37

Asbest en vervuilde grond, nachtmerries voor huizenkopers Milieutechniek staat voor het geheel aan technische oplossingen en maatregelen, waarmee mensen beter worden beschermd tegen stoffen, gassen en vloeistoffen in hun (leef)omgeving die slecht zijn voor hun welzijn en gezondheid. Voorbeelden? Asbest in je huis en vervuilde grond eronder. Asbest leek ooit ideaal voor daken van huizen en schuren en allerlei andere toepassingen. Totdat rond 1993 asbest in de bouw werd verboden en de asbestjacht begon. Inmiddels heeft de Tweede Kamer in oktober 2018 een motie aangenomen met als strekking dat asbesthoudende daken vanaf 31 december 2024 zijn verboden. Het gaat daarbij om dakbedekking zoals golfplaten en dakleien. Maximaal 35 m² golfplaten per perceel mag zelf worden verwijderd. Meer informatie vind je op de websites: eigenhuis.nl/huis-duurzaam-maken/gezond-wonen/asbest en: rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest Waarop moet je letten als je een huis wilt kopen en je het vermoeden hebt dat er asbest in zit? Aandachtspunten bij (het vermoeden van) asbest:  De verkoper moet je vooraf infomeren over de aanwezigheid van asbest (meldingsplicht);  Weet hij dat niet en zijn er twijfels , dan kunnen jullie eventueel op basis van kostendeling een gecertificeerd bedrijf onderzoek laten doen;  De eigenaar van het huis is verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest;  Voor het verwijderen van asbestdaken (vanaf 35 m²) kan t/m 31 december 2019 (voor 17.00u) een subsidie worden aangevraagd op: mijn.rvo.nl. Toegang met DigiD. Vervuilde grond Als verkoper van een huis ben je niet verplicht om een zgn. schonegrondverklaring af te geven en hoef je ook niet aan bodemonderzoek mee te werken. Als koper heb je een onderzoeksplicht. Je moet je vooraf overtuigen van de staat van en eventuele gebreken aan een woning, met een bouwtechnische keuring bijvoorbeeld. Maar wat als je er achteraf achter komt dat jullie nieuwe huis op vervuilde grond staat? Aandachtspunten bij (het vermoeden van) vervuilde grond:  Staat er iets over grondvervuiling in de koopovereenkomst vermeld?;  Laat bij twijfel vooraf de grond op verontreiniging controleren. Doe je dit niet en blijkt de grond toch verontreinigd, dan kun je de zaak verliezen op basis van je onderzoeksplicht;  Weet de verkoper van de verontreiniging dan heeft hij een meldingsplicht. Doet hij dat niet, dan is hij bijna altijd aansprakelijk;  De vervuiler betaalt, ofwel wie de bodem heeft verontreinigd, moet de sanering betalen;  Is de bodemvervuiling lang geleden ontstaan en de vervuiler niet meer te achterhalen, dan is de verkoper aansprakelijk. Er zijn echter uitzonderingen, dus laat je goed voorlichten;  In veel koopovereenkomsten staat dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken aan het verkochte, tenzij het gebrek het normaal gebruik van het gekochte verhindert. Of vervuilde grond dat normale gebruik inderdaad verhindert kan dus een punt van discussie zijn;  Denk eraan dat je dit terdege controleert en/of vooraf regelt en vastlegt, want bodemsanering is erg duur. Een goede raad tot slot. Wetgeving kan veranderen en het bovenstaande is niet meer dan een beknopt overzicht. Neem daarom altijd het zekere voor het onzekere en laat je terdege infomeren voordat je de koopovereenkomst ondertekent. Op het internet vind je allerlei informatie. Heb je een aankoopmakelaar? Aarzel dan niet om je vragen aan hem te stellen. Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers] 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication