27

SAMEN MAKEN WE IMPACT Het realiseren van de SDG’s doen we niet alleen. Sterker nog, we kunnen het niet alleen. Steeds opnieuw kijken we met verschillende partijen hoe we krachten kunnen bundelen. Ook het bedrijfsleven kan en wil positief bijdragen aan voedselzekerheid en een leefbaar inkomen voor arme boeren en hun families. Door de jaren heen zijn er al verschillende mooie samenwerkingen tot stand gekomen. Misschien herinnert u zich nog de zegelspaaractie met Ecomel en Zuiver Zuivel? Meer recentelijk zijn we met Booking.com in zee gegaan. Via de speciale boekingslink www.booking.com/supportheifer wordt 7% van uw reservering direct aan Heifer projecten besteed. En sinds kort liggen de over(h)eerlijke biologische chips van O’NEST in o.a. de Xenos schappen. Van iedere verkochte zak gaat een bijdrage naar de Heifer boeren en boerinnen. Een voorbeeld van hoe we steeds meer samenwerken met bedrijven in de keten, is de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Specerijen Vereniging en Heifer Guatemala. Samen onderzochten we kinderarbeid in de kardemomketen en verkennen we oplossingen hiervoor. Zo ziet u, werk maken van de ontwikkelingsdoelen is helemaal niet zo ingewikkeld. Soms zelfs ‘lekker’. Door de aanleg van waterputten, het verbeteren van bestaande waterbronnen en opvang/ hergebruik van (regen)water krijgen families en hun vee verbeterde toegang tot water. De verbetering van een watertoevoer in Ethiopië heeft ervoor gezorgd dat 800 gezinnen weer toegang hebben tot veilig water. De aanleg van latrines en handwaspunten geeft de hygiëne in en om het huis, en daarmee de gezondheid, een enorme boost. HONGER MOEDE ZORGO MILIEU Bij alle projecten worden jongeren, vrouwen en zwakkeren in de samenleving betrokken, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Om een succesvol ondernemer te worden is het voor boerengroepen een vereiste zich te ontwikkelen tot goed georganiseerde producentenorganisaties die al snel winstgevend en vernieuwend zijn. Daarnaast moeten ze in verbinding staan met de andere partijen in de productieketen en toegang hebben tot de afzetmarkt. In veel landen waar Heifer werkzaam is reikt de economische ontwikkeling niet tot het platteland. De verschillen worden daardoor steeds groter. Hier spelen wij op in door de werkgelegenheid op het gebied van landbouw in de achtergestelde gebieden te bevorderen. Hiermee bereiken we een stabiele inkomstengroei. Kleinschalige boeren worstelen al jaren met complexe uitdagingen, waaronder klimaatverandering. Er zijn meer hete dagen, regens zijn onvoorspelbaarder, droge periodes worden langer. Het afgelopen jaar hebben 6.079 nieuwe gezinnen klimaat­slimme technieken toegepast op hun akkers. Hierdoor verbetert de bodemkwaliteit en zijn de gezinnen weerbaarder tegen klimaatverandering. Ontbossing en verwoestijning – vaak veroorzaakt door het veranderend klimaat – is een groot probleem in de strijd tegen armoede. In Tanzania zijn in 10 dorpen op gemeenschapsplekken boomkwekerijen opgezet met droogteresistente boomsoorten. Boomplantcampagnes moeten de projectdeelnemers en overige bewoners van het gebied stimuleren om tenminste 5 bomen op het eigen erf te planten. 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication