0

45 e Ten Broeke Open Volleybal Toernooi Volleybalvereniging "De Bevers" Lemelerveld 20 t/m 24 juni 2022 Hoofdsponsor: Voorwoord Ten Broeke Makelaardij & Verzekeringen Voor jullie ligt het programmaboekje voor het 45e Open Volleybal Toernooi, dat traditiegetrouw op het feestterrein Het Sukerbietenland zal worden gespeeld. Door corona kon het toernooi in 2020 en 2021 helaas niet doorgaan. Men heeft, nu de coronacrisis voorbij is, zeker behoefte aan een evenement als het volleybaltoernooi, om gezellig samen te zijn met veel dorpsgenoten. Er hebben zich minder teams aangemeld als in 2019, namelijk 111. Ze zijn onderverdeeld in 26 jeugdteams (veel minder dan 2019), 14 damesteams, 4 herenteams en 67 gemengde teams. Door de minicommissie wordt op de woensdagmiddag weer een minibever spelletjestoernooi georganiseerd voor de basisschoolgroepen 1 t/m 4. Op de vrijdag sluiten we gezellig af met een DJ. Tijdens het toernooi kun je informatie, standen en foto’s op onze toernooisite vinden. Gedurende het toernooi kom je via www.tenbroeke.nl daarop terecht. Ook zullen we jullie via de Social Media up to date houden met persberichten op onze Facebookpagina, Twitter enzovoorts. Aangezien de parkeermogelijkheden dicht bij het terrein snel overlast kunnen veroorzaken voor het doorgaande verkeer, verzoeken we jullie dringend om de auto thuis te laten als dat mogelijk is. Mensen die wel met de auto komen, dienen deze te parkeren op het Kroonplein, of langs het kanaal. Vermijd zoveel mogelijk de Vilstersedijk! Fietsen kun je wel vlak bij het feestterrein stallen. Als toernooicommissie hebben we ook nu weer een beroep kunnen doen op vele vrijwilligers binnen en buiten de vereniging. Ook zijn er velen die zich weer aangemeld hebben als scheidsrechter. We bedanken iedereen voor de medewerking. Tot slot wensen we iedereen bijzonder veel plezier en success. De toernooicommissie 3

4

Enkele mededelingen  Het toernooi wordt gehouden 's avonds van 19:00 tot 22:00 uur.  Parkeer géén fietsen of bromfietsen op het terrein zelf.  Kleed je thuis om; er is geen mogelijkheid tot omkleden.  Houd alles netjes; werp vuilnis in de daarvoor bestemde bakken.  Let goed op waar je moet spelen; enkele teams spelen op verschillende velden!  Aanvoerders: zet na afloop van de wedstrijd een handtekening op het wedstrijdformulier nadat je de ingevulde setstanden hebt gecontroleerd (Iet ook op of ze niet verkeerd om zijn genoteerd!)  Voor eventuele noodgevallen is het wedstrijdsecretariaat te bereiken via telefoonnummer 06 - 16 72 44 51 (alleen in noodgevallen gebruiken!).  Het telefoonnummer van de centrale doktersdienst is: 0900 - 333 6 333.  Als het even kan, kom dan zonder auto. Mocht het niet anders kunnen, parkeer de auto dan op het Kroonplein of langs het kanaal. Zet hem in ieder geval niet langs de Vilstersedijk!  De EHBO mag niet intapen; dit dien je zelf te regelen!  Kijk voor informatie, standen en foto’s op www.tenbroeke.nl (tijdens het toernooi) Hoofdsponsor www.tenbroeke.nl e-mail: info@tenbroeke.nl 5

6

Sponsors. bedankt! Sponsors. bedankt! A.S.L. Autoschade Lemelerveld Alfa Melktechniek Alligt.nl vrachtfietscomponenten Anton van der Most brood en banket Auto van Ewijk Autobedrijf Harry Nijboer Autohuis Salland Autorijschool Bekedam Baltes Bedrijfshygiëne Bedrijvencentum Ommen B.V. Betonboor & zaagbedrijf G. Hiemstra Bouwtektuur Boxebeld BouwAdvies Café-restaurant Reimink Café-snackbar Zwakenberg Combi-dak Coop Neppelenbroek De Boombouw Drukkerij van Asselt DTF deurtechniek Duteweerd Mechanisatie BV EB administratie en belastingadvies Elektrocentrum Erve Heidepark Exel Lemele Bouw b.v. Fijko Drenten Flik autobedrijf Fysiotherapie Praktijk Grondverzet Vilsteren b.v. Groot Koerkamp Transport B.V. Heino Haarstudio Willemien Henk Lugtenberg ruwvoederhandel en transport Hoogeslag Totaal Interieur Huetink Bloembollen Lemelerveld BV Hulsman Bouwplus IJsseldelta Autolease Installatiebedrijf Hulsman Lemelerveld VOF Jan van der Kolk Handelsweg Kapsalon Jody Kapsalon Look Hair Kapsalon Rudi Kemerink water- en doseertechniek Klus- en bouwbedrijf Sibelt Klussenservice A. Wellenberg Knobben en Kogelman Relatiegeschenken KoenAdvies Laserpraktijk Lemelerveld Lemelerveld Computers BV Lenferink schilderwerk/afbouw/isolatie Manenschijn Uw Slager Hubo - Jumper Nijenkamp stalinrichtingen en staalconstructies Pedicurepraktijk Sandra Restaurant-Zalen "de Veldhoek" Roelofs Lemelerveld Salland ICT Scania Beers B.V. Schoonheidssalon en zonnestudio "Rian" Schoonheidssalon Ingeborg SealEco B.V. Ten Broeke makelaardij en verzekeringen Theo en Sander Jansen verbouw en onderhoud Theo Wispels Bloemenshop Tielbeke Transport Timmerfabriek Salland B.V. Lemelerveld Tuïnk Auto's Tuink Totaalklus TVA-tec Vangnet IT Vee- en varkenshandel W. Neppelenbroek Veehandel A. Linthorst Wagenmans Wonen Zwakenberg Administratie & Serviceburo 7

Openingstijden maandag - donderdag: vrijdag: zaterdag: 8 9:00 - 19:00 uur 9:00 - 20:00 uur 8:30 - 17:00 uur. Kerkstraat 27, Lemelerveld, tel: 0572-371231

Toernooireglement 1 Het Open Volleybal Toernooi heeft tot doel een zo groot mogelijk aantal mensen kennis te laten maken met volleybal. De organisatie van dit jaarlijks (in de week van 21 juni) te houden toernooi, is door volleybalvereniging "De Bevers" toegewezen aan de toernooicommissie. 2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de meest recente regels van de Nederlandse Volleybal Bond, behoudens de in dit reglement opgenomen bepalingen. Dit betekent dat we spelen volgens het ralleypoint systeem, wat inhoudt dat beide teams kunnen scoren ongeacht welk team serveert. Voor de Jeugd-1 en Jeugd-2 wedstrijden gelden de officiële regels van het minivolleybal (circulatievolleybal) zoals elders in het programmaboekje is beschreven. 3. Teams kunnen zich inschrijven als Jeugd-1 (spelers uitsluitend uit groep 5 en 6 van de basisschool), als Jeugd-2 (spelers uitsluitend uit groep 7 en 8 van de basisschool), als Jeugd-3 (t/m 16 jaar), of als een Dames-, Heren- of Gemengd team. 4. Poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor de finaleronde. De toernooicommissie heeft het recht meerdere ploegen aan deze finaleronde toe te voegen, maar ze is verplicht de hoogst geplaatste teams het eerst te plaatsen. Dit gebeurt op basis van het gemiddeld aantal wedstrijdpunten dat maximaal 4 kan zijn. Als een poulewinnaar te kennen geeft niet deel te kunnen/willen nemen aan de finaleronde, dan wordt het in diezelfde poule als tweede geëindigde team uitgeroepen tot poulewinnaar. 5. Een wedstrijd bestaat uit twee sets die op tijd worden gespeeld. Bij 25 punten wordt dus doorgespeeld! Elke set duurt 10 minuten. De op het wedstrijdformulier thuisspelende ploeg begint de 1e set met serveren, de uitspelende ploeg de 2e set. Na de 1e set wisselen de ploegen snel van speelhelft (de tijd loopt door!). Als het wissel- of eindsignaal wordt gegeven, en de bal is nog in het spel, dan moet de rally normaal worden uitgespeeld, waarbij het resultaat wordt meegenomen in de puntentelling. Bij een gelijke setstand wordt niet verder gespeeld !!! Een gewonnen set levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt voor beide teams, en een verloren set levert geen punten op. 6. Als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben gehaald (in poule- of finalewedstrijden), is in eerste instantie het gemiddeld aantal wedstrijdpunten doorslaggevend, en vervolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en). 7. Het eindsignaal van een wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Na afloop van de laatste rally dienen alle spelers het veld direct te verlaten. 8. Een team dat niet komt opdagen zonder geldige reden, heeft de wedstrijd met twee maal 15-0 verloren en krijgt 4 punten in mindering. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. Een team dat 3 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet in staat is een team op te stellen, heeft, met inachtneming van art. 13 t/m 15 van dit reglement, de 1e set met 15-0 verloren. Is het team hiertoe nog niet in staat als het wisselsignaal wordt gegeven, dan verliest het ook de 2e set met 15-0. 9. Spelerswisselingen zijn onbeperkt toegestaan mits dit snel gebeurt. Voor Jeugd-1 en Jeugd-2 geldt als regel dat indraaien verplicht is. 10. Time-outs zijn niet toegestaan. 9

10

Toernooireglement 11. Het is verboden om de bal met de voet te spelen. 12. De wedstrijd om de 1e en 2e plaats, en die om de 3e en 4e plaats, wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Tijdens deze wedstrijden zijn per team per set twee time-outs van 30 seconden toegestaan. 13. Voor ieder team (behalve bij Jeugd-3) geldt dat er nooit meer dan 2 competitiespelende NeVoBo-leden tegelijkertijd in het veld mogen staan. Bij Jeugd-3 teams is dat maximaal 3 competitiespelers. Een speler valt niet onder deze regel als hij/zij minimaal 2 jaar absoluut niet bij de NeVoBo als competitiespelend lid ingeschreven heeft gestaan. 14. Ploegen die zich als Gemengd team inschrijven, moeten altijd tenminste twee dames en twee heren in het veld hebben staan. Een Dames-team bestaat uitsluitend uit Dames. De maximum leeftijd voor Jeugd-3 is 16 jaar. 15. Een spe(e)l(st)er mag uitsluitend voor het team uitkomen waarvoor hij/zij is opgegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule. Zie regel 16 hierna. 16. Bij overmacht is het toegestaan per team maximaal twee spe(e)l(st)ers toe te voegen, mits de namen vooraf aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, en de wedstrijdleiding hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle gevallen moet art. 13 en 14 in acht worden genomen. De eenmaal aan het team toegevoegde personen mogen gedurende het vervolg van het toernooi niet meer voor andere teams uitkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Superpoule: als sprake is van overmacht, dan is het mogelijk om een speler uit een lager team mee te laten spelen. Ook dit moet van tevoren gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. 17. Wanneer tijdens of na afloop van een wedstrijd blijkt dat een team van het reglement is afgeweken, dan zal het team worden bestraft: de betreffende wedstrijd wordt met twee maal15-0 verloren, en er worden per overtreding 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht. De tegenstander wordt aangewezen als winnaar met dezelfde cijfers, en de punten tellen volledig mee voor dat team. 18. De winnaar van de superpoule wint een wisselbeker. Deze beker komt definitief in het bezit als deze 3 achtereenvolgende jaren door datzelfde team is gewonnen. Voor Jeugd-1, Jeugd-2, Gemengd-A en Gemengd-B en Dames zijn geen wisselbekers. Wel worden daar medaillesuitgereikt voor de 1e jeugdteams. , 2e en 3e plaats bij de 19. Het spelen op schoenen met noppen/spikes, alsmede op slippers, laarzen, klompen en soldatenkisten is niet toegestaan. Het dragen van kleding of sieraden waardoor de veiligheid in gevaar kan komen, of materialen waardoor de bodem beschadigd kan worden, is niet toegestaan. 20. Beschadiging van materialen zal voor rekening van de voor de schade aansprakelijke perso(o)n(en) worden hersteld. 11

Toernooireglement 21. Iedereen die het terrein betreedt, wordt geacht op de hoogte te (kunnen) zijn van dit reglement, en verklaart zich te onderwerpen aan het hierin gestelde. 22. In geen enkel geval kan volleybalvereniging "De Bevers", en de daaronder vallende Toernooicommissie en haar leden en medewerkers, alsmede de vrijwilligers van de E.H.B.O., aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook. 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 24. Protesten worden direct na afloop van de wedstrijd door de aanvoerder gemeld bij de scheidsrechter, die hiervan aantekening maakt op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter licht dit protest toe bij het wedstrijdsecretariaat als hij dit Formulier inlevert. Dezelfde avond nog beslist het wedstrijdsecretariaat hoe dit protest wordt afgehandeld. 12

Spelregels voor Jeugd-1 en Jeugd-2 (Jeugd-1 en Jeugd-2 spelen de wedstrijden op een veld aangepast aan de mogelijkheden van hun leeftijd en met speciale spelregels volgens de circulatievolleybal) * Voor zowel Jeugd-1 als Jeugd-2 is de afmeting van een speelhelft 6 meter breed en 6 meter diep. * Het net is lager dan bij grote mensen en hangt op een hoogte van 2 meter. * Verder wordt er gespeeld met een kleinere en lichtere bal. * De opstelling bestaat uit 4 spelers of speelsters of een combinatie hiervan. * Tijdens het Open Volleybal Toernooi zijn time-outs niet toegestaan. spelregels Jeugd-1 (niveau 4) 1. De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op grond te spelen. Het drie keer samenspelen is verplicht en de beginselen van de set-up worden aangeleerd. 2. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter/spelleider moeten de spelers de bal verplicht onderhands serveren, waarbij de bal het net mag raken. De eerste en de derde bal mag niet gevangen worden, maar moet onderarms of bovenhands gespeeld worden. 3. Het is toegestaan om te smashen en de bal te pushen. Blokkeren is niet toegestaan. 4. De tweede bal moet met de onderarmse of de bovenhandse volleybaltechniek gespeeld worden met een verplichte vloeiende en niet-onderbroken vanggooi- of vangstootbeweging. 5. Tijdens de vanggooi– of vangstootbeweging mag de speler de bal maximaal twee seconden vasthouden, niet omdraaien en niet lopen met de bal. 6. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg die de opslag heeft, een plaats doordraaien. Daarna slaat de volgende speler op. 7. Het indraaien door een wisselspeler geschiedt altijd op de opslagplaats. Er wordt niet meer doorgedraaid door het team dat de bal over het net speelde. 8. Er wordt gefloten voor lijn -, voet - en netfouten. 9. Als een team uit meer dan vier spelers bestaat, moet er verplicht ingedraaid worden (op de opslagplaats). Er wordt dus niet meer doorgedraaid door het team dat de bal over het net speelde. 10. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander (rallypoint). 11. Er mogen tijdens het toernooi nooit meer dan twee competitiespelende volleyballers tegelijk in het veld staan. spelregels Jeugd-2 (niveau 6) 1. Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen door met kort balcontact. 2. Het team mag de bal maximaal 3 keer spelen. Daarna moet de bal over het net. 3. De wisselspelers moeten verplicht indraaien op de serviceplaats. 4. De opslag wordt altijd gedaan door de (rechts) achterspeler. Deze moet de bal verplicht onderhands vanachter de gehele achterlijn serveren. 5. Wanneer in een opslagbeurt 3 punten zijn gescoord, wordt doorgedraaid en gaat de volgende speler serveren. De ploeg blijft wel aan opslag. 6. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander. 13

14

Poule-indeling Dames 1 Bagagedrager Drakennest Farmers Lemele dames 1 Lemele dames 2 Moatinnen Smeertoeters Vrintz Wat een toestand! Gemengd A1 # Genieten Boellawaaioos De Bennies De Bergrammers De Kroepers De Tegensputters Fingerspitzengefühl Getraind zooitje GJ vd WP Gemengd A2 GoedZat Groenlanders Huetink&Co Lümmeltütes Pheune & Co Simpel 1 Smash Up Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Dames 2 06-lekkerdrinken Diederik betaald Green ladies HUB toppers! Wij hebben mijke Superpoule Brasil 1 de Wildzang DWS Flippie Flappie Floepie Goedgoan Grösdukers Ofniet Stofzoegers The Bear 15

16

Gemengd B1 Poule-indeling Gemengd B2 BamBam Bende van Gait BSVR Buurtjes van Buisman Dalmsholte De poelepataatn De Unbietebols Joortje Pils Gemengd B4 Ouleh per seconde grijzer Pomp meets Sukerbiet Praam Roedel Schorrimorris Dreun en de Toppers duurt lang' Goed te Passe 1 Kangoeroe Kantemaaiers Simpel 2 Simpel 3 Gemengd B5 Badkamer Simpel 4 Sjonnie speedboot Stoekjoekels R word niet meer gespeeld Sukerpipe Rap en Gauw Team Everts Tempo team Un, Doss, Stresss.... Gemengd B3 Keet 't Keldertie KiekenWatWordttweepuntnul Gebuurders hooilanden Kornuiten 3.0 Ladies first Mannenavond Meeuw Milou betaald Oh my god Heren Bijstand Keet 67 Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! 17

18

Poule-indeling Jeugd 1 Boom Knallers De Donald Duckies De Kippenknallers De Piranha's Geen BAL aan! The Pink panters Jeugd 3 ‘t Zuugertie Bob de Bouwer Daar zit potentie in! De katers De Knuppels Missegoan Prima Marcooo!! Veiftien Wessel's aanhang Wij Slaan Altijd Mis Jeugd 2A Black panters De Neonknallers De Rainbowknallers Rapido Slome Slakken The Jaguars Jeugd 2B De Garnalen FC Powerrrrrrr Speciale Frikandellen The only boys 19

STOFVRIJ BOREN EN ZAGEN in BETON, STEEN EN ASFALT Boren tot Ø 400 mm / zagen tot 400 mm Voor particulier en bedrijf Handelsweg 7, 8152 BN Lemelerveld Tel: 0572 36 04 28 - mobiel 06 53 545 605 - info@gert-hiemstra.nl www.hiemstra-betonboringen.nl 20

Maandag 20-06-2022 scheidsrechter Veld 1 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:40 S 21:00 S 21:20 S Veld 2 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 21:00 S 21:20 S Veld 3 19:20 GA1 19:40 GA1 20:00 GA1 20:40 GA1 21:00 GA1 21:20 GA1 Veld 4 19:20 GA1 19:40 GA1 20:00 GA1 20:20 GA1 21:00 GA1 21:20 GA1 Veld 5 19:20 GA2 19:40 GA2 20:00 GA2 20:40 GA2 21:00 GA2 21:20 GA2 Brasil 1 DWS de Wildzang Brasil 1 de Wildzang Brasil 1 Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers Grösdukers Goedgoan # Genieten De Bennies Boellawaaioos # Genieten Boellawaaioos # Genieten De Kroepers De Tegensputters De Kroepers De Tegensputters De Tegensputters De Kroepers GoedZat Huetink&Co Groenlanders GoedZat Groenlanders GoedZat de Wildzang DWS Flippie Flappie Floepie de Wildzang Flippie Flappie Floepie Brasil 1 Flippie Flappie Floepie DWS DWS DWS The Bear Stofzoegers Stofzoegers The Bear Ofniet Ofniet Boellawaaioos De Bergrammers De Bergrammers De Bergrammers De Bennies De Bennies GJ vd WP Getraind zooitje Getraind zooitje GJ vd WP Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl Groenlanders Lümmeltütes Lümmeltütes Lümmeltütes Huetink&Co Huetink&Co 21 Flippie Flappie Floepie de Wildzang Grösdukers Goedgoan The Bear Stofzoegers The Bear Grösdukers De Bennies Boellawaaioos # Genieten De Bennies De Bergrammers Boellawaaioos De Tegensputters De Kroepers GJ vd WP Getraind zooitje GJ vd WP De Tegensputters Huetink&Co Groenlanders GoedZat Huetink&Co Lümmeltütes Groenlanders

Gevelreiniging en Gevelimpregnering Houtworm - en Boktorbestrijding Zoals: Ook voor alle ongediertebestrijding! muizen ratten vlooien mieren Baltes Bellen Zwolle 038 - 4654450 Lemelerveld 0572 - 371166 kakkerlakken wespennesten 22

Maandag 20-06-2022 scheidsrechter Veld 6 19:20 GA2 19:40 GA2 20:00 GA2 20:20 GA2 21:00 GA2 21:20 GA2 Veld 7 19:00 GB1 19:20 GB1 19:40 GB1 20:00 GB1 20:40 GB1 21:00 GB1 21:20 GB1 21:40 GB1 Veld 8 19:00 GB2 19:20 GB2 19:40 GB2 20:00 GB2 20:40 GB2 21:00 GB2 21:20 GB2 21:40 GB2 Veld 9 19:00 GB3 19:20 GB3 19:40 GB3 20:00 GB3 20:40 GB3 21:00 GB3 21:20 GB3 21:40 GB3 Pheune & Co Simpel 1 Pheune & Co Simpel 1 Simpel 1 Pheune & Co Dalmsholte BSVR De Unbietebols BSVR Buurtjes van Buisman BSVR De poelepataatn Dalmsholte Simpel 2 Kantemaaiers Gebuurders hooilanden Goed te Passe 1 Kangoeroe Simpel 2 Zaal Pierik Sprokkelaars 1 Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Smash Up Smash Up De poelepataatn Buurtjes van Buisman Joortje Pils Dalmsholte De poelepataatn De Unbietebols Joortje Pils De Unbietebols Kangoeroe Gebuurders hooilanden Goed te Passe 1 Simpel 3 Simpel 2 Kangoeroe Gebuurders hooilanden Kantemaaiers Simpel 3 Kantemaaiers Mannenavond Kornuiten 3.0 Milou betaald Kornuiten 3.0 Ladies first Kornuiten 3.0 Meeuw Mannenavond Meeuw Ladies first Oh my god Mannenavond Meeuw Milou betaald Oh my god Milou betaald Simpel 1 Pheune & Co Zaal Pierik Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Simpel 1 BSVR Dalmsholte Buurtjes van Buisman De poelepataatn De Unbietebols Joortje Pils De Unbietebols Joortje Pils Gebuurders hooilanden Simpel 2 Goed te Passe 1 Kangoeroe Kantemaaiers Simpel 3 Kantemaaiers Simpel 3 Kornuiten 3.0 Mannenavond Ladies first Meeuw Milou betaald Oh my god Milou betaald Oh my god 23

Lemelerveld Bouwbedrijf Sibelt Voor informatie: Tjalkstraat 57, 8152 CN Lemelerveld Telefoon: (0572) 37 26 86 mobiel: (06) 46 09 85 77 bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl 24

Maandag 20-06-2022 scheidsrechter Veld 10 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 11 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 12 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 Veld 13 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 GB4 GB4 GB4 GB4 GB4 GB4 GB4 GB4 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 R word niet meer gespeeld Rap en Gauw Pomp meets Sukerbiet Praam Roedel Pomp meets Sukerbiet Praam Pomp meets Sukerbiet Rap en Gauw Schorrimorris R word niet meer gespeeld Rap en Gauw Roedel Schorrimorris R word niet meer gespeeld Roedel Sukerpipe Sjonnie speedboot Tempo team Sjonnie speedboot Stoekjoekels Sjonnie speedboot Team Everts Sukerpipe ‘t Zuugertie ‘t Zuugertie Daar zit potentie in! Daar zit potentie in! De katers ‘t Zuugertie Daar zit potentie in! Missegoan Missegoan Veiftien Missegoan Prima Marcooo!! Prima Marcooo!! Team Everts Stoekjoekels Team Everts Tempo team Pomp meets Sukerbiet R word niet meer gespeeld Praam Rap en Gauw Roedel Schorrimorris Roedel Schorrimorris Sjonnie speedboot Sukerpipe Un, Doss, Stresss.... Stoekjoekels Sukerpipe Un, Doss, Stresss.... Tempo team Tempo team Bob de Bouwer De katers Bob de Bouwer De katers Veiftien De Knuppels De Knuppels Veiftien Wessel's aanhang Wessel's aanhang Wij Slaan Altijd Mis Wessel's aanhang 25 Team Everts Tempo team Un, Doss, Stresss.... Un, Doss, Stresss.... Daar zit potentie in! Veiftien ‘t Zuugertie Bob de Bouwer De Knuppels De katers De katers Wij Slaan Altijd Mis De Knuppels Missegoan Prima Marcooo!! Missegoan Wij Slaan Altijd Mis Wessel's aanhang

DE BOOMBOUW Specialist in het vellen en rooien van zware en moeilijke bomen. Tevens Boomverzorging www.boombouw.nl De Boombouw ■ Handelsweg 27 ■ 8152 BN Lemelerveld Tel: 0572-37 24 71 ■ Mobiel: 0655-321 620 26

Maandag 20-06-2022 D1 Bagagedrager D1 Farmers D1 Drakennest D1 Bagagedrager D1 Drakennest D1 Bagagedrager 19:40 20:00 20:20 21:00 21:20 Veld 17 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 Veld 18 19:00 19:20 19:40 20:00 D1 Lemele dames 2 D1 Moatinnen D1 Lemele dames 2 D1 Moatinnen D1 Moatinnen scheidsrechter Veld 15 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 Veld 16 19:20 Drakennest Lemele dames 1 Lemele dames 1 Lemele dames 1 Farmers Farmers Wat een toestand! Vrintz Vrintz Wat een toestand! Smeertoeters D1 Lemele dames 2 Smeertoeters D2 HUB toppers! D2 06-lekkerdrinken D2 06-lekkerdrinken D2 Diederik betaald D2 06-lekkerdrinken J2A Black panters J2A De Neonknallers Diederik betaald Diederik betaald HUB toppers! Green ladies Green ladies De Neonknallers J2A De Rainbowknallers Rapido J2A Black panters Rapido Farmers Drakennest Bagagedrager Farmers Lemele dames 1 Drakennest Moatinnen Lemele dames 2 Wat een toestand! Vrintz Wat een toestand! Moatinnen 06-lekkerdrinken HUB toppers! Green ladies 06-lekkerdrinken Diederik betaald Liz van Gerresheim Liz van Gerresheim De Rainbowknallers Susan Bijker Susan Bijker 27

Aftimmer & montagebedrijf Heuvelweg 42 8105 SJ Luttenberg Mobiel 06 - 15 26 55 59 28

Maandag 20-06-2022 scheidsrechter Veld 19 19:00 J2B The only boys 19:20 J2B FC Powerrrrrrr 19:40 J2B The only boys Veld 20 19:00 J1A Boom Knallers 19:20 J1A De Kippenknallers 19:40 J1A Boom Knallers FC Powerrrrrrr 20:00 J2B Speciale Frikandellen De Garnalen Mirthe Hoogenboom Speciale Frikandellen Mirthe Hoogenboom De Garnalen Dewi Brok Demi Flik De Donald Duckies Sanne Poelhekke - Dafne Braam De Piranha's De Kippenknallers 20:00 J1A De Donald Duckies De Piranha's Tamar Hoogenboom - Ilonka van Lenthe Sanne Poelhekke - Dafne Braam Tamar Hoogenboom - Ilonka van Lenthe 29

MANENSCHIJN, Uw slager www.manenschijn.uw-slager.nl info@manenschijn.uw-slager.nl Kroonplein 10 Tel: (0572) 37 16 20 VEEHANDEL W. NEPPELENBROEK & Zn W. Neppelenbroek Achterkampweg 8a 8102 TA Raalte Mobiel Wim 06 2248 1710 - Mobiel Dylan 06 3023 0676 30

Dinsdag 21-06-2022 scheidsrechter Veld 1 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 21:00 S 21:20 S Veld 2 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 21:00 S 21:20 S DWS Flippie Flappie Floepie DWS DWS Flippie Flappie Floepie Goedgoan Brasil 1 de Wildzang Brasil 1 Brasil 1 de Wildzang de Wildzang Veld 3 19:20 GA1 De Bennies 19:40 GA1 De Bergrammers 20:00 GA1 De Bennies 20:20 GA1 De Bennies 21:00 GA1 De Bergrammers 21:20 GA1 De Kroepers Veld 4 19:20 GA1 # Genieten 19:40 GA1 Boellawaaioos 20:00 GA1 # Genieten 20:20 GA1 # Genieten 21:00 GA1 Boellawaaioos 21:20 GA1 Boellawaaioos Ofniet Goedgoan Stofzoegers The Bear Grösdukers Grösdukers The Bear The Bear Ofniet Stofzoegers Ofniet Stofzoegers Fingerspitzengefühl De Kroepers Getraind zooitje GJ vd WP De Tegensputters De Tegensputters GJ vd WP GJ vd WP Fingerspitzengefühl Getraind zooitje Fingerspitzengefühl Getraind zooitje Flippie Flappie Floepie Stofzoegers Goedgoan Ofniet Goedgoan Ofniet de Wildzang Brasil 1 The Bear Grösdukers Brasil 1 The Bear De Bergrammers Getraind zooitje De Kroepers Fingerspitzengefühl De Kroepers Fingerspitzengefühl Boellawaaioos # Genieten GJ vd WP De Tegensputters # Genieten GJ vd WP 31

Gezichts- en lichaamsbehandelingen Make-up en Visagie  Massage Productverkoop: Dr. Baumann en Bashya Afspraak maken? Email: saloningeborg@gmail.com Bel: (0572) 371773 of 06 5245 2645 32

Dinsdag 21-06-2022 scheidsrechter Veld 5 19:20 GA2 Huetink&Co 19:40 GA2 Lümmeltütes 20:00 GA2 Huetink&Co 20:20 GA2 Huetink&Co 21:00 GA2 Lümmeltütes 21:20 GA2 Pheune & Co Veld 6 19:20 GA2 GoedZat 19:40 GA2 Groenlanders 20:00 GA2 GoedZat 20:20 GA2 GoedZat 21:00 GA2 Groenlanders 21:20 GA2 Groenlanders Veld 7 19:20 GB1 BamBam 19:40 GB1 Dalmsholte 20:00 GB1 BamBam 20:40 GB1 Bende van Gait 21:00 GB1 BamBam 21:20 GB1 Bende van Gait 21:40 GB1 De Unbietebols Veld 8 19:20 GB2 Dreun en de Toppers 19:40 GB2 Simpel 2 20:00 GB2 Dreun en de Toppers 20:40 GB2 duurt lang' 21:00 GB2 Dreun en de Toppers 21:20 GB2 duurt lang' 21:40 GB2 Kantemaaiers Smash Up Pheune & Co Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Simpel 1 Simpel 1 Zaal Pierik Zaal Pierik Smash Up Sprokkelaars 1 Smash Up Sprokkelaars 1 Bende van Gait Joortje Pils De poelepataatn Dalmsholte De Unbietebols Joortje Pils De poelepataatn duurt lang' Simpel 3 Kangoeroe Simpel 2 Kantemaaiers Simpel 3 Kangoeroe Lümmeltütes Sprokkelaars 1 Pheune & Co Smash Up Pheune & Co Smash Up Groenlanders GoedZat Zaal Pierik Simpel 1 GoedZat Zaal Pierik Dalmsholte BamBam Bende van Gait De poelepataatn Joortje Pils De poelepataatn Joortje Pils Simpel 2 Dreun en de Toppers duurt lang' Kangoeroe Simpel 3 Kangoeroe Simpel 3 33

34

Dinsdag 21-06-2022 scheidsrechter Veld 9 19:20 GB3 Keet 't Keldertie 19:40 GB3 Mannenavond 20:00 GB3 Keet 't Keldertie KiekenWatWordttweepuntnul Mannenavond Oh my god Meeuw 20:40 GB3 KiekenWatWordttweepuntnul Mannenavond 21:00 GB3 Keet 't Keldertie Milou betaald 21:20 GB3 KiekenWatWordttweepuntnul Oh my god 21:40 GB3 Milou betaald Meeuw Veld 10 19:20 GB4 Ouleh 20:40 GB4 per seconde grijzer 21:00 GB4 Ouleh 21:20 GB4 per seconde grijzer 21:40 GB4 Roedel Veld 11 19:20 GB5 Badkamer 19:40 GB5 Sukerpipe 20:00 GB5 Badkamer 20:40 GB5 Simpel 4 21:00 GB5 Badkamer 21:20 GB5 Simpel 4 21:40 GB5 Tempo team Veld 12 19:20 J3 19:40 J3 20:00 J3 20:40 J3 ‘t Zuugertie Daar zit potentie in! Daar zit potentie in! Missegoan 21:00 J3 Bob de Bouwer 21:20 J3 Bob de Bouwer 21:40 J3 De Knuppels per seconde grijzer 19:40 GB4 R word niet meer gespeeld Schorrimorris 20:00 GB4 Ouleh Roedel Rap en Gauw Schorrimorris Rap en Gauw Simpel 4 Un, Doss, Stresss.... Team Everts Sukerpipe Tempo team Un, Doss, Stresss.... Team Everts Prima Marcooo!! Missegoan Prima Marcooo!! Prima Marcooo!! De Knuppels Veiftien Veiftien Oh my god Meeuw Oh my god R word niet meer gespeeld Ouleh per seconde grijzer R word niet meer gespeeld Rap en Gauw Schorrimorris Rap en Gauw Schorrimorris Sukerpipe Badkamer Simpel 4 Team Everts Un, Doss, Stresss.... Team Everts Un, Doss, Stresss.... Missegoan ‘t Zuugertie ‘t Zuugertie Bob de Bouwer Veiftien De Knuppels Prima Marcooo!! Keet 't Keldertie KiekenWatWordttweepuntnul Meeuw 35

36

Dinsdag 21-06-2022 scheidsrechter Veld 13 19:00 19:20 20:00 21:00 J3 J3 J3 J3 Veld 14 19:20 H 19:40 H 20:00 H 20:40 H 21:00 H 21:20 H Veld 15 19:20 D1 19:40 D1 20:00 D1 20:20 D1 21:00 D1 21:20 D1 Veld 16 19:20 D1 19:40 D1 20:00 D1 20:20 D1 21:00 D1 21:20 D1 Veld 17 19:00 D2 19:20 D2 19:40 D2 20:00 D2 20:40 D2 Daar zit potentie in! Bob de Bouwer De Knuppels ‘t Zuugertie Bijstand Lola’s speelkwartier Bijstand Keet 67 Keet 67 Bijstand Farmers Lemele dames 1 Farmers Farmers Lemele dames 1 Lemele dames 2 Bagagedrager Drakennest Bagagedrager Bagagedrager Drakennest Drakennest Diederik betaald 06-lekkerdrinken HUB toppers! Wij hebben mijke HUB toppers! Wij Slaan Altijd Mis Wij Slaan Altijd Mis Wij Slaan Altijd Mis Missegoan Keet 67 Niens moet att’n! Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! Smeertoeters Lemele dames 2 Vrintz Wat een toestand! Moatinnen Moatinnen Wat een toestand! Wat een toestand! Smeertoeters Vrintz Smeertoeters Vrintz HUB toppers! Wij hebben mijke 06-lekkerdrinken Diederik betaald Wij hebben mijke Bob de Bouwer Daar zit potentie in! Missegoan Daar zit potentie in! Lola’s speelkwartier Bijstand Keet 67 Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! Keet 67 Lemele dames 1 Vrintz Lemele dames 2 Smeertoeters Lemele dames 2 Smeertoeters Drakennest Bagagedrager Wat een toestand! Moatinnen Bagagedrager Wat een toestand! 06-lekkerdrinken Diederik betaald Wij hebben mijke HUB toppers! Diederik betaald 37

38

Dinsdag 21-06-2022 scheidsrechter Veld 18 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 19 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 20 19:00 19:20 19:40 20:00 J2A Black panters J2A De Neonknallers J2A Slome Slakken Rapido The Jaguars Rapido J2A De Rainbowknallers The Jaguars J2B The only boys J2B FC Powerrrrrrr J2B FC Powerrrrrrr J2B De Garnalen J1A Boom Knallers Silla Roelofs Silla Roelofs Lynn Zwakenberg Maud Manenschijn Speciale Frikandellen Merel Velthuis De Garnalen The only boys Merel Velthuis Erin Koenjer Speciale Frikandellen Erin Koenjer De Piranha's J1A De Donald Duckies The Pink panters J1A Geen BAL aan! De Piranha's J1A De Kippenknallers The Pink panters Linet Poelhekke - Glen Zemmelink Heidi Schutte - Fay Wesseling Linet Poelhekke - Demi Nijenkamp Heidi Schutte - Jente Waanders 39

40

Woensdag 22-06-2022 Brasil 1 Veld 1 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 21:00 S 21:20 S Veld 2 19:20 S 19:40 S 20:00 S 20:20 S 21:00 S 21:20 S Brasil 1 de Wildzang de Wildzang DWS DWS Flippie Flappie Floepie Ofniet Flippie Flappie Floepie Flippie Flappie Floepie Ofniet Stofzoegers Veld 3 19:20 GA1 # Genieten 19:40 GA1 # Genieten 20:00 GA1 Boellawaaioos 20:20 GA1 Boellawaaioos 21:00 GA1 De Bennies 21:20 GA1 De Bennies Veld 4 19:20 GA1 De Bergrammers 19:40 GA1 Fingerspitzengefühl 20:00 GA1 De Bergrammers 20:20 GA1 De Bergrammers 21:00 GA1 Fingerspitzengefühl 21:20 GA1 Getraind zooitje Veld 5 19:20 GA2 GoedZat 19:40 GA2 GoedZat 20:00 GA2 Groenlanders 20:20 GA2 Groenlanders 21:00 GA2 Huetink&Co 21:20 GA2 Huetink&Co scheidsrechter Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers Goedgoan Grösdukers Ofniet Stofzoegers The Bear Stofzoegers The Bear The Bear De Kroepers De Tegensputters De Kroepers De Tegensputters De Kroepers De Tegensputters Fingerspitzengefühl Getraind zooitje GJ vd WP Getraind zooitje GJ vd WP GJ vd WP Pheune & Co Simpel 1 Pheune & Co Simpel 1 Pheune & Co Simpel 1 41 Grösdukers DWS Brasil 1 DWS de Wildzang Goedgoan Stofzoegers Flippie Flappie Floepie Ofniet Ofniet Stofzoegers Flippie Flappie Floepie De Tegensputters De Bennies # Genieten De Bennies Boellawaaioos De Kroepers Getraind zooitje De Bergrammers Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl Getraind zooitje De Bergrammers Simpel 1 Huetink&Co GoedZat Huetink&Co Groenlanders Pheune & Co

Autohuis Salland is gespecialiseerd in het in- en verkopen van jonge en nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens. Stationsstraat 11 - 8152 BH Lemelerveld T: 038 - 20 22 370 info@autohuissalland.nl www.autohuissalland.nl Ambachtsweg 14 - 8152 BA Lemelerveld - 0572 – 362111 info@alfamelktechniek.nl www.alfamelktechniek.nl 42

Woensdag 22-06-2022 scheidsrechter Veld 6 19:20 GA2 Lümmeltütes 19:40 GA2 Smash Up 20:00 GA2 Lümmeltütes 20:20 GA2 Lümmeltütes 21:00 GA2 Smash Up 21:20 GA2 Sprokkelaars 1 Veld 7 19:20 GB1 De Unbietebols 19:40 GB1 Joortje Pils 20:00 GB1 De Unbietebols 20:40 GB1 Joortje Pils 21:00 GB1 Bende van Gait 21:20 GB1 BSVR 21:40 GB1 Joortje Pils Veld 8 19:20 GB2 Kantemaaiers 19:40 GB2 Simpel 3 20:00 GB2 Kantemaaiers 20:40 GB2 Simpel 3 21:00 GB2 duurt lang' 21:20 GB2 Gebuurders hooilanden 21:40 GB2 Simpel 3 Veld 9 19:20 GB3 Milou betaald 19:40 GB3 Oh my god 20:00 GB3 Milou betaald 20:40 GB3 Oh my god 21:40 GB3 Oh my god Smash Up Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Sprokkelaars 1 Zaal Pierik Zaal Pierik Bende van Gait BamBam Buurtjes van Buisman BSVR Buurtjes van Buisman BamBam Buurtjes van Buisman duurt lang' Dreun en de Toppers Goed te Passe 1 Gebuurders hooilanden Goed te Passe 1 Dreun en de Toppers Goed te Passe 1 Sprokkelaars 1 Lümmeltütes Smash Up Smash Up Sprokkelaars 1 Lümmeltütes BamBam De Unbietebols BamBam Buurtjes van Buisman BSVR Buurtjes van Buisman Bende van Gait Dreun en de Toppers Kantemaaiers Dreun en de Toppers Goed te Passe 1 Gebuurders hooilanden Goed te Passe 1 duurt lang' KiekenWatWordttweepuntnul Keet 't Keldertie Keet 't Keldertie Milou betaald Ladies first Kornuiten 3.0 21:00 GB3 KiekenWatWordttweepuntnul Ladies first 21:20 GB3 Kornuiten 3.0 Keet 't Keldertie Ladies first Keet 't Keldertie Ladies first Kornuiten 3.0 Ladies first KiekenWatWordttweepuntnul 43

