11

ONDERNEMERSNIEUWS Studenten Maritieme Techniek krijgen meer tijd Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil studenten in het mbo meer tijd geven om een diploma te halen. Scholen worden vanaf volgend jaar voortaan niet meer gekort op hun budget als een leerling langer dan gemiddeld over zijn opleiding doet. Studenten van de mbo- opleidingen Maritieme Techniek en Medewerker Watersportindustrie profiteren van deze beslissing. Van Engelshoven wil voor het mbo kansengelijkheid bevorderen. Zo ontstaat er meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Studenten van de opleidingen Maritieme Techniek en Medewerker Watersportindustrie kunnen op deze manier makkelijker doorstromen van niveau 2 naar niveau 3 en 4. Studenten uit andere technische opleidingen kunnen bovendien gemakkelijker instromen in Maritieme Techniek en versneld hun opleiding afronden. Windpark Fryslân niet haalbaar HISWA Vereniging verwees het plan van Windpark Fryslân om 89 gigantische windmolens te plaatsen langs de Friese kust naar de prullenbak. Het ontbreken van een Waddentoets en onderzoek naar de effecten voor de watersport liggen daaraan ten grondslag. HISWA sprak onlangs samen met Dommerholt Advocaten in namens de Friese jachthavens bij de Raad van State. Watersport is veruit de belangrijkste economische factor in het IJsselmeergebied. Langs de Friese kust bevinden zich maar liefst 48 jachthavens met 6.000 ligplaatsen en 1.100 fulltime banen. Ook het internationale belang is groot met in veel Friese jachthavens meer dan 50% Duitse ligplaatshouders. Watersporters varen juist op het IJsselmeer vanwege de rust en het open landschap. Open landschap en duisternis “Na bestudering van het omvangrijke dossier komen we tot de slotsom dat een windmolenpark op deze locatie simpelweg niet kan. De zogenaamde externe werking van het Waddenbeleid is van kracht HISWA MAGAZINE 2 Marina Makkum omdat het geplande Windpark ook een deel van het IJsselmeer beslaat. Deze nota schrijft behoud van een open landschap en duisternis voor. Daarom mogen hier geen 89 windmolens van 183 meter hoogte met permanent knipperende verlichting worden geplaatst. Daarbij komt dat uit onderzoek blijkt dat watersporters juist varen op het IJsselmeer vanwege de rust en het open landschap”, zegt regiomanager Jan Ybema van HISWA. “En daar moeten we dus erg zuinig op zijn.” Nieuw en onafhankelijk onderzoek is daarom volgens de watersportbranche noodzakelijk. De uitspraak van de Raad van State wordt over enkele maanden verwacht. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication