39

Energiebesparing en subsidies We zijn er allemaal van overtuigd dat milieubewust leven en zuinig omgaan met energie goed is voor onze planeet, onszelf en toekomstige generaties. En als dat ons dan ook nog geld bespaart in de vorm van lagere kosten voor gas, water en licht is het helemaal meegenomen. Echter ook hier geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Gelukkig helpt de overheid een handje met subsidies. Een overzicht. Subsidies voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens en bedrijven zijn niets nieuws. Soms zijn ze er nog, soms zijn ze door hun eigen succes opgeheven, soms zijn ze tijdelijk stopgezet vanwege de lege subsidiepot. De talloze nieuwe vindingen en inzichten van de laatste tijd maken echter duidelijk dat je als woningbezitter steeds meer op energie kunt besparen en het milieu steeds beter kunt helpen. Tegelijk word je geconfronteerd met kreten als ‘energieneutraal’, ‘nul op de meter’ en ‘Nederland van het gas af’. Verwarrend, als je plannen hebt om in energiebesparing voor je huis te investeren. Immers, in welke techniek steek je dan je geld? En wat als die techniek snel achterhaald blijkt? Gelukkig sta je er niet alleen voor; op allerlei websites vind je informatie over techniek, kosten, leningen en subsidies. Noot: In dit artikelen beperken wij ons tot de mogelijkheden voor particuliere woningbezitters. Woon je in een appartement, dan is het goed te weten dat er ook subsidieregelingen voor VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) zijn. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) Met deze subsidie krijg je een deel van je investeringskosten terug na de aanschaf van een of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. De ISDE is er zowel voor particulieren als bedrijven. Kijk voor meer info op rvo.nl onder ISDE Particulieren. Energiebespaarlening Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds van de Rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB), kun je tegen een aantrekkelijke rente (op moment van schrijven 2,3% voor 10 jaar) een lening afsluiten voor woningisolatie, een warmtepomp, zonnepanelen, HR (hoog rendement)-beglazing, zonnepanelen en technisch advies. Je kunt minimaal 2.500 en maximaal 50.000 euro lenen over een periode van 10 jaar. Voor een (bijna) nul op de meter-woning kun je over een langere periode lenen: maximaal 40.000 euro per woning voor een Zeer Energiezuinig pakket en maximaal 50.000 euro voor een nul op de meter-woning, beide met een looptijd van 15 jaar. Sommige gemeenten hanteren daarnaast ook nog een Stimuleringsregeling van de SVN, de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Vraag daarvoor bij je gemeente naar de mogelijkheden. Green Loans Onder deze naam biedt dit Nederlandse bedrijf, onderdeel van ABN AMRO, leningen aan voor duurzame investeringen in je eigen huis. Geen subsidie dus, maar een lening in de vorm van een aflopend krediet met geld dat afkomstig is uit ‘groene’ fondsen. Op moment van schrijven geldt een rente van 4,9% over de gehele looptijd. Kijk voor meer info op greenloans.nl Triodos duurzame hypotheek Wederom geen subsidie, maar goed om te weten is dat je bij het afsluiten van een hypotheek bij Triodos Bank gratis professioneel advies bij de verduurzaming van je woning krijgt. En een extra lening daarvoor als dat nodig is. Bovendien: hoe zuiniger je huis, des te lager de rente die je betaalt. Meer informatie vind je op triodos.nl Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers] 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication