0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentritichste jiergong, nûmer 10, 9 maart 2021 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Joop en Djoeke Postma, till. 351767 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Nijs fan Pleatslik Belang Oprop: wurkgroep wenjen yn Surhuzum It is in tema dat it hiele lân beslacht: nijbou. Ferskate organisaasjes, wêrûnder Aedes en Vereniging Eigen Huis, hawwe twa wike lyn in plan presintearre om in ein te meitsjen oan it wenningtekoart. Yn 'e kommende 10 jier moatte der in miljoen huzen bout wurde yn ús lân. Wa’t it lokale nijs folget, wit dat der ek in driuwend tekoart oan wenningen is yn Achtkarspelen. Ferskate doarpen yn ús gemeente kundigen dit oan fia de parse en ek tidens de Federaasjegearkomst fan pleatslike belangen Achtkarspelen. De behoefte is net yn elk doarp itselde. Surhuzum hoecht gjin 200 huzen derby, mar wy fine dat it yn elts gefal mooglik wêze moat foar Surhústers om in hûs te bouwen. Yn oare doarpen kin it dochs ek? It oantal nije huzen dat der de ôfrûne 15 jier yn Surhuzum by kaam is kin op ien hân teld wurde. Pleatslik Belang Surhuzum wol in wurkgroep wenjen oprjochtsje. Neist in lid fan ús bestjoer sil in oantal minsken út ús doarp sjen wat it ferlet is en hoe't hjir ynfulling oan jûn wurde kin. Yn earste ynstânsje sil dizze wurkgroep twa jier bestean. Jo hoege net te folle gearkomsten en oare ferplichtingen te ferwachtsjen. Binne jo ynteressearre yn mear ynformaasje oer de wurkgroep of wolle jo jo opjaan foar de wurkgroep? Stjoer dan in mail nei pbsurhuzum@surhuzum.nl as belje ien fan de bestjoersleden (te finen yn de Servicerubriek fan de Grutte Gelf). Bartemerwei Oan de Bartemerwei sille yn maart wurksumheden plak fine oan de riolearring. Dit sil sa healwei de moanne wêze. De ferwachting is dat it healwei maaie klear wêze sil. Omwenjenden krije allegear hûs oan hûs berjocht oer de planning. Tige tank André hat him 5 jier ynset foar ús doarp as seined sekretaris. Cora hat by André lâns west om in presintsje te bringen. Sa te sjen is hy der wiis mei, tige tank André! Groetnis, Pleatslik Belang

4

5 SVS doet mee aan de Jeugd Sponsor Actie Hallo dorpsgenoten, De sponsoractie van de Poiesz supermarkt is weer gestart. Ook dit jaar doet onze club mee aan deze mooie jeugd sponsor actie. Tot en met 11 april kunt u samen met ons mee sparen voor een leuk sponsor bedrag. Elke week zullen er producten in de aanbieding komen die extra munten opbrengen, deze zullen wij bekend maken via onze facebooksite. De sponsormunten kunt u inleveren bij onze koker bij de Poiesz in Harkema. U mag ze ook deponeren in de brievenbus aan de H.J. van der Veenstrjitte 8a te Surhuizum, dan zorgen wij ervoor dat deze terechtkomen in de koker bij de Poiesz. Spaart u met ons mee? Alvast vriendelijk bedankt, namens het bestuur van SVS

6

7 Potgrondactie kv DTS Nu het zonnetje weer schijnt, is de potgrondactie (op een veilige manier) weer opgestart! Deze bestelling kan t/m donderdag 11 maart worden gemaild naar potgrond@kvdts.nl, of worden doorgegeven aan een van de leden. Het ophalen van de potgrond zal plaatsvinden op vrijdagavond 12 maart van 19.00 tot 20.00 uur op het bekende TM verhuur terrein aan de Doarpsstrj. 9a. Mocht je zelf niet kunnen, geef dan een ander de opdracht die ook een bestelling ophaalt. Bij hoge uitzondering kan de bestelling binnen een straal van 10 km worden gebracht tegen vergoeding, geef dit bij de bestelling aan! Hou bij het afhalen er rekening mee om (met de klok mee) links om de loods te rijden. Blijf in de auto zitten en wacht op instructie van een persoon die bij de potgrond staat. Zo voorkomen we allemaal loslopende mensen op het terrein. =) De leden van de activiteitencommissie laden de potgrond in de kofferbak. Vermelding bij het plaatsen van een bestelling: Naam + achternaam Telefoonnummer Bestelling -> Hoeveel zakken potgrond? Jullie hebben bij het doorgeven van een bestelling een telefoonnummer genoteerd, waarop jullie een tikkie ontvangen op zaterdag 13 maart 2021 deze graag binnen 24 uur betalen. Ook kunt u contant betalen, graag met zoveel mogelijk gepast geld. Potgrond 20 liter zak 1x € 3,2x €5,50 Bij vragen en/ of opmerkingen horen wij dit graag. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Activiteitencommissie kv DTS 3x €7,50 We hopen zo op een vlotte en veilige doorloop van het ophaal moment en natuurlijk een mooie opbrengst voor de club!

8

9 Nog even een ijzige terugblik Het schaatsplezier en het bouwen van een iglo zit er weer op, maar met gloeiende wangen is het nog even mooi om na te genieten van de foto’s. Zondag 7 februari 2021! De dag dat het ging sneeuwen. Er werd veel over gepraat, er zou veel sneeuw vallen. Sommigen hadden het zelfs over 30 centimeter. Uiteindelijk viel dat in Friesland nog wel mee. In het midden van het land was er vooral veel sneeuw te bekennen. Maar niet alleen sneeuw, we konden ook schaatsen. Of hoe de oudere generatie het zou zeggen: “Bisto al te reedriden west?” Wat was het mooi. Echt! Je kon overal reedride; bijvoorbeeld bij Earnewâld, de Leijen, Nannewiid en Ryptsjerksterpolder. Naast reedride waren er ook veel mensen bezig met het bouwen van iglo’s. Veel minder sneeuwpoppen, zoals vorige jaren. Dat kwam voornamelijk door de stevige wind die er was. Daardoor is de sneeuw uiterst geschikt om compacte blokken mee te maken. De wind veroorzaakt

10

11 dat de zeshoekige sneeuwkristallen kapot breken, deze ijsscherven stapelen makkelijker dan volledige sneeuwvlokken. Dat is de reden dat we meer iglo’s zagen dan sneeuwpoppen. Ook in de voortuin van één van de Mûnefinne bewoners waren een paar jongeren hard aan het werk. Ze waren ook een iglootje aan het bouwen. Ze kregen de smaak goed te pakken en gingen dag na dag elke middag aan de bouw. Soms ’s avonds met de bouwlampen erbij. Ze hadden telkens nieuwe plannen, daar nog een muurtje, raampje, dakje er bovenop en een mooie ingang met een boog. Uiteindelijk waren ze trots op het resultaat en konden ze er van genieten. Samen hebben ze afgesproken om volgend jaar weer gezellig samen te bouwen. Het bouwplan is al uitgetekend. Nu alleen nog de uitwerking! We hebben genoten van de kou, op naar de warmere dagen. Geniet ervan! Groetjes, Lasse Schievink, Luuk Wassink, Silke Schievink, Sem van der Veen en Niek Wassink. Niek Wassink

12

13 Skutelbank In memoriam Eelkje van Minnen-Zijlstra Voorheen Bartemerwei Overleden 2 februari 2021 Leeftijd 92 jaar. Ieke Postma Bertilla Drachten Overleden 9 februari 2021 Leeftijd 83 jaar Grietje Hofstede-Postma Opende Overleden 10 februari 2021 Leeftijd 90 jaar Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Tige tank Wy wolle graach elkenien bedanke foar de belangstelling foar en belutsens by ús allegear nei it ferstjerren fan Harmen Scheepsma. It wie oerweldigjend, safolle minsken by de kondoleânse, safolle kaarten, tillefoantsjes, waarme wurden ûnderweis op strjitte, en mear... En dan noch sa’n prachtich stik yn ’e Grutte Gelf! Allegear tige, tige tank. It hat ús goed dien! Famylje Scheepsma

14

15 Houd Surhuizum in vorm met Fixi! We zijn vaker buiten. Bijvoorbeeld even een wandeling tussen het thuiswerken door. Kom jij nu ongeregeldheden tegen in Surhuizum? Zoals bijvoorbeeld een gat in de weg? Meld het dan nu via de Fixi app! Door er melding van te maken, kan de gemeente direct actie ondernemen en het probleem oplossen. Ook zorgen zij dat jij hier terugkoppeling van krijgt. Wel zo prettig!

16

17 Bijzondere berichten uit de media Vrouw in Alaska in bil gebeten door beer die zich onder buitentoilet verstopte Een vrouw in de Amerikaanse staat Alaska die gebruik wilde maken van een buitentoilet, heeft dat moeten bekopen met een bijtwond van een beer. Het dier gebruikte de ruimte onder het toilet vermoedelijk als hol om de winter door te komen. Het buitentoilet staat in een bos nabij de afgelegen stad Haines. “Toen ik op de wc-bril ging zitten, voelde ik meteen iets in mijn bil bijten”, vertelt de vrouw in gesprek met AP. De vrouw sprong op en keek het toilet in, waar haar blik kruiste met die van een dier. Samen met haar broer, die op haar gegil was afgekomen, sprintte ze daarna terug naar hun verblijf. Eenmaal binnen bleek de vrouw lichtgewond te zijn. “De wond was aan het bloeden, maar het kon erger”, citeert AP haar. Het slachtoffer dacht aanvankelijk gebeten te zijn door een nerts. Deskundigen vermoeden echter dat het om een zwarte beer gaat. De volgende ochtend bleek de beer zijn ‘hol’ te hebben verlaten. Het dier kwam waarschijnlijk de ruimte in door zichzelf door een luikje in de deur te wurmen. “De volgende keer kijk ik eerst het toilet in voordat ik erop ga zitten’, besluit de vrouw. Grutte Gelf seit... Dat is wer ris wat oars as “1 april, kikker in je bil” Grutte Gelf Doordenker Zal ze wel niet meer hebben gebruikt:

18

19 Schaatspret Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari kon er na jaren weer volop geschaats worden op de vaart in Surhuizum. (Foto’s: Mindert van Dekken)

20

21

22

23 Uit de oude doos

24

25

26

27 Jelle de Vries ReumaNederland zoekt thuiscollectanten ReumaNederland kiest dit jaar door corona voor een Thuiscollecte waarbij iedereen gewoon kan collecteren vanaf de bank. Normaal gesproken zouden van 22 tot en met 27 maart ruim 40.000 collectanten langs de deuren gaan, maar nu is die week uw hulp nodig als thuiscollectant! Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van reuma op de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders. Over de Thuiscollecte Met de Thuiscollecte kunt u met uw mobiele telefoon gemakkelijk collecteren in eigen kring. Bijvoorbeeld onder vrienden, familie, de buurtapp of collega’s. Het is een leuke, nieuwe manier, waarbij u precies kunt zien hoeveel u straks hebt opgehaald. Met de opbrengst maakt ReumaNederland levens veranderend onderzoek en baanbrekende oplossingen voor mensen met reuma mogelijk. Meer informatie lezen en aanmelden kan via www.thuiscollecte.nl

28

29 Zoekplaatje Bij het vorige plaatje stond vermeld dat het voorwerp op het plaatje steeds minder wordt gebruikt omdat er steeds minder sneeuw valt. Nou, dat hebben we geweten, want toen de Grutte Gelf verscheen lag dat er ineens, sinds jaren! Mocht iemand volgend jaar weer sneeuw willen, dan zullen we dit opnieuw schrijven, eens kijken of het dan ook weer helpt. Of het voorwerp vanwege de sneeuw dan ook mooi voor de sier in de tuin is blijven staan, dat weten we niet. Wel waar die tuin is, waar we als hint nog bij aangaven: vanuit welke windrichting is het meestal het koudst? Welnu, noordenwind brengt koude lucht met zich mee en kan zelfs verraderlijk zijn. Dat laatste kunnen we dan weer niet van dit zoekplaatje zeggen, want de inzenders wisten het weer goed te plaatsen. Dat het tegen de mast van één van de wandeldames stond geplaatst, kwam ook nog wel eens in de oplossingen voor. Zoals bij Jelle bijvoorbeeld: “Dit zoekplaatje reeds waargenomen voordat de Grutte Gelf door de bus viel. Dit winterse tafereeltje is te bewonderen in de tuin op It Noard 8. Ik denk dat de wandelvrouwen deze keer niet in actie hoeven te komen. Het aangeven van dit soort hints zou je toch als een lichtpuntje kunnen zien. Gezegde: Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, want je kunt ze ook zijn! “

30 Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

31 Veel mooier hadden we het niet kunnen zeggen en ook nog toepasselijk gezien de lichtjes die rond de mast hangen natuurlijk. Dus de eerste oplossing ging meteen al dat het “slydjaget”. Wij waren benieuwd wat de wandelvrouwen van deze oplossing zouden maken, en wat bleek: ze hebben Tine gevraagd de oplossing in te zenden, degene die niet meeloopt zoals ze schrijft en dat bleek ook niet nodig deze keer: “De wandelvrouwen vroegen mij om een stukje te schrijven voor het zoekplaa tje in de Gelf. Ik ga niet meer mee te wandelen vanwege een blessure, ik hoop dat ik op een dag weer mee kan wandelen. Dit zoekplaatje wist ik, omdat ik in november een appje kreeg met dit tafereeltje erop. Er stond bij, Sa wurdt it noch in kear brûkt. En nu staat het in de Gelf. Bijzonder! Ze wist het zelf niet!! Dit staat in It Noard bij Tjalling en Pietsje Talstra.” Ook Tjalling en Pietsje waren niet in de veronderstelling dus, dat ze dit jaar toch nog op de slee door de sneeuw konden gaan glijden en dat deze zo toch nog een keer werd gebruikt. Of ze nu toch een rondje met de slee hebben gemaakt, dat blijft voor ons de vraag waarop we waarschijnlijk geen antwoord krijgen. Misschien heeft Maike ze gezien, want die is veel onderweg met de kranten en de Grutte Gelf. Samen met Jacob stuurde ze deze oplossing in: “Tijdens het bezorgen van de kranten zag ik deze slee tegen de vlaggenmast in de tuin staan bij de fam.Talstra aan het Noard” Zo zie je maar weer, geen plaatje zo moeilijk of Maike vindt ‘m wel weer. Eens kijken of de blije fietser er ook langs is gefietst. Ze begint wel heel enthousiast in ieder geval aan haar oplossing: T’is wintertijd, t’is wintertijd op de grond ligt een wit tapijt Wat was het mooi, al die sneeuw en ijspret velen haalden vlug hun schaatsen UIT het vet Op de Feart en op vele ander plaatsen konden velen naar hartenlust schaatsen Die gekke hollanders hadden in Leeuwarden al een hotel gezocht want ze zeiden: hij komt eraan die elfstedentocht!!!! Mar Friezen witte wol better iis is ek samar wer wetter! Waarheid als een koe, want na een paar dagen ijspret konden al die schaatsen alweer IN het vet Zoekend naar het zoekplaatje dacht ik: O wee ik vind het deze keer vast niet, de slee

32

33 want met als die sneeuw en ijspret halen de bewoners vast deze slee ook UIT het vet maar….. toch gevonden!! ik had het niet verwacht bij Tsjalling en Pietsje in de tuin op It Noard acht. P.S. Met de wandelvrouw(en) kun je ook niks mee ze vertelde(n) mij niks over de slee!!! De blije fietser Oei, een klein uitglijder van de wandelvrouwen? Of wist deze wandelvrouw het zelf niet, zoals in hun eigen oplossing stond? We hopen dat dit niet op een (sneeuwballen) gevecht uit gaat draaien, maar hen kennende zal dat wel wat mee gaan vallen. Misschien kunnen ze gezamenlijk op zoek naar het volgende plaatje. Voor Maike zal dit wel niet zo moeilijk zijn, want de krant wordt hier vast wekelijks in gestopt. Maar de vraag is natuurlijk waar deze mooie brievenbus staat. De hint voor deze keer is dat u het binnen het dorp moet zoeken, de redactie van de Gelf is nooit ver weg. Mocht u de oplossing vinden of juist hints nodig hebben, geef die dan door of vraag die aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf. Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

34 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag ieder tweede dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Sita Land-Dotinga, voorzitster Abdoul van der Meer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Cora Groenhof Klaas Pool Aafke Rijpma MFC De Delfeart Johan Bolhuis, voorzitter Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Informatie, vragen en reserveringen: Rianne Alma, tel. 0512-358564, email info@delfeartsurhuizum.nl Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 06-10542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

35 Wurklist Er zijn momenteel geen activiteiten gepland. Kijk voor een actueel overzicht op www.gruttegelf.nl/wurlist Spreuk van de maand Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: P-op-la (wc-papiermerk) Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 29 maart 2021 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication