke dag. Stichting Oud-Achtkarspelen Maandag 6 maart cursus stamboomonderzoek in de Bibliotheek van Buitenpost, Kerkstraat 51. Aanvang: 19.30 uur. Dinsdag 14 maart geeft de heer Wichard Faber een lezing over Achtkarspelen in de Tweede Wereldoorlog. Om 19.45 uur in De Schakel, Voorstraat 15 in Buitenpost.

34 Uit de oude doos

35

36 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

37 Heden en verleden Plaats: It Súd, Landzicht (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 06-33335137 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

39 Wurklist 10 februari 11 februari 18 februari 22 februari 24 februari 25 februari 4 maart 4 maart 5 maart 10 maart 10 maart 19.30 uur 9.45-10.45 uur va. 17.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 9.45-10.45 uur 9.45-10.45 uur va. 17.00 uur 15.30-17.30 uur va. 18.00 uur 19.30 uur Spreuk van de maand Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: vergeten Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 27 februari 2023 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl Klaverjassen in De Delfeart. Kangoeroe Klup in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Inwonersbijeenkomst woningbouwplannen Surhuizum in De Delfeart. Inloop: 19.30 uur. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en donateurs kv. DTS. Kangoeroe Klup in De Delfeart. Kangoeroe Klup in De Delfeart. Dorpscafé in De Delfeart. Kerkcafé in It Gebou. Potgrondactie kv. DTS. Klaverjassen in De Delfeart.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication