61

Zuiniger stoken en van het gas af? Vraag het de installateur! Het is een veelomvattend beroep, installateur. Een vakgebied met tal van specialisaties. Het is ook een beroep in beweging als het gaat om zuiniger stoken, nieuwe energiebronnen, innovaties en de voorlichting daarover aan de klant. Een artikel over de veranderende rol van de installateur. Er komt veel op ons af als het om energiebronnen en klimaatverandering gaat. Na massaal isoleren van onze woningen gaan de eerste woonwijken al van het gas af, worden bij nieuwbouw al geen gasleidingen meer aangelegd, doet de warmtepomp zijn intrede en ga zo maar door. Uiteindelijk wil ons land in 2050 een 100% duurzame energievoorziening hebben gerealiseerd, die betaalbaar en betrouwbaar is voor consumenten en bedrijven. Met als doel het terugdringen van de CO2 -uitstoot en het daarmee tegengaan van de opwarming van de aarde. Nieuwe vindingen In dit magazine kun je het nodige lezen over ‘nul op de meter’, warmtepompen, zonnepanelen, et cetera, maar wat wordt er momenteel verder ontwikkeld en wat valt daarvan te verwachten? Die vraag stelden wij aan een cv-ketelfabrikant die flink aan de weg timmert met nieuwe duurzame technieken: Remeha BV in Apeldoorn. In haar klimaatvisie staat dat we in de toekomst Primeur: waterstofketel Ter illustratie van haar klimaatvisie introduceerde Remeha dit jaar op de Bouwbeurs als primeur een prototype van een waterstofketel waarmee je je huis kunt verwarmen, zonder de extra isolatiekosten die voor een warmtepomp nodig zijn. Waterstofgas lijkt daarmee het ideale duurzame alternatief voor verwarmen met aardgas te zijn, omdat bij de verbranding geen CO2 vrij komt. Bovendien kun je er het bestaande aardgasnet met wat kleine aanpassingen niet zonder energiebronnen als schoon gas, hybride en all-electric kunnen. En dat door slim benutten van de infrastructuur van elektriciteit, warmte en gas, optimaal gebruik kan worden gemaakt van zon- en windenergie, waarbij de opslag van die energie cruciaal is. Ook moet de focus op transformatie van de bestaande bebouwde omgeving liggen, moet de bewoner centraal staan en moet energie voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk zijn en blijven, aldus Remeha. voor gebruiken. Inmiddels wordt de eerste proef in het Rotterdamse Rozenburg voorbereid, in samenwerking met netbeheerder Stedin, de gemeente Rotterdam en woningstichting Ressort Wonen. Vraag het de installateur Het zijn ontwikkelingen die installateurs steeds vaker moeten gaan ‘vertalen’ naar duidelijke en vooral begrijpeljke voorlichting voor hun klanten. Op die klanten komt nu immers heel veel af als het gaat om nieuwe technieken, benodigde aanpassingen aan hun woningen, het laten installeren en realiseren daarvan en de bijkomende kosten. Bij het maken van deze keuzes speelt de installateur een steeds belangrijker rol. Vandaar dat veel cv-ketelfabrikanten speciaal op deze voorlichting gerichte trainingen voor installateurs organiseren, zoals de training ‘Klantgericht Adviseren’ van Remeha. Daarin wordt installateurs onder meer bijgebracht hoe zij hun klanten het beste kunnen voorlichten over extra aanpassingen in de installatie. En hoe die klanten die investeringen weer terug kunnen verdienen. Meer informatie op remeha.nl Thuis bij [vraagbaak voor woningzoekers] 61

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication