20 jaar Heifer Nederland

IN 20 JAAR TIJD HEBBEN 54.305 GEZINNEN MET DE HEIFER METHODE HUN VOEDING EN INKOMEN VERBETERD. TELLEN WE DAAR DE IMPACT VAN ONZE ‘GROTE ZUS’ HEIFER INTERNATIONAL BIJ OP DAN HEBBEN RUIM 32 MILJOEN GEZINNEN EEN BETER LEVEN OPGEBOUWD. GUATEMALA Onderzoek kinderarbeid in de kardemon keten IN 20 JAAR TIJD ZIJN 66.682 DIEREN BIJ BOERENGEZINNEN GEPLAATST IN 20 JAAR TIJD ZIJN WE NAAR RUIM 15.000 DONATEURS GEGAAN. GEWELDIG OM ZO’N TROUWE ACHTERBAN TE HEBBEN! DE EERSTE KOEIEN WERDEN VANUIT NEDERLAND OP HET VLIEGTUIG GEZET. NU WORDT HET VEE LOKAAL AANGEKOCHT OP DE MARKT, OF ZELFS VAN BOEREN UIT VOORGAANDE PROJECTEN. DE EVOLUTIE VAN HEIFER NEDERLAND BIJ VEEDIEREN GAAN OP HET VLIEGTUIG NAAR AFRIKA OF OOST-EUROPA. 1999 HOUDERIJ IS DE JUISTE KENNIS ONMISBAAR. DUS TRAINEN MAAR! ZONDER GEZONDE BODEMS ZIJN WE NERGENS. HOE MAKEN WE DE BODEM WEER VRUCHTBAAR? ALS EEN KOE ZICH PRETTIG VOELT, GEEFT ZE VEEL MEER MELK. WE GAAN DIEREN LOKAAL AANKOPEN. BURKINA FASO landbouw en veehouderij (kippen) GHANA landbouw en veehouderij (bijen, koeien, geiten), jongeren & kleinvee, value chain KAMEROEN duurzame veehouderij, geïntegreerde landbouw en veehouderij, melkveehouderij en value chain ZAMBIA veehouderij (geiten) BOSNIË veehouderij (melkkoeien) ALBANIË veehouderij (melkkoeien) 20 JAAR HEIFER EEN GOEDE OOGST HANGT OOK AF VAN DE KWALITEIT VAN DE ZADEN

13 Online Touch 20 jaar Heifer Nederland Home


You need flash player to view this online publication