44

Woensdag 22-06-2022 scheidsrechter Veld 10 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 11 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 12 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 15 19:20 19:40 20:00 20:20 21:00 21:20 GB4 Roedel GB4 Schorrimorris GB4 Roedel GB4 Schorrimorris GB4 per seconde grijzer per seconde grijzer Ouleh Praam Pomp meets Sukerbiet Praam GB4 Pomp meets Sukerbiet Ouleh GB4 Schorrimorris GB5 Tempo team GB5 Un, Doss, Stresss.... GB5 Simpel 4 GB5 Sjonnie speedboot Praam Simpel 4 GB5 Un, Doss, Stresss.... Badkamer GB5 Tempo team Badkamer GB5 Un, Doss, Stresss.... Stoekjoekels J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Bob de Bouwer Bob de Bouwer De katers De katers De katers Bob de Bouwer De Knuppels De Knuppels Bagagedrager Bagagedrager Drakennest Drakennest Farmers Farmers Missegoan Prima Marcooo!! Missegoan Prima Marcooo!! De Knuppels Wessel's aanhang Prima Marcooo!! Wessel's aanhang Lemele dames 2 Moatinnen Lemele dames 2 Moatinnen Lemele dames 2 Moatinnen Stoekjoekels Sjonnie speedboot Stoekjoekels Ouleh Roedel Ouleh Praam Pomp meets Sukerbiet Praam per seconde grijzer Badkamer Tempo team Badkamer Stoekjoekels Sjonnie speedboot Stoekjoekels Simpel 4 De katers De katers De Knuppels Wessel's aanhang Prima Marcooo!! Prima Marcooo!! Wessel's aanhang Bob de Bouwer Moatinnen Farmers Bagagedrager Farmers Drakennest Lemele dames 2 45

46

Woensdag 22-06-2022 scheidsrechter Veld 16 19:20 19:40 20:00 20:20 21:00 21:20 Veld 17 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 Veld 18 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 20 19:00 19:20 19:40 20:00 D1 Lemele dames 1 D1 Smeertoeters D1 Lemele dames 1 D1 Lemele dames 1 D1 Smeertoeters D1 Vrintz D2 Green ladies D2 Wij hebben mijke D2 Green ladies D2 Diederik betaald D2 Diederik betaald J2A De Neonknallers J2A Black panters J2A Rapido J2A De Neonknallers Smeertoeters Vrintz Wat een toestand! Vrintz Wat een toestand! Wat een toestand! 06-lekkerdrinken 06-lekkerdrinken Diederik betaald 06-lekkerdrinken Wij hebben mijke De Rainbowknallers Slome Slakken The Jaguars Slome Slakken Vrintz Lemele dames 1 Smeertoeters Smeertoeters Vrintz Lemele dames 1 Diederik betaald Green ladies Wij hebben mijke Green ladies 06-lekkerdrinken Vere Kappert Jadyn Wijnands Vere Kappert Jadyn Wijnands J1A De Donald Duckies De Kippenknallers Geen BAL aan! J1A Boom Knallers J1A De Piranha's The Pink panters J1A De Donald Duckies Geen BAL aan! Bibi Hulsman - Leja Veurink Bibi Hulsman - Lisanne Oosterhuis Jelte Anna Schuurman - Jade Dubbink Jelte Anna Schuurman - Stella Jansen 47

www.koenadvies.nl michel@koenadvies.nl 06 - 16 12 18 10 48

Donderdag 23-06-2022 scheidsrechter Veld 7 19:20 GB1 Dalmsholte 19:40 GB1 Bende van Gait 20:00 GB1 BamBam 20:40 GB1 De poelepataatn 21:00 GB1 De poelepataatn 21:20 GB1 Dalmsholte Veld 8 19:20 GB2 Simpel 2 19:40 GB2 duurt lang' 20:00 GB2 Dreun en de Toppers 20:40 GB2 Kangoeroe 21:00 GB2 Kangoeroe 21:20 GB2 Simpel 2 Veld 9 19:20 GB3 Mannenavond BamBam BSVR Buurtjes van Buisman BSVR Bende van Gait Buurtjes van Buisman Dreun en de Toppers Gebuurders hooilanden Goed te Passe 1 Gebuurders hooilanden duurt lang' Goed te Passe 1 Keet 't Keldertie 19:40 GB3 KiekenWatWordttweepuntnul Kornuiten 3.0 20:00 GB3 Keet 't Keldertie 20:40 GB3 Meeuw 21:00 GB3 Meeuw Ladies first Kornuiten 3.0 21:20 GB3 Mannenavond Veld 10 19:20 GB4 R word niet meer gespeeld Ouleh 19:40 GB4 per seconde grijzer 20:00 GB4 Ouleh 20:40 GB4 Rap en Gauw 21:00 GB4 Rap en Gauw Pomp meets Sukerbiet Praam Pomp meets Sukerbiet per seconde grijzer 21:20 GB4 R word niet meer gespeeld Praam BSVR Dalmsholte Bende van Gait Buurtjes van Buisman BSVR Bende van Gait Gebuurders hooilanden Simpel 2 duurt lang' Goed te Passe 1 Gebuurders hooilanden duurt lang' Kornuiten 3.0 Mannenavond KiekenWatWordttweepuntnul Ladies first KiekenWatWordttweepuntnul Kornuiten 3.0 Ladies first KiekenWatWordttweepuntnul Pomp meets Sukerbiet R word niet meer gespeeld per seconde grijzer Praam Pomp meets Sukerbiet per seconde grijzer 49

50

Donderdag 23-06-2022 scheidsrechter Veld 11 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 Veld 12 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 21:40 Veld 14 19:20 19:40 20:00 20:40 21:00 21:20 Veld 17 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 GB5 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 J3 H H H H H H D2 D2 D2 D2 D2 Sukerpipe Simpel 4 Badkamer Team Everts Team Everts Sukerpipe De katers Daar zit potentie in! Daar zit potentie in! De katers ‘t Zuugertie ‘t Zuugertie Veiftien ‘t Zuugertie Keet 67 Niens moet att’n! Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! Lola’s speelkwartier Niens moet att’n! Green ladies Green ladies Wij hebben mijke Green ladies Wij hebben mijke Badkamer Sjonnie speedboot Stoekjoekels Sjonnie speedboot Simpel 4 Stoekjoekels Wessel's aanhang Wessel's aanhang Veiftien Wij Slaan Altijd Mis Wessel's aanhang Wij Slaan Altijd Mis Wij Slaan Altijd Mis Veiftien Bijstand Lola’s speelkwartier Bijstand Keet 67 Keet 67 Bijstand HUB toppers! Wij hebben mijke HUB toppers! HUB toppers! Green ladies Sjonnie speedboot Sukerpipe Simpel 4 Stoekjoekels Sjonnie speedboot Simpel 4 Daar zit potentie in! Wij Slaan Altijd Mis Wij Slaan Altijd Mis ‘t Zuugertie Veiftien Veiftien Wessel's aanhang Wij Slaan Altijd Mis Niens moet att’n! Bijstand Keet 67 Bijstand Niens moet att’n! Lola’s speelkwartier Wij hebben mijke HUB toppers! Green ladies Wij hebben mijke HUB toppers! 51

52

Donderdag 23-06-2022 scheidsrechter Veld 18 19:00 19:20 19:40 Veld 19 19:00 19:20 19:40 20:00 Veld 20 19:00 19:20 19:40 J2A Slome Slakken J2A De Rainbowknallers J2A Black panters J2B De Garnalen J2B De Garnalen The Jaguars Slome Slakken The Jaguars FC Powerrrrrrr J2B Speciale Frikandellen The only boys J2B Speciale Frikandellen FC Powerrrrrrr The only boys J1A Geen BAL aan! J1A De Kippenknallers J1A Boom Knallers Kyara Besten Kyara Besten Babet Kleinlugtenbeld Esra Langenkamp Esra Langenkamp Demi Flik Babet Kleinlugtenbeld The Pink panters Sanne Poelhekke - Tamenech Ramerman Geen BAL aan! Tamar Hoogenboom - Sofie Kappert The Pink panters Linet Poelhekke - Kiki Schutte 53

54

Finaleregeling Gemengd S en A Finaleregeling S-poule De nrs. 1 t/m 4 uit de S-poule spelen vrijdagavond finalewedstrijden. Voor de S-poule worden er kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). Tijdens iedere set heeft ieder team recht op twee time-outs van 30 seconden. 20:00 uur Nr.1 uit poule S – Nr.4 uit poule S (wedstrijd 1) 20:00 uur Nr.2 uit poule S – Nr.3 uit poule S (wedstrijd 2) 21:00 uur winnaar wedstrijd 1 – winnaar wedstrijd 2 (om de 1e en 2e plaats) 21:00 uur verliezer wedstrijd 1 – verliezer wedstrijd 2 (om de 3e en 4e plaats) Finaleregeling Gemengd A-poule De nrs. 1, 2 en 3 van de poules gaan over naar de finale. De resultaten van de 6 teams worden teruggerekend naar het resultaat per wedstrijd en deze teams zullen als volgt worden verdeeld: Poule Teams FGA1 FGA2 2 3 6 1 4 5 Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige teams uit dezelfde poule. De scheidsrechter wordt door het niet spelende team geleverd. Deze 3 wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die ook voor de poulewedstrijden gelden en beginnen om 19:00, 19:20 en 19:40 uur. De nrs. 1 en 2 van de poules gaan door naar de 2e finaleronde. Tweede finaleronde Gemengd A In de tweede finaleronde worden er kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden bestaan uit 2 sets van elk 15 minuten. Aanvang beide wedstrijden om ongeveer 20:15 uur. Wedstrijd 1 Nr. 1 uit poule FGA1 – Nr. 2 uit poule FGA2 Wedstrijd 2 Nr. 1 uit poule FGA2 – Nr. 2 uit poule FGA1 Finale Gemengd A De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 21:00 uur beginnen. 55

56

Finaleregeling Gemengd B en Heren Finaleregeling Gemengd B-poule De nrs. 1 en 2 van de poules en de 2 beste nrs. 3 van alle poules gaan over naar de finale. De resultaten van deze teams worden teruggerekend naar het gemiddeld aantal wedstrijdpunten. De teams worden als volgt verdeeld over 4 poules: Poule Teams FGB1 FGB2 FGB3 FGB4 2 7 1 8 9 3 6 10 11 4 5 12 Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige teams uit dezelfde poule. De scheidsrechter wordt door het niet spelende team geleverd. Deze 3 wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die ook voor de poulewedstrijden gelden en beginnen om 19:00, 19:20 en 19:40 uur. De winnaars van iedere poule gaan door naar de 2e finaleronde. Tweede finaleronde Gemengd B De resultaten van de 4 teams worden gesorteerd op het gemiddeld aantal wedstrijdpunten. Deze wedstrijden bestaan uit 2 sets van elk 15 minuten. Aanvang beide wedstrijden om ongeveer 20:15 uur. Wedstrijd 1 Nr. 1 uit de poule – Nr. 4 uit de poule Wedstrijd 2 Nr. 2 uit de poule – Nr. 3 uit de poule Finale Gemengd B De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 21:00 uur beginnen. Finaleregeling Heren De finalewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set). Tijdens iedere set heeft ieder team recht op 2 time-outs van 30 seconden. 19:00 uur Wedstrijd 1 Nr. 3 uit de poule – Nr. 4 uit de poule ( om de 3e en 4e plaats) 20:00 uur Wedstrijd 2 Nr. 1 uit de poule – Nr. 2 uit de poule ( om de 1e en 2e plaats) 57

58

Finaleregeling Dames Finaleregeling Dames De nrs. 1 t/m 4 van de poule Dames 1 en nrs. 1 en 2 van de poule Dames 2 gaan over naar de finale. De resultaten van de 6 teams worden teruggerekend naar het resultaat per wedstrijd en deze teams zullen als volgt worden verdeeld: Poule Teams FD1 FD2 2 3 6 1 4 5 Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige teams uit dezelfde poule. De scheidsrechter wordt door het niet spelende team geleverd. Deze 3 wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals die ook voor de poulewedstrijden gelden en beginnen om 19:00, 19:20 en 19:40 uur. De nrs. 1 en 2 van de poules gaan door naar de 2e finaleronde. Tweede finaleronde Dames In de tweede finaleronde worden er kruisfinales gespeeld. Deze wedstrijden bestaan uit 2 sets van elk 15 minuten. Aanvang beide wedstrijden om ongeveer 20:15 uur. Wedstrijd 1 Nr. 1 uit poule FD1 – Nr. 2 uit poule FD2 Wedstrijd 2 Nr. 1 uit poule FD2 – Nr. 2 uit poule FD1 Finale Dames De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 21:00 uur beginnen. 59

60

Finaleregeling Jeugd-1/Jeugd-2/Jeugd-3 Finaleregeling Jeugd-1 De nrs. 1, 2 en 3 gaan over naar de finale. Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige teams om 1e, 2e en 3e plaats. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 sets van elk 15 minuten. 19:00 uur Nr. 1 uit de poule – Nr. 2 uit de poule 19:30 uur Nr. 1 uit de poule – Nr. 3 uit de poule 20:00 uur Nr. 2 uit de poule – Nr. 3 uit de poule Finaleregeling Jeugd-2 De nrs. 1 en 2 van de poules gaan over naar de finale. De wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets tot een maximum 25 punten (bij 25-24 is het einde set). Aanvang beide wedstrijden om 19:00 uur. Wedstrijd 1 Nr. 1 uit poule J2A – Nr. 2 uit poule J2B Wedstrijd 2 Nr. 1 uit poule J2B – Nr. 2 uit poule J2A De winnaars spelen vervolgens om de 1e en 2e plaats, de verliezers om de 3e en 4e plaats. Deze 2 wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets tot een maximum van 25 punten per set (bij 25-24 is het einde set) en zullen om ongeveer 20:00 uur beginnen. Finaleregeling Jeugd-3 De nrs. 1, 2 en 3 gaan over naar de finale. Elk van deze teams speelt één wedstrijd tegen de overige teams om 1e, 2e en 3e plaats. Deze wedstrijden worden gespeeld om 2 sets van elk 15 minuten. 19:00 uur Nr. 1 uit de poule – Nr. 2 uit de poule 19:30 uur Nr. 1 uit de poule – Nr. 3 uit de poule 20:00 uur Nr. 2 uit de poule – Nr. 3 uit de poule 61

 schoonheidssalon  zonnestudio  stoelmassage  grimeren  dépositaire: Bio-Essence, Kaé en dr.R.A.Eckstein. schoonheidssalon Klipperstraat 17 8152 BS Lemelerveld. telefoon 0572-372227 www.schoonheidssalon-rian.nl 62

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
Home


You need flash player to view this online publication